"...Europa zrodziła się w pielgrzymce, a chrześcijaństwo jest jej językiem ojczystym". /J.W.Goethe/. Niech w sercach naszych zabrzmi radosna AVE pieśń, Niech nigdy nie ustanie pozdrowień AVE moc, Ty naszym hymnem stań się MODLITWĄ naszą bądź! AVE MARYJA woła cały świat - hymn Biura Pielgrzymkowego AVE. 15 sierpnia 2016  Biuro AVE obchodzi swoje "25"-te urodziny. Polecamy Bogu nasza prace i radości i dziękujemy za nieustanna opiekę - tym razem w sanktuarium Cudownego Medalika w Paryżu
Turystyka wyjadowa
sprzedaż online
Turystyka przyjadowa
sprzedaż online
sprzedaż online
Bilety Online
Bilety lotnicze
Bilety promowe
Znajdź pociąg| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
 
Państwo: Francja
Kod: A-FR-10-1NPgr- 110
Państwo: no conv :
Transport: Brak informacji
Profil wyjazdu: Brak informacji
Wyżywienie: Brak informacji
Zakwaterowanie: Brak informacji
Wyposażenie:
    Brak informacji
Trasa przejazdu: Einsideln (Szwajcaria), Paray Le Monial (Francja), Nevers (Francja), Ars (Francja), Lourdes (Francja), La Salette (Francja),
Zapytaj o szczegóły   Zgłoszenie on-line   Warunki uczestnictwa   Procedura sprzedaży

Terminy:
świadczenia:
cena podstawowa za osobę w pokoj. 2 lub 3 osobowym
INFO O PIELGRZYMCE:
PIELGRZYMKA do FRANCJI autokarem na 10 dni na zamówienie dla grup , klubów, stowarzyszeń, wspólnot parafialnych z wybranego portu lotniczego.
Termin do ustalenia - po sprawdzeniu dostepności miejsc w samolotach

Polecamy co najmniej 1/2 roku przed planowanym terminem rozpocząc proces organizacyjny - polecamy się zapoznać z PROCEDURĄ ORGANIZACJI AVE

Zamówienia można dokonywać ONLINE
lub wypełnić formularz znajdujący sie po klknieciu na II - gi niebieski klawisz ZAPISY ONLINE

PROGRAM:
Program autorski AVE ( E.Weintrit)

NA SZLAKU PIELGRZYMKOWYM BUDUJEMY WSPÓLNOTĘ POPRZEZ CODZIENNĄ EUCHARYSTIĘ

1 dzień
RYDUŁTOWY - EINSIEDELN

04.00 zbiórka przy Parafii, po mszy św. przejazd w kierunku Austrii, przejazd przez Księstwo Liechtenstein do szwajcarskiego sanktuarium maryjnego
w Einsiedeln,kolacja, nocleg modlitwa
2 dzień
EINSIEDELN - PARAY LE MONIAL

Śniadanie, msza św. w Bazylice NMP, przejazd przez Luzernę do Sacheln
(św. br.Klaus - patron Szwajcarii),kolacja i nocleg w okolicy Paray le Monial
3 dzień
NEVERS - PARAY LE MONIAL

śniadanie, Msza św. w Bazylice Visitation, spacer po mieście śladami św. Franciszka Salezego i św. Joanny de Chantal, przejazd do Nevers (grób św. Bernadety),
kolacja i nocleg w Paray Le Monial (sanktuarium NSPJ)
4 dzień
PARAY LE MONIAL - ARS - LOURDES

Msza św. w Kaplicy Objawień, śniadanie, w drodze krótka wizyta w Ars (św.Jan Maria Vianney), przejazd do sanktuarium maryjnego w Lourdes, kolacja, procesja rózancowa,nocleg
5 dzień
LOURDES

śniadanie, zwiedzanie szlakiem św. Bernadety: dom rodzinny, nawiedzenie sanktuarium, Msza św. w Bazylice NP, kolacja, rozważanie tajemnic różańca św.
w procesji światła, nocleg
6 dzień
LOURDES - LA SALETTE

Msza św. w grocie Massabiele, śniadanie, przejazd do sanktuarium maryjnego La Salette (sanktuarium M.B. Płaczącej), kolacja, nocleg
7 dzień
LA SALETTE

