"...Europa zrodziła się w pielgrzymce, a chrześcijaństwo jest jej językiem ojczystym". /J.W.Goethe/. Niech w sercach naszych zabrzmi radosna AVE pieśń, Niech nigdy nie ustanie pozdrowień AVE moc, Ty naszym hymnem stań się MODLITWĄ naszą bądź! AVE MARYJA woła cały świat - hymn Biura Pielgrzymkowego AVE. 15 sierpnia 2016  Biuro AVE obchodzi swoje "25"-te urodziny. Polecamy Bogu nasza prace i radości i dziękujemy za nieustanna opiekę - tym razem w sanktuarium Cudownego Medalika w Paryżu
Turystyka wyjadowa
sprzedaż online
Turystyka przyjadowa
sprzedaż online
sprzedaż online
Bilety Online
Bilety lotnicze
Bilety promowe
Znajdź pociąg| 1 | 2 | 3 | 4 |
 
Państwo: Hiszpania, Portugalia
Kod: A-POHIS-17-2NPgr-313
Państwo: no conv :
Transport: Brak informacji
Profil wyjazdu: Brak informacji
Wyżywienie: Brak informacji
Zakwaterowanie: Brak informacji
Wyposażenie:
    Brak informacji
Trasa przejazdu: Santiago De Compostela (Portugalia), Fatima (Portugalia), Batalha (Portugalia), Sewilla (Hiszpania), Granada (Hiszpania), Cordoba (Hiszpania), Toledo (Hiszpania), Avila (Hiszpania), Madryt (Hiszpania), Costa Brava (Hiszpania),
Zapytaj o szczegóły   Zgłoszenie on-line   Warunki uczestnictwa   Procedura sprzedaży

Terminy:
świadczenia:
pakiet w/g świadczeń
INFORMACJE O PIELGRZYMCE:
PIELGRZYMKA do PORTUGALI I HISZPANII autokarem
program 17 dniowy - na zamówienie dla grup: , klubów, stowarzyszeń, wspólnot parafialnych.
Termin do ustalenia

Polecamy co najmniej 1/2 roku przed planowanym terminem rozpocząc proces organizacyjny - polecamy się zapoznać z PROCEDURĄ ORGANIZACJI AVE

Zamówienia można dokonywać ONLINE
lub wypełnić formularz znajdujący sie po klknieciu na II - gi niebieski klawisz ZAPISY ONLINE
PROGRAM:
Program autorski AVE ( E.Weintrit)
NA SZLAKU PIELGRZYMKOWYM BUDUJEMY WSPÓLNOTĘ POPRZEZ CODZIENNĄ EUCHARYSTIĘ
DUSZPASTERZ PIELGRZYMKI: najczęściej Zamawiający mają juz swojego Kapłana prowadzącego. Centrum pielgrzymki jest codzienna Eucharystia i gdyby grupa zamawiające nie posiadała Kapłana - prosimy o zgłoszenie w AVE, które postara się go zapewnić.
1 dzień
KATOWICE

zbiórka przy siedzibie ."AVE " w Katowicach, po mszy św. Nocny przejazd w kierunku Austrii, kolacja (we własnym zakresie), nocny przejazd
2 dzień
LE PUY

Śniadanie (we własnym zakresie), przejazd do maryjnego sanktuarium Le Puy, kolacja, nocleg
3 dzień
LE PUY - SAN SEBASTIAN - LOYOLA

śniadanie, po mszy św. w Bazylice Notre Dame, przejazd do baskijskiego San Sebastian ( sanktuarium maryjne), kolacja, nocleg w Loyola ( św. Ignacy)
4 dzień
LOYOLA - COVADONGA - SANTIAGO

śniadanie, po mszy św. przejazd do Covadonga (rekonkwista), modlitwa w grocie MB, przejazd na kolacje i nocleg do Santiago de Compostella
5 dzień
SANTIAGO De COMPOSTELLA - FATIMA

