"...Europa zrodziła się w pielgrzymce, a chrześcijaństwo jest jej językiem ojczystym". /J.W.Goethe/. Niech w sercach naszych zabrzmi radosna AVE pieśń, Niech nigdy nie ustanie pozdrowień AVE moc, Ty naszym hymnem stań się MODLITWĄ naszą bądź! AVE MARYJA woła cały świat - hymn Biura Pielgrzymkowego AVE. 15 sierpnia 2016  Biuro AVE obchodzi swoje "25"-te urodziny. Polecamy Bogu nasza prace i radości i dziękujemy za nieustanna opiekę - tym razem w sanktuarium Cudownego Medalika w Paryżu
Turystyka wyjadowa
sprzedaż online
Turystyka przyjadowa
sprzedaż online
sprzedaż online
Bilety Online
Bilety lotnicze
Bilety promowe
Znajdź pociąg| 1 | 2 | 3 |
 
Państwo: Hiszpania, Portugalia
Kod: A-POHIS-16-1NPgr-317
Państwo: no conv :
Transport: Brak informacji
Profil wyjazdu: Brak informacji
Wyżywienie: Brak informacji
Zakwaterowanie: Brak informacji
Wyposażenie:
    Brak informacji
Trasa przejazdu: Lourdes (Francja), Santiago De Compostela (Portugalia), Fatima (Portugalia), Madryt (Hiszpania), Montserrat (Hiszpania), Costa Brava (Hiszpania), La Salette (Francja),
Zapytaj o szczegóły   Zgłoszenie on-line   Warunki uczestnictwa   Procedura sprzedaży

Terminy:
świadczenia:
pakiet w/g świadczeń
INFORMACJE O PIELGRZYMCE:
PIELGRZYMKA do PORTUGALII autokarem
program 16 dniowy - na zamówienie dla grup: , klubów, stowarzyszeń, wspólnot parafialnych.
Termin do ustalenia.

Polecamy co najmniej 1/2 roku przed planowanym terminem rozpocząc proces organizacyjny - polecamy się zapoznać z PROCEDURĄ ORGANIZACJI AVE

Zamówienia można dokonywać ONLINE
lub wypełnić formularz znajdujący sie po klknieciu na II - gi niebieski klawisz ZAPISY ONLINE
PROGRAM:
Program autorski AVE ( E.Weintrit)
NA SZLAKU PIELGRZYMKOWYM BUDUJEMY WSPÓLNOTĘ POPRZEZ CODZIENNĄ EUCHARYSTIĘ
DUSZPASTERZ PIELGRZYMKI: najczęściej Zamawiający mają juz swojego Kapłana prowadzącego. Centrum pielgrzymki jest codzienna Eucharystia i gdyby grupa zamawiające nie posiadała Kapłana - prosimy o zgłoszenie w AVE, które postara się go zapewnić
1 dzień
ZAZDROŚC - CZECHY

zbiórka przy Parafii w Zazdrości, po mszy św. przejazd w kierunku granicy czeskiej, całodniowy przejazd, kolacja( we własnym zakresie), nocny przejazd
2 dzień
Do Paray LE MONIAL

Śniadanie ( we własnym zakresie, przejazd przez Niemcy w kierunku Paray le Monial ( sanktuarium NSPJ), kolacja, nocleg
3 dzień
PARAY - CLUNY - LOURDES ewentualnie ARES ( rok kapłanów)

msza św. w Kaplicy objawień, śniadanie, przejazd do Cluny ( ruiny Opactwa benedyktyńskiego, przejazd do Lourdes (Sanktuarium Maryjne, kolacja, modlitwa różańcowa z procesją światła, nocleg
4 dzień
LOURDES

śniadanie, szlakiem św. Bernadety, msza św. w Bazylice NMP, droga krzyżowa, kolacja, udział w procesji światła - rozważanie różańcowe
5 dzień
LOURDES - LOYOLA - CANGAS

6.30 Msza św. w grocie objawień Massabiele, śniadanie, szlak Św. Bernadetty, przejazd do Hiszpanii, kolacja i nocleg w okolicy Cangas de Onis
6 dzień
COVADONGA - SANTIAGO DE COMPOSTELLA

śniadanie, msza św. w narodowym sanktuarium Hiszpanii w Covadonga, przejazd do Santaigo de Compostella, zakwaterowanie, kolacja, wieczorny spacer po średniowiecznym mieście ( tuny!), nocleg
7 dzień
SANTIAGO DE COMPOSTELLA- FATIMA

śniadanie, nawiedzenie grobu św. Jakuba Apostoła, udział we mszy św. Pielgrzymów o 12.00 , przejazd do Fatimy, kolacja, udział w procesji światła, nocleg
8 dzień
FATIMA

śniadanie, nawiedzenie sanktuarium, msza św. w Kaplicy Objawień, droga krzyżowa na kalwarii , modlitwa w miejscach objawień Anioła, wizyta w Aljustrel (wioska rodzinna Łucji, Franciszka i Hiacynty), kolacja, procesja światła, nocleg.
9 dzień
FATIMA - AVILA