Śniadanie, Msza Św. w Bazylice NMP, modlitwa w miejscu objawień, kolacja, udział w procesji światła, nocleg
8 dzień
LA SALETTE - MADONNA CORONATA

Śniadanie, msza św. w Bazylice MB, około 9 .00 wyjazd w kierunku alpejskiej przełęczy na granicy z Włochami, w kierunku jez. Garda, krótki postój w Sirmione, przejazd na kolacje i nocleg
9 dzień
M.CORONATA - MARKTL - ALTOETING

Śniadanie, msza św. w sanktuarium M.B Coronata w Dolomitach, po mszy św. przejazd do Niemiec, krótka wizyta w rodzinnym miasteczku Papieza Benedykta XVI, przejazd do sanktuarium maryjnego w Altoeting, kolacja, nocleg
10 dzień
ALTOETING - RYDUŁTOWY

Śniadanie, msza św. w Kaplicy Łaski w Altoeting, po mszy św. przejazd do kraju, powrót w godzinach nocnych

BIURO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W PROGRAMIE
CENA:
CENA: to wypadkowa ilości osób do wartości kosztów transportu, ubezpieczeń i kosztów oraz wartość noclegów z wyżywieniem, parkingów, opłat wjazdowych do miast, przewodnika - płatna w EURO (dla dobra uczestników którzy, mogą zakupić walutę w kantorze (AVE podając cenę w PLN zobligowane by było do przeliczeń walutowych wg.kursu bankowego)
NINIEJSZA SYMULACJA CENOWA JEST SKALKULOWANA dla odpowiedniej liczby uczestników GWARANTUJĄC 2 MIEJSCA GRATIS dla Zamawiającego + OBSŁUGA

CENA*: W zależności od ilości osób płatna w USD
Przy 40 - 44 os. - 580 EURO
Przy 35 - 39os. - 620 EURO
Przy 30 - 34 os. - 669 EURO
-Dopłata do pokoju 1-os.( na Zamówienie najpóźnej przy wpłacie I-raty)

* Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany ceny ze względu na zmienność kursów walutowych oraz cen paliw
** Biuro gwarantuje 2 pokoje 1-os. ( w cenie) dla Kapłana i Pilota grupy
WARUNKI PŁATNOŚCI:
Po podpisaniu umowy prawnej o realizację pielgrzymki z Biurem AVE Zamawiający rozpoczyna nabór pielgrzymów.
Zapisy na pielgrzymkę Zamawiający powienien przyjmować na druku AVE formularz zgłoszeniowy- który jest jednocześnie pełnomocnictwem udzielanym Zamawiającemu przez uczestnika.

Na tym formularzu uczestnik podaje
- dane osobowe
- wybór pokoju
- potwierdzenie znajomości programu i warunków uczestnictwa
- udziela pełnomocnitwa Zamawiającemu

Zwyczajem Biura AVE jest podanie ceny uzależnionej od ilości osób - tak aby uczestnik poniósł jak najniższe koszty - im większa grupa tym tańsza cena.
Podając ofertę Biuro dokonuje symulacji cenowej.


Nabór i I rata jest dokonywana u Zamawiajacego (najlepiej na konto)
Kolejne raty należy wpłacić po zamknieciu listy czyli kiedy znana jest liczba pielgrzymów, wpłacane są bezpośrednio u Organizatora (bankowe konta firmowe AVE).

Przy grupach autokarowych podpisując umowę z Biurem Zamawiający zakłada wpłatę w wysokości ceny 1 osoby jako depozyt w końcowym rozliczeniu.

Przy grupach samolotowych zaliczka często jest narzucona przez linie lotnicze, które żądają depozytu bezzwrtonego za każde zarezerwowane miejsce w samolocie - stąd często na samym poczatku Zamawiajacy zakłada za określoną liczbę miejsc samolotowych zaliczkę - którą można do pewnej daty wycofać bezkosztowo bez ponoszenia strat finansowych.

Zamawiający dokonuje wpłaty na konto Biura AVE (wysyłając dowod wpłaty).

KONTA AVE

KONTA ZŁOTÓWKOWE

1. ALIOR BANK BIC: (swift): albpplpw
IBAN PL- 76 2490 1057 0000 9900 8428 8257

KONTA WALUTOWE

ALIOR BANK BIC: (swift): albpplpw
IBAN
USD PL - 23 2490 1057 0000 9901 8428 8257
EURO PL - 67 2490 1057 0000 9902 8428 8257

WARUNKI PŁATNOŚCI

I rata płatna do 48 godzin od podpisania umowy na podstawie faktury proforma. Zapisy trwają do .....

