"...Europa zrodziła się w pielgrzymce, a chrześcijaństwo jest jej językiem ojczystym". /J.W.Goethe/. Niech w sercach naszych zabrzmi radosna AVE pieśń, Niech nigdy nie ustanie pozdrowień AVE moc, Ty naszym hymnem stań się MODLITWĄ naszą bądź! AVE MARYJA woła cały świat - hymn Biura Pielgrzymkowego AVE. 15 sierpnia 2016  Biuro AVE obchodzi swoje "25"-te urodziny. Polecamy Bogu nasza prace i radości i dziękujemy za nieustanna opiekę - tym razem w sanktuarium Cudownego Medalika w Paryżu
Turystyka wyjadowa
sprzedaż online
Turystyka przyjadowa
sprzedaż online
sprzedaż online
Bilety Online
Bilety lotnicze
Bilety promowe
Znajdź pociągŚLADAMI CHRZEŚCIJAŃSTWA TUNEZJI I LIBII
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
 
Państwo: Tunezja, Libia
Kod: S-TUNLIB-9-BNPgr-590
Państwo: Libia
Transport: Samolot
Profil wyjazdu: Pielgrzymka
Wyżywienie: śniadanie, Kolacja
Zakwaterowanie: Hotel
Wyposażenie:
  • Telefon
  • Kuchnia
  • Restauracja
  • Parking
  • Bar
  • Jadalnia
  • Kawiarnia
Trasa przejazdu: Tunis (Tunezja), Djerba (Tunezja), Sabrata (Libia), Trypolis (Libia),
Zapytaj o szczegóły   Zgłoszenie on-line   Warunki uczestnictwa   Procedura sprzedaży

Terminy:
2017-12-04 - 2018-12-04
NA ZAMÓWIENIE GRUP
Cena: 1828 PLN = 429 EUR [oblicz cenę] [wstępna rezerwacja]
świadczenia:
Bilety lotnicze Bilety lotnicze; transport komfortowym autokarem /bar, video/; noclegi w Hotelach***/**** w pok.2,3-os.; 2 posiłki dziennie: śniadania i kolacje; koszty wstępów w Tunezji; ubezpieczenia KL i NNW; opieka duchowa Kapłana; opieka pilota i przewodnika
pakiet w/g świadczeń
INFO O PIELGRZYMCE:
STAROŻYTNE KOŚCIOŁY W AFRICA VETUS
Poprzez historię kościoła w Tunezji i Libii


TUNEZJA - LIBIA
Samolotem

Na trasie: Tunis - Kartagina - Dougga - Kairuan - El Jem - Kairouan - Port El Kantaoui - Sfax - Djerba - Sabrata - Trypolis - Leptis Magna

Pielgrzymka 9dniowa na zamówienie dla grup, klubów, stowarzyszeń, wspólnot parafialnych.
Termin do ustalenia

Polecamy co najmniej 1/2 roku przed planowanym terminem rozpocząc proces organizacyjny - polecamy się zapoznać z PROCEDURĄ ORGANIZACJI AVE

Zamówienia można dokonywać ONLINE
lub wypełnić formularz znajdujący sie po klknieciu na II - gi niebieski klawisz ZAPISY ONLINE

Objazd poświęcony kulturze i religii, zaczyna się w Tunisie, prowadzi przez Cap Bon, Kairouan i Sfax, przebiegając zatem zarazem przez pozostałości rzymskie oraz Tunezję między chrześcijaństwem a islamem. Po wizycie na pustyni i oazach Sahary udajemy się na terytorium Libii, gdzie można podziwiać rzymskie miasta Sabrata i Leptis Magna. Pielgrzymka kończy się w stolicy Libii - Trypolis.
PROGRAM:
B-27 - Tunezja,Libia: Śladami Chrześcijaństwa Tunezji i Libii 9dni samolotem
( Kod: S-TUNLIB-9-BNPgr-590 )


Program autorski AVE (E.Weintrit)

NA SZLAKU PIELGRZYMKOWYM BUDUJEMY WSPÓLNOTĘ POPRZEZ CODZIENNĄ EUCHARYSTIĘ


1 dzień
POLSKA - TUNIS

Zbiórka, po mszy św. transfer na lotnisko, przelot do Tunezji, transfer do Hotelu, nocleg