Śniadanie, msza św. przy grobie Apostoła św. Jakuba w Katedrze, spacer po mieście, przejazd do portugalskiego sanktuarium w Fatimy, kolacja, nocleg
6 dzień
FATIMA

Śniadanie, nawiedzenie sanktuarium - miejsca objawień, wieczorna modlitwa różnicowa, kolacja, nocleg
7 dzień
FATIMA - BATALHA - GUADELUPE

śniadanie, droga krzyżowa, msza św. na kalwarii w Kaplicy węgierskiej, wizyta w Aljustrel (wioska rodzinna Łucji, Franciszka i Hiacynty), modlitwa w miejscach objawień Anioła, degustacja win Porto, krótka wizyta w Batalha ( MB Zwycięska, przejazd na kolacje i nocleg do sanktuarium królewskiego w Guadelupe
8 dzień
GUADELUPE - EL ROCIO

śniadanie, msza św. w Bazylice NMP, 11.00 przejazd do hiszpańskiej Andaluzji, nawiedzenie cygańskiego sanktuarium El Rocio, kolacja, nocleg w okolicy
9 dzień
SEVILLA - GRANADA

siadanie, odpoczynek nad morzem, przejazd do Sewilli - msza św. sanktuarium Macarena, modlitwa w największej Katedrze Europy, kolacja, nocleg w Grenadzie ( fakultatywnie -ok. 20 wieczór z muzyka flamenco w cygańskich grotach
10 dzień
GRENADA - CORDOBA

Śniadanie, msza św. w sanktuarium MB Płaczącej w Granadzie, zwiedzanie mauretańskich ogrodów ALHAMBRY ( wstęp 15 Euro) z obligatoryjnym Przewodnikiem)) -przejazd do Kordoby- spacer po mieście, kolacja, nocleg
11 dzień
TOLEDO - AVILA

Msza św. w Katedrze, śniadanie, przejazd do starej stolicy Hiszpanii Toledo , zwiedzanie miasta około 5 godz.: Kościoły: Katedra, San Jouan de Los Reyes, panorama miasta, przejazd do Avila ( św. Teresa), mury obronne, Katedra, dom rodzinny św. Teresy, kolacja, nocleg
12 dzień
AVILA - MADRYT -

śniadanie, msza św. w kaplicy karmelitańskiej, przejazd przez El Escorial (letnia rezydencja) oraz dolinę poległych Valle de Los Caidos (grób gen .Franco), wizyta w Katedrze M.B. Almudena w Madrycie, objazd po mieście autokarem, kolacja, wieczorny spacer, nocleg
13 dzień
MADRYT - TORRECIUDAD

Śniadanie, nawiedzenie sanktuarium Opus Dei w Torreciudad, przejazd do Montserrat ( MB Patronka Katalonii), kolacja, nocleg
14 dzień
Śniadanie, msza św. w opactwie benedyktyńskim przed obliczem M.B. Patronki Katalonii, zwiedzanie Barcelony, spacer po gotyckiej starówce, wzgórze Montjuic, architektura Gaudiego kolacja, nocleg na Costa Brava
15 dzień
COSTA BRAVA - OROPA

Śniadanie, całodniowy przejazd do Turynu, modlitwa przy grobie św. G.Frassati, w Katedrze, nawiedzenie sanktuarium Czarnej Madonny w Oropa, kolacja, nocleg
16 dzień
OROPA

Śniadanie, msza św. w sanktuarium, ( MB Czarna Madonna), ok. 15.00 przejazd w kierunku Polski, nocny przejazd, kolacja we własnym zakresie
17 dzień
KATOWICE

Przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych

BIURO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W PROGRAMIE
CENA ORIENTACYJNA:
Cena to wypadkowa ilości osób do wartości kosztów transportu, ubezpieczeń i kosztów oraz wartość noclegów z wyżywieniem, parkingów, opłat wjazdowych do miast, przewodnika - płatna w EURO (dla dobra uczestników którzy, mogą zakupić walutę w kantorze (AVE podając cenę w PLN zobligowane by było do przeliczeń walutowych wg. kursu bankowego)

