"...Europa zrodziła się w pielgrzymce, a chrześcijaństwo jest jej językiem ojczystym". /J.W.Goethe/. Niech w sercach naszych zabrzmi radosna AVE pieśń, Niech nigdy nie ustanie pozdrowień AVE moc, Ty naszym hymnem stań się MODLITWĄ naszą bądź! AVE MARYJA woła cały świat - hymn Biura Pielgrzymkowego AVE. 15 sierpnia 2016  Biuro AVE obchodzi swoje "25"-te urodziny. Polecamy Bogu nasza prace i radości i dziękujemy za nieustanna opiekę - tym razem w sanktuarium Cudownego Medalika w Paryżu
Turystyka wyjadowa
sprzedaż online
Turystyka przyjadowa
sprzedaż online
sprzedaż online
Bilety Online
Bilety lotnicze
Bilety promowe
Znajdź pociąg| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
 
Państwo: Francja
Kod: A-FR-9-BNPgr-572
Państwo: no conv :
Transport: Brak informacji
Profil wyjazdu: Brak informacji
Wyżywienie: Brak informacji
Zakwaterowanie: Brak informacji
Wyposażenie:
    Brak informacji
Trasa przejazdu: Einsideln (Szwajcaria), Annecy (Francja), Ars (Francja), Lourdes (Francja), Rocamadour (Francja), Lisieux (Francja), Paryż (Francja),
Zapytaj o szczegóły   Zgłoszenie on-line   Warunki uczestnictwa   Procedura sprzedaży

Terminy:
świadczenia:
cena podstawowa za osobę w pokoj. 2 lub 3 osobowym, Transport autokarem
INFO O PIELGRZYMCE::
PIELGRZYMKA do FRANCJI autokarem na 9 dni na zamówienie dla grup , klubów, stowarzyszeń, wspólnot parafialnych.
Termin do ustalenia.

Polecamy co najmniej 1/2 roku przed planowanym terminem rozpocząc proces organizacyjny - polecamy się zapoznać z PROCEDURĄ ORGANIZACJI AVE

Zamówienia można dokonywać ONLINE
lub wypełnić formularz znajdujący sie po klknieciu na II - gi niebieski klawisz ZAPISY ONLINE

-O Boże mój, wolałbym umrzeć miłując ciebie,
niż żyć choć chwilę nie kochając...
kocham cię mój boski zbawicielu, ponieważ za mnie zostałeś ukrzyżowany...
ponieważ pozwalasz mi być ukrzyżowanym dla ciebie”
ŚW.JAN MARIA VIANEY
PROGRAM:
Program autorski AVE ( E.Weintrit)

NA SZLAKU PIELGRZYMKOWYM BUDUJEMY WSPÓLNOTĘ POPRZEZ CODZIENNĄ EUCHARYSTIĘ

1 Dzień
KATOWICE - EINSIEDELN

3.00 zbiórka przy Parafii w Katowicach, po mszy św - przejazd w kierunku Szwajcarii przez Księstwo Liechtenstein , kolacja, nocleg w Einsiedeln.
2 Dzień
EINSIEDELN - ANNECY - ARS

Śniadanie, msza św. w Bazylice NMP w Einsiedeln (sanktuarium Maryjne) przejazd do Annecy (św. Franciszek Salezy i św. Joanna de Chantal), spacer po mieście - szlakiem św. Walezego (Bazylika Visitation) kolacja, nocleg w okolicy Ars.
3 Dzień
ARS - LOURDES

Śniadanie, przejazd do sanktuarium Patrona Proboszczy św. Jana Marii Vianney w Ars - msza św., modlitwa przy grobie, przejazd do Lourdes (Sanktuarium Maryjne), kolacja, nocleg.
4 Dzień
LOURDES

śniadanie, przejazd do Lourdes (Sanktuarium Maryjne), zwiedzanie szlakiem św. Bernadety: dom rodzinny, nawiedzenie sanktuarium, Msza św. w Bazylice NP, kolacja, rozważanie tajemnic różańca św.w procesji światła, nocleg.
5 Dzień
LOURDES - ROCAMADOUR

Śniadanie, msza św w Bazylice NMP, droga krzyżowa, około 16.00 przejazd do Rocamadour (sanktuarium M.B.) - nawiedzenie sanktuarium, kolacja, nocleg.
6 Dzień
ROCAMADOUR - LISIEUX