2 dzień
KARTAGINA - TUNIS

Śniadanie, zwiedzanie ruin metropolii punickiej i rzymskiej: Kartaginy. Nawiedzenie miejsc związanych z św.Augustynem i św. Moniką, muzeum i park archeologiczny na Akropolu z biblioteką augustiańską, akwedukty (miejsce rozmyślań św. Augustyna), amfiteatr ( miejsce męczeństwa świętych Felicyty i Perpetuy), termy Gargiliusza, termy Antonina, Bazylika Domus Caritatatis, siedziba prymasa Afryki, Bazylika św. Cypriana
(św. Monika matka św. Augustyna) popołudniu zwiedzanie muzeum Bardo (kolekcja mozaik rzymskich i starochrześcijańskich), zwiedzanie Katedry (msza św.), spacer po Suku starożytnej Mediny, kolacja, nocleg w Tunisie

3 dzień
TUNIS - DOUGGA - KAIRUAN

Sniadanie, wycieczka do ruin rzymsko-bizantyjskiego miasta: Dougga, popołudniu przejazd do Kairouan (jedyne święte miasto Islamu krajów Maghrebu) kolacja i nocleg

4 dzień
EL JEM - KAIROUAN - PORT EL KANTAOUI - SFA
X
Śniadanie, zwiedzanie Coloseum w El Jem, przejazd do Sousse: medina, katakumby, spacer po mieście portowym El Kantaoui w Sousse, kolacja, nocleg w Sfax


5 dzień
SFAX - DJERBA

Śniadanie, przeprawa promowa na wyspę Cercina, zwiedzanie ruin rzymskiej twierdzy, popołudniu zwiedzanie Sfax: medina, kolacja, nocleg na wyspie Djerba

6 dzień
DJERBA - SABRATA - TRYPOLIS

Śniadanie, przejazd do granicy z Libią, zwiedzanie z Przewodnikiem bizantyjskiej Sabraty: mauzoleum, Kapitol, teatr, przejazd do stolicy Libii - Trypolis, kolacja i nocleg.

7 dzień
LEPTIS MAGNA

Śniadanie, wycieczka do fenickiej twierdzy: Leptis Magna (miasto cesarkiej dynastii Sewerów), kolacja, nocleg w Trypolis

8 dzień
TRYPOLIS - POLSKA

(rozkład dnia może ulec zmianie - zależny jest od godziny lotu) Śniadanie, zwiedzanie Trypolisu - stolicy Libii: muzeum narodowe, spacer po starym miescie: suk zakupy), transfer na lotnisko, wylot do Polski

BIURO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W PROGRAMIE
CENA ORIENTACYJNA:
CENA: to wypadkowa ilości osób do wartości kosztów transportu, ubezpieczeń i kosztów oraz wartość noclegów z wyżywieniem, parkingów, opłat wjazdowych do miast, przewodnika - płatna w EURO (dla dobra uczestników którzy, mogą zakupić walutę w kantorze (AVE podając cenę w PLN zobligowane by było do przeliczeń walutowych wg.kursu bankowego)

NINIEJSZA SYMULACJA CENOWA JEST SKALKULOWANA dla odpowiedniej liczby uczestników GWARANTUJĄC 2 MIEJSCA GRATIS dla Zamawiającego + OBSŁUGA

CENA: uzależniona od ilości osób
Dla 20 - 24 osób cena biletu lotniczego + 489EU
Dla 25 - 29 osób cena biletu lotniczego + 469EU
Dla 30 - 34 osób cena biletu lotniczego + 449EU
Dla 35 - 39 osób cena biletu lotniczego + 429EU

Kwota walutowa płatna w EURO na konto walutowe AVE na 60-30 dni przed pielgrzymką (termin uzależniony od wytycznych linii lotniczych)

* Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany ceny ze względu na zmienność kursów walutowych oraz cen paliw
** Biuro gwarantuje 2 pokoje 1-os. ( w cenie) dla Kapłana i Pilota grupy
WARUNKI PŁATNOŚCI:
Po podpisaniu umowy prawnej o realizację pielgrzymki z Biurem AVE Zamawiający rozpoczyna nabór pielgrzymów.
Zapisy na pielgrzymkę Zamawiający powienien przyjmować na druku AVE formularz zgłoszeniowy- który jest jednocześnie pełnomocnictwem udzielanym Zamawiającemu przez uczestnika.

Na tym formularzu uczestnik podaje
- dane osobowe
- wybór pokoju
- potwierdzenie znajomości programu i warunków uczestnictwa
- udziela pełnomocnitwa Zamawiającemu

Zwyczajem Biura AVE jest podanie ceny uzależnionej od ilości osób - tak aby uczestnik poniósł jak najniższe koszty - im większa grupa tym tańsza cena.
Podając ofertę Biuro dokonuje symulacji cenowej.


Nabór i I rata jest dokonywana u Zamawiajacego (najlepiej na konto)
Kolejne raty należy wpłacić po zamknieciu listy czyli kiedy znana jest liczba pielgrzymów, wpłacane są bezpośrednio u Organizatora (bankowe konta firmowe AVE).