śniadanie, przejazd do Avila (św. Teresa ), zwiedzanie : mury obronne, Katedra, dom rodzinny św. Teresy, kolacja, nocleg
10 dzień
AVILA - EL ESCURIAL - DOLINA POLEGŁYCH - MADRYT

śniadanie, Msza św. w kaplicy Karmelitańskiej, przejazd przez El Escorial (letnia rezydencja) oraz dolinę poległych (grób gen .Franco), , przejazd do Saragossy, kolacja, nocleg
11 dzień
ZARAGOZA - MONTSERRAT

śniadanie, msza św. w Bazylice Nostra Senyora del Pilar, zwiedzanie miasta , przejazd do Montserrat (sanktuarium M.B. Patronki Katalonii),kolacja, nocleg na Costa Barva.
12 dzień
COSTA BRAVA

śniadanie, całodniowy odpoczynek nad morzem, kolacja, nocleg
13 dzień
COSTA BRAVA - LA SALETTE

śniadanie, całodniowy przejazd do sanktuarium maryjnego w La Salette ( MB Plącząca), kolacja, nocleg
14 dzień
La SALETTE - EINSIEDELN

śniadanie, po mszy św. w Kaplicy objawień, diaporama, modlitwa w miejscu objawień, około 13.00 przejazd w kierunku Szwajcarii, kolacja, nocleg w Einsiedeln ( sanktuarium maryjne)
15 dzień
EINSIEDELN - ALTOETING

Msza św. w Bazylice NMP , śniadanie, krótka wizyta w Księstwie Liechtenstein, przejazd do sanktuarium narodowego w Altoeting, kolacja, nocleg
16 dzień
ALTOETING

Msza św. w kaplicy Łaski, śniadanie, przejazd do miasteczka rodzinnego Papieża Benedykta XVI w Marklt, całodniowy przejazd do Polski

BIURO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W PROGRAMIE
CENA ORIENTACYJNA:
Cena to wypadkowa ilości osób do wartości kosztów transportu, ubezpieczeń i kosztów oraz wartość noclegów z wyżywieniem, parkingów, opłat wjazdowych do miast, przewodnika - płatna w EURO (dla dobra uczestników którzy, mogą zakupić walutę w kantorze (AVE podając cenę w PLN zobligowane by było do przeliczeń walutowych wg. kursu bankowego)

NINIEJSZA SYMULACJA CENOWA JEST SKALKULOWANA dla odpowiedniej liczby uczestników GWARANTUJĄC 2 MIEJSCA GRATIS dla Zamawiającego (od 25 osób w wzwyż, przy grupach 10- 25 os gwarantujemy 1 miejsce bezpłatne) + OBSŁUGA

CENA*: W zależności od ilości osób płatna w EURO
Przy 35-39os. - 949 Euro
Przy 40-42os. - 899 Euro
-Dopłata do pokoju 1-os.( na Zamówienie najpóźniej przy wpłacie I-raty)

* Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany ceny ze względu na zmienność kursów walutowych oraz cen paliw
** Biuro gwarantuje 2 pokoje 1-os. ( w cenie) dla Kapłana i Pilota grupy
WARUNKI PŁATNOŚCI:
Po podpisaniu umowy prawnej o realizację pielgrzymki z Biurem AVE Zamawiający rozpoczyna nabór pielgrzymów.
Zapisy na pielgrzymkę Zamawiający powienien przyjmować na druku AVE formularz zgłoszeniowy- który jest jednocześnie pełnomocnictwem udzielanym Zamawiającemu przez uczestnika.

Na tym formularzu uczestnik podaje
- dane osobowe
- wybór pokoju
- potwierdzenie znajomości programu i warunków uczestnictwa
- udziela pełnomocnitwa Zamawiającemu

Zwyczajem Biura AVE jest podanie ceny uzależnionej od ilości osób - tak aby uczestnik poniósł jak najniższe koszty - im większa grupa tym tańsza cena.
Podając ofertę Biuro dokonuje symulacji cenowej.


Nabór i I rata jest dokonywana u Zamawiajacego (najlepiej na konto)
Kolejne raty należy wpłacić po zamknieciu listy czyli kiedy znana jest liczba pielgrzymów, wpłacane są bezpośrednio u Organizatora (bankowe konta firmowe AVE).

Przy grupach autokarowych podpisując umowę z Biurem Zamawiający zakłada wpłatę w wysokości ceny 1 osoby jako depozyt w końcowym rozliczeniu.

Przy grupach samolotowych zaliczka często jest narzucona przez linie lotnicze, które żądają depozytu bezzwrtonego za każde zarezerwowane miejsce w samolocie - stąd często na samym poczatku Zamawiajacy zakłada za określoną liczbę miejsc samolotowych zaliczkę - którą można do pewnej daty wycofać bezkosztowo bez ponoszenia strat finansowych.

Zamawiający dokonuje wpłaty na konto Biura AVE (wysyłając dowod wpłaty).

