"...Europa zrodziła się w pielgrzymce, a chrześcijaństwo jest jej językiem ojczystym". /J.W.Goethe/. Niech w sercach naszych zabrzmi radosna AVE pieśń, Niech nigdy nie ustanie pozdrowień AVE moc, Ty naszym hymnem stań się MODLITWĄ naszą bądź! AVE MARYJA woła cały świat - hymn Biura Pielgrzymkowego AVE. 15 sierpnia 2016  Biuro AVE obchodzi swoje "25"-te urodziny. Polecamy Bogu nasza prace i radości i dziękujemy za nieustanna opiekę - tym razem w sanktuarium Cudownego Medalika w Paryżu
Turystyka wyjadowa
sprzedaż online
Turystyka przyjadowa
sprzedaż online
sprzedaż online
Bilety Online
Bilety lotnicze
Bilety promowe
Znajdź pociąg| 1 | 2 | 3 |
 
Państwo: Hiszpania, Portugalia
Kod: A-POHIS-15-BNPgr-316
Państwo: no conv :
Transport: Brak informacji
Profil wyjazdu: Brak informacji
Wyżywienie: Brak informacji
Zakwaterowanie: Brak informacji
Wyposażenie:
    Brak informacji
Trasa przejazdu: Santiago De Compostela (Portugalia), Fatima (Portugalia), Madryt (Hiszpania), Toledo (Hiszpania), Costa Brava (Hiszpania),
Zapytaj o szczegóły   Zgłoszenie on-line   Warunki uczestnictwa   Procedura sprzedaży

Terminy:
świadczenia:
pakiet w/g świadczeń
INFORMACJE O PIELGRZYMCE:
PIELGRZYMKA do PORTUGALII I HISZPANII autokarem
program 15 dniowy - na zamówienie dla grup: , klubów, stowarzyszeń, wspólnot parafialnych
Termin do ustalenia

Polecamy co najmniej 1/2 roku przed planowanym terminem rozpocząc proces organizacyjny - polecamy się zapoznać z PROCEDURĄ ORGANIZACJI AVE

Zamówienia można dokonywać ONLINE
lub wypełnić formularz znajdujący sie po klknieciu na II - gi niebieski klawisz ZAPISY ONLINE
PROGRAM:
Program autorski AVE ( E.Weintrit)
NA SZLAKU PIELGRZYMKOWYM BUDUJEMY WSPÓLNOTĘ POPRZEZ CODZIENNĄ EUCHARYSTIĘ
DUSZPASTERZ PIELGRZYMKI: najczęściej Zamawiający mają juz swojego Kapłana prowadzącego. Centrum pielgrzymki jest codzienna Eucharystia i gdyby grupa zamawiające nie posiadała Kapłana - prosimy o zgłoszenie w AVE, które postara się go zapewnić
1 dzień
ZNOJMO- LIECHTENSTEIN - EINSIEDELN
zbiórka, po mszy św. przejazd w kierunku Szwajcarii, przez Liechtenstein, nawiedzenie sanktuarium MB w Einsiedeln kolacja, nocleg
2 dzień
EINSIEDELN - ANNECY
msza św. w Bazylice NMP, śniadanie, przejazd przez Genewę (krótka wizyta), dojazd do Francji, spacer po Annecy (św. Franciszek Salezy I św. Joanna de Chantal), kolacja i nocleg w okolicy
3 dzień
ANNECY - ARS - LOURDES
śniadanie, przejazd do Ars ( św. Jan Maria Vianey) - msza św., modlitwa u grobu Patrona Proboszczów, przejazd do Lourdes (Sanktuarium Maryjne, kolacja, modlitwa różańcowa z procesją światła, nocleg.
4 dzień
LOURDES - LOYOLA - CANGAS
Msza św. w grocie objawień Massabiele, śniadanie, szlak Św. Bernadetty, przejazd do Hiszpanii, kolacja i nocleg w okolicy Cangas de Onis
5 dzień
COVADONGA - SANTIAGO DE COMPOSTELLA
śniadanie, msza św. w narodowym sanktuarium Hiszpanii w Covadonga, przejazd do Santaigo de Compostella, zakwaterowanie, kolacja, wieczorny spacer po średniowiecznym mieście, nocleg
6 dzień
SANTIAGO DE COMPOSTELLA- FATIMA
śniadanie, nawiedzenie grobu św. Jakuba Apostoła, udział we mszy św. Pielgrzymów o 12.00 , przejazd do Fatimy, kolacja, udział w procesji światła, nocleg
7 dzień
FATIMA
śniadanie, nawiedzenie sanktuarium, msza św. w Kaplicy Objawień, droga krzyżowa na kalwarii , modlitwa w miejscach objawień Anioła, wizyta w Aljustrel
(wioska rodzinna Łucji, Franciszka i Hiacynty), kolacja, procesja światła, nocleg.
8 dzień
FATIMA - AVILA
śniadanie, przejazd do Avila (św. Teresa ), zwiedzanie : mury obronne, Katedra, dom rodzinny św. Teresy, kolacja, nocleg
9 dzień
AVILA - EL ESCURIAL - DOLINA POLEGŁYCH - MADRYT - TOLEDO
śniadanie, Msza św. w kaplicy Karmelitańskiej, przejazd przez El Escorial (letnia rezydencja) oraz dolinę poległych (grób gen. Franco), wizyta w Katedrze M.B. Almudena w Madrycie, kolacja, nocleg w okolicy Toledo
10 dzień
TOLEDO - ZARAGOZA
śniadanie, przejazd do Toledo (stara stolica Hiszpanii), zwiedzanie miasta: Katedra NMP, dom El Greco, klasztor San Juan de Los Reyes, przejazd do Saragossy, , msza św. w Bazylice Nostra Senyora del Pilar , przejazd do Montserrat (sanktuarium M.B. Patronki Katalonii),kolacja, nocleg.
11 dzień
MONTSERRAT - BARCELONA - COSTA BRAVA
śniadanie, msza św. w Opactwie Benedyktyńskim, zwiedzanie Barcelony: Montjuic, obiekty olimpijskie, starówka gotycka, kolacja, nocleg na Costa Brava.
12 dzień
COSTA BRAVA
śniadanie, całodniowy odpoczynek nad morzem, kolacja, nocleg
13 dzień
COSTA BRAVA - LA SALETTE
śniadanie, całodniowy przejazd do sanktuarium MB Płaczącej w La Salette, msza św. w Bazylice NMP, kolacja, nocleg
14 dzień
COSTA BRAVA - GARDA
śniadanie, modlitwa w miejscu objawień, po mszy św. w Bazylice przejazd nad jez. Garda ( Sirmione), przejazd do sanktuarium MB Bolesnej Madonna Coronata, kolacja, nocleg
15 dzień
MADONNA CORONATA - ZAZDROSC
Msza św. w sanktuarium w skale, śniadanie, całodniowy przejazd do Polski, powrót