śniadanie, przejazd od Lisieux (św. Teresa), w drodze krótka wizyta w Katedrze św. Marcina w Tours, Msza św. w Karmelu, kolacja, nocleg.
7 Dzień
PARYŻ

śniadanie, nawiedzenie miejsc związanych z św. Teresą: dom rodzinny, grób błogosławionych rodziców, Bazylika-- msza św., przejazd do Paryża, (św.Genowefa), wieża Eiffla, kolacja, rejs statkiem po Sekwanie (6 Euro), nocleg.
8 Dzień
PARYŻ

Śniadanie, msza św. w Kaplicy Cudownego Medalika na rue de Bac (św.Katarzyna Laboure), zwiedzanie: wyspa Cite - Katedra Notre Dame, dzielnica Łacińska, wzgórze Montmartre: Bazylika NSPJ - msza św, kolacja, nocny przejazd.
9 Dzień
KATOWICE

Śniadanie (we własnym zakresie), przejazd do Polski w godzinach wieczornych.

BIURO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W PROGRAMIE
CENA ORIENTACYJNA::
CENA: to wypadkowa ilości osób do wartości kosztów transportu, ubezpieczeń i kosztów oraz wartość noclegów z wyżywieniem, parkingów, opłat wjazdowych do miast, przewodnika - płatna w EURO (dla dobra uczestników którzy, mogą zakupić walutę w kantorze (AVE podając cenę w PLN zobligowane by było do przeliczeń walutowych wg.kursu bankowego)
NINIEJSZA SYMULACJA CENOWA JEST SKALKULOWANA dla odpowiedniej liczby uczestników GWARANTUJĄC 2 MIEJSCA GRATIS dla Zamawiającego + OBSŁUGA

CENA*: W zależności od ilości osób płatna w USD
- Przy 43-44 os. - 499 EURO
- Przy 40-42 os. - 529 EURO
- Przy 35-38 os. - 559 EURO
-Dopłata do pokoju 1-os. ( na Zamowienie najpóźnej przy wpłacie I-raty)
* Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany ceny ze względu na zmienność kursów walutowych oraz cen paliw
** Biuro gwarantuje 2 pokoje 1-os. ( w cenie) dla Kapłana i Pilota grupy
WARUNKI PŁATNOŚCI::
Po podpisaniu umowy prawnej o realizację pielgrzymki z Biurem AVE Zamawiający rozpoczyna nabór pielgrzymów.
Zapisy na pielgrzymkę Zamawiający powienien przyjmować na druku AVE formularz zgłoszeniowy- który jest jednocześnie pełnomocnictwem udzielanym Zamawiającemu przez uczestnika.

Na tym formularzu uczestnik podaje
- dane osobowe
- wybór pokoju
- potwierdzenie znajomości programu i warunków uczestnictwa
- udziela pełnomocnitwa Zamawiającemu

Zwyczajem Biura AVE jest podanie ceny uzależnionej od ilości osób - tak aby uczestnik poniósł jak najniższe koszty - im większa grupa tym tańsza cena.
Podając ofertę Biuro dokonuje symulacji cenowej.


Nabór i I rata jest dokonywana u Zamawiajacego (najlepiej na konto)
Kolejne raty należy wpłacić po zamknieciu listy czyli kiedy znana jest liczba pielgrzymów, wpłacane są bezpośrednio u Organizatora (bankowe konta firmowe AVE).

Przy grupach autokarowych podpisując umowę z Biurem Zamawiający zakłada wpłatę w wysokości ceny 1 osoby jako depozyt w końcowym rozliczeniu.

Przy grupach samolotowych zaliczka często jest narzucona przez linie lotnicze, które żądają depozytu bezzwrtonego za każde zarezerwowane miejsce w samolocie - stąd często na samym poczatku Zamawiajacy zakłada za określoną liczbę miejsc samolotowych zaliczkę - którą można do pewnej daty wycofać bezkosztowo bez ponoszenia strat finansowych.

Zamawiający dokonuje wpłaty na konto Biura AVE (wysyłając dowod wpłaty).