NINIEJSZA SYMULACJA CENOWA JEST SKALKULOWANA dla odpowiedniej liczby uczestników GWARANTUJĄC 2 MIEJSCA GRATIS dla Zamawiającego (od 25 osób w wzwyż, przy grupach 10- 25 os gwarantujemy 1 miejsce bezpłatne) + OBSŁUGA

CENA*: W zależności od ilości osób płatna w EURO
- Ppzy 40 - 43 osob - 889 EURO
- przy 35 - 39 osob - 939 EURO
- przy 30 - 34 osob - 989 EURO
-Dopłata do pokoju 1-os. 180 EURO ( na Zamówienie najpóźniej przy wpłacie I-raty)

* Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany ceny ze względu na zmienność kursów walutowych oraz cen paliw
** Biuro gwarantuje 2 pokoje 1-os. ( w cenie) dla Kapłana i Pilota grupy
WARUNKI PŁATNOŚCI:
Po podpisaniu umowy prawnej o realizację pielgrzymki z Biurem AVE Zamawiający rozpoczyna nabór pielgrzymów.
Zapisy na pielgrzymkę Zamawiający powienien przyjmować na druku AVE formularz zgłoszeniowy- który jest jednocześnie pełnomocnictwem udzielanym Zamawiającemu przez uczestnika.

Na tym formularzu uczestnik podaje
- dane osobowe
- wybór pokoju
- potwierdzenie znajomości programu i warunków uczestnictwa
- udziela pełnomocnitwa Zamawiającemu

Zwyczajem Biura AVE jest podanie ceny uzależnionej od ilości osób - tak aby uczestnik poniósł jak najniższe koszty - im większa grupa tym tańsza cena.
Podając ofertę Biuro dokonuje symulacji cenowej.


Nabór i I rata jest dokonywana u Zamawiajacego (najlepiej na konto)
Kolejne raty należy wpłacić po zamknieciu listy czyli kiedy znana jest liczba pielgrzymów, wpłacane są bezpośrednio u Organizatora (bankowe konta firmowe AVE).

Przy grupach autokarowych podpisując umowę z Biurem Zamawiający zakłada wpłatę w wysokości ceny 1 osoby jako depozyt w końcowym rozliczeniu.

Przy grupach samolotowych zaliczka często jest narzucona przez linie lotnicze, które żądają depozytu bezzwrtonego za każde zarezerwowane miejsce w samolocie - stąd często na samym poczatku Zamawiajacy zakłada za określoną liczbę miejsc samolotowych zaliczkę - którą można do pewnej daty wycofać bezkosztowo bez ponoszenia strat finansowych.

Zamawiający dokonuje wpłaty na konto Biura AVE (wysyłając dowod wpłaty).

KONTA AVE

KONTA ZŁOTÓWKOWE

1. ALIOR BANK BIC: (swift): albpplpw
IBAN PL- 76 2490 1057 0000 9900 8428 8257

KONTA WALUTOWE

ALIOR BANK BIC: (swift): albpplpw
IBAN
USD PL - 23 2490 1057 0000 9901 8428 8257
EURO PL - 67 2490 1057 0000 9902 8428 8257

WARUNKI PŁATNOŚCI

I rata płatna do 48 godzin od podpisania umowy na podstawie faktury proforma. Zapisy trwają do .....

Zamknięcie listy uczestników - Biuro informuje uczestników o ostatecznej cenie zgodnej z ilością osób i obliguje do wpłaty całości.

Zamkniecie listy: data w której po podaniu listy uczestników przez Zamawiajacego Biuro podaje cenę.

W przypadku wzrostu ilości uczestników po zamknięciu listy wpływającej na obniżenie ceny pielgrzymki - Biuro dokonuje zwrotu nadwyżki w dniu wyjazdu przez Przedstawiciela Biura.