BIURO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W PROGRAMIE
CENA ORIENTACYJNA:
Cena to wypadkowa ilości osób do wartości kosztów transportu, ubezpieczeń i kosztów oraz wartość noclegów z wyżywieniem, parkingów, opłat wjazdowych do miast, przewodnika - płatna w EURO (dla dobra uczestników którzy, mogą zakupić walutę w kantorze (AVE podając cenę w PLN zobligowane by było do przeliczeń walutowych wg. kursu bankowego)

NINIEJSZA SYMULACJA CENOWA JEST SKALKULOWANA dla odpowiedniej liczby uczestników GWARANTUJĄC 2 MIEJSCA GRATIS dla Zamawiającego (od 25 osób w wzwyż, przy grupach 10- 25 os gwarantujemy 1 miejsce bezpłatne) + OBSŁUGA

CENA*: W zależności od ilości osób płatna w EURO
- 40-44os - 1030EURO
- 35-39os - 980 EURO
- 30-34os - 930 EURO
-Dopłata do pokoju 1-os.( na Zamówienie najpóźniej przy wpłacie I-raty)

* Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany ceny ze względu na zmienność kursów walutowych oraz cen paliw
** Biuro gwarantuje 2 pokoje 1-os. ( w cenie) dla Kapłana i Pilota grupy
WARUNKI PŁATNOŚCI:
Po podpisaniu umowy prawnej o realizację pielgrzymki z Biurem AVE Zamawiający rozpoczyna nabór pielgrzymów.
Zapisy na pielgrzymkę Zamawiający powienien przyjmować na druku AVE formularz zgłoszeniowy- który jest jednocześnie pełnomocnictwem udzielanym Zamawiającemu przez uczestnika.

Na tym formularzu uczestnik podaje
- dane osobowe
- wybór pokoju
- potwierdzenie znajomości programu i warunków uczestnictwa
- udziela pełnomocnitwa Zamawiającemu

Zwyczajem Biura AVE jest podanie ceny uzależnionej od ilości osób - tak aby uczestnik poniósł jak najniższe koszty - im większa grupa tym tańsza cena.
Podając ofertę Biuro dokonuje symulacji cenowej.


Nabór i I rata jest dokonywana u Zamawiajacego (najlepiej na konto)
Kolejne raty należy wpłacić po zamknieciu listy czyli kiedy znana jest liczba pielgrzymów, wpłacane są bezpośrednio u Organizatora (bankowe konta firmowe AVE).

Przy grupach autokarowych podpisując umowę z Biurem Zamawiający zakłada wpłatę w wysokości ceny 1 osoby jako depozyt w końcowym rozliczeniu.

Przy grupach samolotowych zaliczka często jest narzucona przez linie lotnicze, które żądają depozytu bezzwrtonego za każde zarezerwowane miejsce w samolocie - stąd często na samym poczatku Zamawiajacy zakłada za określoną liczbę miejsc samolotowych zaliczkę - którą można do pewnej daty wycofać bezkosztowo bez ponoszenia strat finansowych.

Zamawiający dokonuje wpłaty na konto Biura AVE (wysyłając dowod wpłaty).