KONTA AVE

KONTA ZŁOTÓWKOWE

1. ALIOR BANK BIC: (swift): albpplpw
IBAN PL- 76 2490 1057 0000 9900 8428 8257

KONTA WALUTOWE

ALIOR BANK BIC: (swift): albpplpw
IBAN
USD PL - 23 2490 1057 0000 9901 8428 8257
EURO PL - 67 2490 1057 0000 9902 8428 8257

WARUNKI PŁATNOŚCI

I rata płatna do 48 godzin od podpisania umowy na podstawie faktury proforma. Zapisy trwają do .....

Zamknięcie listy uczestników - Biuro informuje uczestników o ostatecznej cenie zgodnej z ilością osób i obliguje do wpłaty całości.

Zamkniecie listy: data w której po podaniu listy uczestników przez Zamawiajacego Biuro podaje cenę.

W przypadku wzrostu ilości uczestników po zamknięciu listy wpływającej na obniżenie ceny pielgrzymki - Biuro dokonuje zwrotu nadwyżki w dniu wyjazdu przez Przedstawiciela Biura.

II rata: kwota złotówkowa płatna do (Biuro określa termin na programie)

III rata: kwota walutowa płatna na konto walutowe najpóżniej do ….

Do obowiązku Pielgrzyma i Zamawiajacego wynikającego z umowy, należy:
- dotrzymywanie terminów płatności
- przesłanie dowodu wpłaty z kodem imprezy celem weryfikacji poprawności przelewu

Przy pielgrzymkach z naboru grupowego Biuro albo wysyła zawiadominie na 21 dni przed pielgrzymką przypominające o miejscu i godzinie zbiórki oraz poradnik pielgrzyma.
Jednak najczęściej i to rozwiązanie polecamy Przedstawiciel Biura spotyka sie z grupą na specjalnie zorganizowanym zebraniu (termin nalezy ustalić z Biurem)

Zgodnie z ustawą o turystyce uczestnik ma prawo zrezygnować w każdym terminie przed realizacją pielgrzymki (w formie pisemnej), jednak musi być świadomy, iż jest to związane z potrąceniem tzw. kosztów rzeczywistych wraz opłata manipulacyjną (tak stanowi ustawa o usługach turystycznych z dnia 27.08.1997 roku)
ŚWIADCZENIA:
CENA OBEJMUJE:
- transport komfortowym autobusem / lotnicze siedzenia, bar, video, KL/
- noclegi w Hotelach lub Domach Pielgrzyma w pokojach 2,3- os. ( 1-os za dopłatą na miejscu )
- śniadania, gorące kolacje
- ubezpieczenia KL i NW. Ubezpieczenie TU SIGNAL IDUNA (umolwa generalna obejmuąca choroby przewlekłe)): Koszty leczenia ( KL) do 10 000EURO ; Następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),bagaż
http://ave.turystyka.pl/page_polisy_zbiorowe.html
- opieka pilota i przewodnika

CENA NIE OBEJMUJE:
- tzw kieszonkowego
UWAGI:
- dokumentem podróży powinien być paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty przekroczenia granicy
- istnieje możliwość wykupienia dodatkowych ubezpieczeń: od kosztów rezygnacji (3.5% wartości imprezy)
- ceny wycieczek fakultatywnych, płatnych na miejscu, uzależnione są od liczby uczestników, podane są orientacyjnie i mogą ulec zmianom
WAŻNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO:
Polecamy co najmniej 1/2 roku przed planowanym terminem rozpocząć proces organizacyjny. Prosimy zapoznać się naszą procedurą organizacji wypracowaną przez 20 lat pracy AVE
http://www.ave.turystyka.pl/page_rezerwacja_grup.html
PRZYWILEJE I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO:
Przywilejem osoby Zamawiającej pielgrzymkę jest miejsce bezpłatne przy określonej liczbie uczestników.
Ilość miejsc bezpłatnych określa Zamawiający (standardowo Biuro podaje kalkulację ceny dla 1 osoby do 25 uczestników i dla 2 osób gratis powyżej 25 uczestników płacących - zwiększenie liczby osób gratis jest możliwe ale wiąże się a automatyczną zmianą ceny.

Do obowiązków Zamawiającego należy nabór uczestników ( Biuro podaje wzór listy uczestników), określenie przydziału pokoi (liczba pokoi 1-os jest ograniczona stąd na zamówienie) wg wzoru tzw. " rooming listy".
Obowiązkiem Zamawiającego jest wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie. Przy umowie zbiorowej wpłaty mogą być tylko i wyłącznie zbiorowe przez Zamawiającego na konto Organizatora. Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat indywidualnych uczestników
Obowiązkiem Zamawiającego jest dotrzymywanie warunków umowy o realizacje pielgrzymki oraz wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie.
Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat od indywidualnych uczestników ( prawnie uzasadnione umową zbiorową)

Atrakcje:

   
 
strona główna dodaj do ulubionych wersja do druku napisz do nas
 
Ta strona wykorzystuje pliki cookies - korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.
Możesz zarządzać plikami cookies, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.