II rata: kwota złotówkowa płatna do (Biuro określa termin na programie)

III rata: kwota walutowa płatna na konto walutowe najpóżniej do ….

Do obowiązku Pielgrzyma i Zamawiajacego wynikającego z umowy, należy:
- dotrzymywanie terminów płatności
- przesłanie dowodu wpłaty z kodem imprezy celem weryfikacji poprawności przelewu

Przy pielgrzymkach z naboru grupowego Biuro albo wysyła zawiadominie na 21 dni przed pielgrzymką przypominające o miejscu i godzinie zbiórki oraz poradnik pielgrzyma.
Jednak najczęściej i to rozwiązanie polecamy Przedstawiciel Biura spotyka sie z grupą na specjalnie zorganizowanym zebraniu (termin nalezy ustalić z Biurem)

Zgodnie z ustawą o turystyce uczestnik ma prawo zrezygnować w każdym terminie przed realizacją pielgrzymki (w formie pisemnej), jednak musi być świadomy, iż jest to związane z potrąceniem tzw. kosztów rzeczywistych wraz opłata manipulacyjną (tak stanowi ustawa o usługach turystycznych z dnia 27.08.1997 roku)
ŚWIADCZENIA:
CENA OBEJMUJE:
- transport komfortowym autobusem / lotnicze siedzenia, bar, video, KL/
- noclegi w Hotelach lub Domach Pielgrzyma w pokojach 2,3,4- os. ( 1-os za dopłatą- 180 EURO) śniadania, gorące kolacje
- ubezpieczenia KL i NW
- opieka pilota i przewodnika

CENA NIE OBEJMUJE:
-kosztów zwiedzania
POLECAMY:
- zabrać ok. 50 euro na koszty zwiedzania
- zabrac ok. 100euro tzw. kieszonkowego
UWAGI:
- dokumentem podróży powinien być paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty przekroczenia granicy
- istnieje możliwość wykupienia dodatkowych ubezpieczeń: od kosztów rezygnacji (3.5% wartości imprezy)
- ceny wycieczek fakultatywnych, płatnych na miejscu, uzależnione są od liczby uczestników, podane są orientacyjnie i mogą ulec zmianom
WAŻNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO:
Polecamy co najmniej 1/2 roku przed planowanym terminem rozpocząć proces organizacyjny. Prosimy zapoznać się naszą procedurą organizacji wypracowaną przez 20 lat pracy AVE
http://www.ave.turystyka.pl/page_rezerwacja_grup.html
PRZYWILEJE I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO:
Przywilejem osoby Zamawiającej pielgrzymkę jest miejsce bezpłatne przy określonej liczbie uczestników.
Ilość miejsc bezpłatnych określa Zamawiający (standardowo Biuro podaje kalkulację ceny dla 1 osoby do 25 uczestników i dla 2 osób gratis powyżej 25 uczestników płacących - zwiększenie liczby osób gratis jest możliwe ale wiąże się a automatyczną zmianą ceny.

Do obowiązków Zamawiającego należy nabór uczestników ( Biuro podaje wzór listy uczestników), określenie przydziału pokoi (liczba pokoi 1-os jest ograniczona stąd na zamówienie) wg wzoru tzw. " rooming listy".
Obowiązkiem Zamawiającego jest wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie. Przy umowie zbiorowej wpłaty mogą być tylko i wyłącznie zbiorowe przez Zamawiającego na konto Organizatora. Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat indywidualnych uczestników
Obowiązkiem Zamawiającego jest dotrzymywanie warunków umowy o realizacje pielgrzymki oraz wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie.
Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat od indywidualnych uczestników ( prawnie uzasadnione umową zbiorową)

Atrakcje:

   
 
strona główna dodaj do ulubionych wersja do druku napisz do nas
 
Ta strona wykorzystuje pliki cookies - korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.
Możesz zarządzać plikami cookies, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.