Zamknięcie listy uczestników - Biuro informuje uczestników o ostatecznej cenie zgodnej z ilością osób i obliguje do wpłaty całości.

Zamkniecie listy: data w której po podaniu listy uczestników przez Zamawiajacego Biuro podaje cenę.

W przypadku wzrostu ilości uczestników po zamknięciu listy wpływającej na obniżenie ceny pielgrzymki - Biuro dokonuje zwrotu nadwyżki w dniu wyjazdu przez Przedstawiciela Biura.

II rata: kwota złotówkowa płatna do (Biuro określa termin na programie)

III rata: kwota walutowa płatna na konto walutowe najpóżniej do ….

Do obowiązku Pielgrzyma i Zamawiajacego wynikającego z umowy, należy:
- dotrzymywanie terminów płatności
- przesłanie dowodu wpłaty z kodem imprezy celem weryfikacji poprawności przelewu

Przy pielgrzymkach z naboru grupowego Biuro albo wysyła zawiadominie na 21 dni przed pielgrzymką przypominające o miejscu i godzinie zbiórki oraz poradnik pielgrzyma.
Jednak najczęściej i to rozwiązanie polecamy Przedstawiciel Biura spotyka sie z grupą na specjalnie zorganizowanym zebraniu (termin nalezy ustalić z Biurem)

Zgodnie z ustawą o turystyce uczestnik ma prawo zrezygnować w każdym terminie przed realizacją pielgrzymki (w formie pisemnej), jednak musi być świadomy, iż jest to związane z potrąceniem tzw. kosztów rzeczywistych wraz opłata manipulacyjną (tak stanowi ustawa o usługach turystycznych z dnia 27.08.1997 roku)
ŚWIADCZENIA W CENIE:
- transport komfortowym autobusem/ lotnicze siedzenia, bar, video, WC/
-noclegi w Hotelach lub Domach Pielgrzyma w pokojach 2,3- os. (1-os za dopłatą na miejscu)
-śniadania, obiadokolacje
- ubezpieczenia KL i NW oraz OC na rzecz Klienta
- opieka duchowa Kapłana
- opieka pilota i przewodnik
POLECAMY:
Polecamy zabrać około 50 Euro - koszty zwiedzania oraz 50 Euro, 200 CK na tzw. Kieszonkowe
UWAGI:
Polecamy zabrać około 50 Euro - koszty zwiedzania oraz 50 Euro, 200 CK na tzw. Kieszonkowe

DOKUMENTEM PODCZAS PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ JEST PASZPORT WAŻNY minimum 3-m-ce

- istnieje możliwość wykupienia dodatkowych ubezpieczeń: od kosztów rezygnacji (3.5% wartości imprezy)
- ceny wycieczek fakultatywnych, płatnych na miejscu, uzależnione są od liczby uczestników, podane są orientacyjnie i mogą ulec zmianom
PRZYWILEJE I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO:
Przywilejem osoby Zamawiającej pielgrzymkę jest miejsce bezpłatne przy określonej liczbie uczestników.
Ilość miejsc gratis określa Zamawiający (standardowo Biuro podaje cene przy 2-óch osobach bezpłatnych) - zwiększenie liczby osób gratis jest możliwe ale wiąże się a automatyczną zmianą ceny.

Do obowiązków Zamawiającego należy nabór uczestników ( Biuro podaje wzór listy uczestników), określenie przydziału pokoi(liczba pokoi 1-os jest ograniczona stąd na zamówienie)wg wzotu tzw " rooming listy).
Obowiązkiem Zamawiającego jest wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie. Przy umowie zbiorowej wpłaty moga być tylko i wyłacznie zbiorowe przez Zamawiającego na konto Organizatora. Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat indywidualnych uczestników.
Obowiązkiem Zamawiającego jest dotrzymywanie warunków umowy o realizacje pielgrzymki oraz wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie.
Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat od indywidualnych uczestników ( prawnie uzasadnione umowa zbiorowa).

Atrakcje:

   
 
strona główna dodaj do ulubionych wersja do druku napisz do nas
 
Ta strona wykorzystuje pliki cookies - korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.
Możesz zarządzać plikami cookies, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.