KONTA AVE

KONTA ZŁOTÓWKOWE

1. ALIOR BANK BIC: (swift): albpplpw
IBAN PL- 76 2490 1057 0000 9900 8428 8257

KONTA WALUTOWE

ALIOR BANK BIC: (swift): albpplpw
IBAN
USD PL - 23 2490 1057 0000 9901 8428 8257
EURO PL - 67 2490 1057 0000 9902 8428 8257

WARUNKI PŁATNOŚCI

I rata płatna do 48 godzin od podpisania umowy na podstawie faktury proforma. Zapisy trwają do .....

Zamknięcie listy uczestników - Biuro informuje uczestników o ostatecznej cenie zgodnej z ilością osób i obliguje do wpłaty całości.

Zamkniecie listy: data w której po podaniu listy uczestników przez Zamawiajacego Biuro podaje cenę.

W przypadku wzrostu ilości uczestników po zamknięciu listy wpływającej na obniżenie ceny pielgrzymki - Biuro dokonuje zwrotu nadwyżki w dniu wyjazdu przez Przedstawiciela Biura.

II rata: kwota złotówkowa płatna do (Biuro określa termin na programie)

III rata: kwota walutowa płatna na konto walutowe najpóżniej do ….

Do obowiązku Pielgrzyma i Zamawiajacego wynikającego z umowy, należy:
- dotrzymywanie terminów płatności
- przesłanie dowodu wpłaty z kodem imprezy celem weryfikacji poprawności przelewu

Przy pielgrzymkach z naboru grupowego Biuro albo wysyła zawiadominie na 21 dni przed pielgrzymką przypominające o miejscu i godzinie zbiórki oraz poradnik pielgrzyma.
Jednak najczęściej i to rozwiązanie polecamy Przedstawiciel Biura spotyka sie z grupą na specjalnie zorganizowanym zebraniu (termin nalezy ustalić z Biurem)

Zgodnie z ustawą o turystyce uczestnik ma prawo zrezygnować w każdym terminie przed realizacją pielgrzymki (w formie pisemnej), jednak musi być świadomy, iż jest to związane z potrąceniem tzw. kosztów rzeczywistych wraz opłata manipulacyjną (tak stanowi ustawa o usługach turystycznych z dnia 27.08.1997 roku)
ŚWIADCZENIA W CENIE::
- transport komfortowym autobusem/ lotnicze siedzenia,bar,video,WC
- noclegi w Hotelach**/*** lub Domach Pielgrzyma w pokojach 2,3,4- os. (pok. 1-os za dopłatą)
- śniadania, gorące obiadokolacje
- ubezpieczenia KL i NW
- opieka duchowa Kapłana
- opieka pilota i przewodnika
POLECAMY::
Polecamy zabrać około 30 Euro, 200 CK na koszty zwiedzania i 50 Euro na tzw. kieszonkowe
UWAGI::
- istnieje możliwość wykupienia dodatkowych ubezpieczeń: od kosztów rezygnacji (3.5% wartości imprezy)
- ceny wycieczek fakultatywnych, płatnych na miejscu, uzależnione są od liczby uczestników, podane są orientacyjnie i mogą ulec zmianom
PRZYWILEJE I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO::
Przywilejem osoby Zamawiającej pielgrzymkę jest miejsce bezpłatne przy określonej liczbie uczestników.
Ilość miejsc gratis określa Zamawiający (standardowo Biuro podaje cene przy 2-óch osobach bezpłatnych) - zwiększenie liczby osób gratis jest możliwe ale wiąże się a automatyczną zmianą ceny.

Do obowiązków Zamawiającego należy nabór uczestników ( Biuro podaje wzór listy uczestników), określenie przydziału pokoi(liczba pokoi 1-os jest ograniczona stąd na zamówienie)wg wzotu tzw " rooming listy).
Obowiązkiem Zamawiającego jest wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie. Przy umowie zbiorowej wpłaty moga być tylko i wyłacznie zbiorowe przez Zamawiającego na konto Organizatora. Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat indywidualnych uczestników.
Obowiązkiem Zamawiającego jest dotrzymywanie warunków umowy o realizacje pielgrzymki oraz wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie.
Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat od indywidualnych uczestników (prawnie uzasadnione umowa zbiorowa)

Atrakcje:

   
 
strona główna dodaj do ulubionych wersja do druku napisz do nas
 
Ta strona wykorzystuje pliki cookies - korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.
Możesz zarządzać plikami cookies, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.