Przy grupach autokarowych podpisując umowę z Biurem Zamawiający zakłada wpłatę w wysokości ceny 1 osoby jako depozyt w końcowym rozliczeniu.

Przy grupach samolotowych zaliczka często jest narzucona przez linie lotnicze, które żądają depozytu bezzwrtonego za każde zarezerwowane miejsce w samolocie - stąd często na samym poczatku Zamawiajacy zakłada za określoną liczbę miejsc samolotowych zaliczkę - którą można do pewnej daty wycofać bezkosztowo bez ponoszenia strat finansowych.

Zamawiający dokonuje wpłaty na konto Biura AVE (wysyłając dowod wpłaty).

konto Alior PLN PL-76 2490 1057 0000 9900 8428 8257
konto Alior EURO PL-67 2490 1057 0000 9902 8428 8257
konto Alior USD PL-23 2490 1057 0000 9901 8428 8257
BIC: albpplpw


WARUNKI PŁATNOŚCI

I rata płatna do 48 godzin od podpisania umowy na podstawie faktury proforma. Zapisy trwają do .....

Zamknięcie listy uczestników - Biuro informuje uczestników o ostatecznej cenie zgodnej z ilością osób i obliguje do wpłaty całości.

Zamkniecie listy: data w której po podaniu listy uczestników przez Zamawiajacego Biuro podaje cenę.

W przypadku wzrostu ilości uczestników po zamknięciu listy wpływającej na obniżenie ceny pielgrzymki - Biuro dokonuje zwrotu nadwyżki w dniu wyjazdu przez Przedstawiciela Biura.

II rata: kwota złotówkowa płatna do (Biuro określa termin na programie)

III rata: kwota walutowa płatna na konto walutowe najpóżniej do (Biuro określa termin na programie)

Do obowiązku Pielgrzyma i Zamawiajacego wynikającego z umowy, należy:
- dotrzymywanie terminów płatności
- przesłanie dowodu wpłaty z kodem imprezy celem weryfikacji poprawności przelewu

Przy pielgrzymkach z naboru grupowego Biuro wysyła zawiadominie na 21 dni przed pielgrzymką przypominające o miejscu i godzinie zbiórki oraz poradnik pielgrzyma.
Jednak najczęściej i to rozwiązanie polecamy Przedstawiciel Biura spotyka sie z grupą na specjalnie zorganizowanym zebraniu (termin nalezy ustalić z Biurem)

Zgodnie z ustawą o turystyce uczestnik ma prawo zrezygnować w każdym terminie przed realizacją pielgrzymki (w formie pisemnej), jednak musi być świadomy, iż jest to związane z potrąceniem tzw. kosztów rzeczywistych wraz opłata manipulacyjną (tak stanowi ustawa o usługach turystycznych z dnia 27.08.1997 roku)
ŚWIADCZENIA W CENIE:
- Bilety lotnicze
- transport komfortowym autobusem /bar, video/
- noclegi w hotelach***/**** w pok.2,3- os.
- 2 posiłki dziennie: śniadania i kolacje
- koszty wstępów w Tunezji
- ubezpieczenia KL i NNW T.U. SIGNAL IDUNA
- opieka duchowa Kapłana
- opieka pilota i przewodnika
UWAGI:
UWAGA ! W CELU UZYSKANIA WIZY LIBIJSKIEJ nie wolno posiadac zadnego stempla z pobytu w Izraelu
PRZYWILEJE I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO:
Przywilejem osoby Zamawiającej pielgrzymkę jest miejsce bezpłatne przy określonej liczbie uczestników.

Ilość miejsc gratis określa Zamawiający (standardowo Biuro podaje cene przy 2-óch osobach bezpłatnych) - zwiększenie liczby osób gratis jest możliwe ale wiąże się z automatyczną zmianą ceny.

Do obowiązków Zamawiającego należy nabór uczestników ( Biuro podaje wzór listy uczestników), określenie przydziału pokoi(liczba pokoi 1-os jest ograniczona stąd na zamówienie)wg wzoru tzw. "rooming listy".
Obowiązkiem Zamawiającego jest wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie. Przy umowie zbiorowej wpłaty mogą być tylko i wyłacznie zbiorowe przez Zamawiającego na konto Organizatora. Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat indywidualnych uczestników.

Obowiązkiem Zamawiającego jest dotrzymywanie warunków umowy o realizacje pielgrzymki oraz wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie.

Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat od indywidualnych uczestników (prawnie uzasadnione umową zbiorową).

Atrakcje:

   
 
strona główna dodaj do ulubionych wersja do druku napisz do nas
 
Ta strona wykorzystuje pliki cookies - korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.
Możesz zarządzać plikami cookies, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.