KONTA AVE

KONTA ZŁOTÓWKOWE

1. ALIOR BANK BIC: (swift): albpplpw
IBAN PL- 76 2490 1057 0000 9900 8428 8257

KONTA WALUTOWE

ALIOR BANK BIC: (swift): albpplpw
IBAN
USD PL - 23 2490 1057 0000 9901 8428 8257
EURO PL - 67 2490 1057 0000 9902 8428 8257

WARUNKI PŁATNOŚCI

I rata płatna do 48 godzin od podpisania umowy na podstawie faktury proforma. Zapisy trwają do .....

Zamknięcie listy uczestników - Biuro informuje uczestników o ostatecznej cenie zgodnej z ilością osób i obliguje do wpłaty całości.

Zamkniecie listy: data w której po podaniu listy uczestników przez Zamawiajacego Biuro podaje cenę.

W przypadku wzrostu ilości uczestników po zamknięciu listy wpływającej na obniżenie ceny pielgrzymki - Biuro dokonuje zwrotu nadwyżki w dniu wyjazdu przez Przedstawiciela Biura.

II rata: kwota złotówkowa płatna do (Biuro określa termin na programie)

III rata: kwota walutowa płatna na konto walutowe najpóżniej do ….

Do obowiązku Pielgrzyma i Zamawiajacego wynikającego z umowy, należy:
- dotrzymywanie terminów płatności
- przesłanie dowodu wpłaty z kodem imprezy celem weryfikacji poprawności przelewu

Przy pielgrzymkach z naboru grupowego Biuro albo wysyła zawiadominie na 21 dni przed pielgrzymką przypominające o miejscu i godzinie zbiórki oraz poradnik pielgrzyma.
Jednak najczęściej i to rozwiązanie polecamy Przedstawiciel Biura spotyka sie z grupą na specjalnie zorganizowanym zebraniu (termin nalezy ustalić z Biurem)

Zgodnie z ustawą o turystyce uczestnik ma prawo zrezygnować w każdym terminie przed realizacją pielgrzymki (w formie pisemnej), jednak musi być świadomy, iż jest to związane z potrąceniem tzw. kosztów rzeczywistych wraz opłata manipulacyjną (tak stanowi ustawa o usługach turystycznych z dnia 27.08.1997 roku)
ŚWIADCZENIA:
CENA OBEJMUJE:
- transport komfortowym autobusem / lotnicze siedzenia, bar, video, KL/
- noclegi w Hotelach lub Domach Pielgrzyma w pokojach 2,3- os. ( 1-os za dopłatą na miejscu )
- śniadania, gorące kolacje
- ubezpieczenia KL i NW. Ubezpieczenie TU SIGNAL IDUNA (umolwa generalna obejmuąca choroby przewlekłe)): Koszty leczenia ( KL) do 10 000EURO ; Następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),bagaż
http://ave.turystyka.pl/page_polisy_zbiorowe.html
- opieka pilota i przewodnika

CENA NIE OBEJMUJE:
- kosztów wstępu
UWAGI:
- dokumentem podróży powinien być paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty przekroczenia granicy
- istnieje możliwość wykupienia dodatkowych ubezpieczeń: od kosztów rezygnacji (3.5% wartości imprezy)
- ceny wycieczek fakultatywnych, płatnych na miejscu, uzależnione są od liczby uczestników, podane są orientacyjnie i mogą ulec zmianom
WAŻNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO:
Polecamy co najmniej 1/2 roku przed planowanym terminem rozpocząć proces organizacyjny. Prosimy zapoznać się naszą procedurą organizacji wypracowaną przez 20 lat pracy AVE
http://www.ave.turystyka.pl/page_rezerwacja_grup.html
PRZYWILEJE I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJACEGO:
Przywilejem osoby Zamawiającej pielgrzymkę jest miejsce bezpłatne przy określonej liczbie uczestników.
Ilość miejsc bezpłatnych określa Zamawiający (standardowo Biuro podaje kalkulację ceny dla 1 osoby do 25 uczestników i dla 2 osób gratis powyżej 25 uczestników płacących - zwiększenie liczby osób gratis jest możliwe ale wiąże się a automatyczną zmianą ceny.

Do obowiązków Zamawiającego należy nabór uczestników ( Biuro podaje wzór listy uczestników), określenie przydziału pokoi (liczba pokoi 1-os jest ograniczona stąd na zamówienie) wg wzoru tzw. " rooming listy".
Obowiązkiem Zamawiającego jest wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie. Przy umowie zbiorowej wpłaty mogą być tylko i wyłącznie zbiorowe przez Zamawiającego na konto Organizatora. Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat indywidualnych uczestników
Obowiązkiem Zamawiającego jest dotrzymywanie warunków umowy o realizacje pielgrzymki oraz wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie.
Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat od indywidualnych uczestników ( prawnie uzasadnione umową zbiorową)

Atrakcje:

   
 
strona główna dodaj do ulubionych wersja do druku napisz do nas
 
Ta strona wykorzystuje pliki cookies - korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.
Możesz zarządzać plikami cookies, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.