"...Europa zrodziła się w pielgrzymce, a chrześcijaństwo jest jej językiem ojczystym". /J.W.Goethe/. Niech w sercach naszych zabrzmi radosna AVE pieśń, Niech nigdy nie ustanie pozdrowień AVE moc, Ty naszym hymnem stań się MODLITWĄ naszą bądź! AVE MARYJA woła cały świat - hymn Biura Pielgrzymkowego AVE. 15 sierpnia 2016  Biuro AVE obchodzi swoje "25"-te urodziny. Polecamy Bogu nasza prace i radości i dziękujemy za nieustanna opiekę - tym razem w sanktuarium Cudownego Medalika w Paryżu
Turystyka wyjadowa
sprzedaż online
Turystyka przyjadowa
sprzedaż online
sprzedaż online
Bilety Online
Bilety lotnicze
Bilety promowe
Znajdź pociąg| 1 | 2 | 3 | 4 |
 
Państwo: Portugalia
Kod: S-POR-7-BNPgr-271
Państwo: no conv :
Transport: Brak informacji
Profil wyjazdu: Brak informacji
Wyżywienie: Brak informacji
Zakwaterowanie: Brak informacji
Wyposażenie:
    Brak informacji
Trasa przejazdu: Lizbona (Portugalia), Fatima (Portugalia), Aljustrel (Portugalia), Tomar (Portugalia), Nazaré (Portugalia), Santarem (Portugalia), Cabo Da Roca (Portugalia),
Zapytaj o szczegóły   Zgłoszenie on-line   Warunki uczestnictwa   Procedura sprzedaży

Terminy:
świadczenia:
pakiet w/g świadczeń
INFO O PIELGRZYMCE:
PIELGRZYMKA do PORTUGALII SAMOLOTEM na 7 dni na zamówienie dla grup , klubów, stowarzyszeń, wspólnot parafialnych.
Termin do ustalenia.

Polecamy co najmniej 1/2 roku przed planowanym terminem rozpocząc proces organizacyjny - polecamy się zapoznać z PROCEDURĄ ORGANIZACJI AVE

Zamówienia można dokonywać ONLINE
lub wypełnić formularz znajdujący sie po klknieciu na II - gi niebieski klawisz ZAPISY ONLINE
PROGRAM:
Program autorski AVE ( E.Weintrit)

NA SZLAKU PIELGRZYMKOWYM BUDUJEMY WSPÓLNOTĘ POPRZEZ CODZIENNĄ EUCHARYSTIĘ

1 dzień
WARSZAWA - LIZBONA - FATIMA

Zbiórka na lotnisku w Warszawie o 13.00, 13.30 odprawa biletowo - bagażowa, 15.20 wylot do Lizbony na godz. 18.20, przejazd do Fatimy ( narodowe sanktuarium Maryjne),zakwaterowanie, kolacja, rozważanie tajemnic różańca świętego, nocleg
2 dzień
FATIMA - ALJUSTREL

Śniadanie, nawiedzenie sanktuarium: miejsce objawień, Bazylika M.B. Różańcowej (groby Łucji i Franciszka) - msza św., audiovideo, po południu degustacja win -Porto”, kolacja, rozważanie tajemnic różańcowych, procesja światła, nocleg.
3 dzień
FATIMA - ALJUSTREL - TOMAR - FATIMA

Śniadanie, droga krzyżowa zakończona mszą św. w kaplicy św. Stefana, modlitwa w miejscu objawień Anioła: Loca de Cabesu, wizyta w Aljustrel: dom Łucji, Franciszka i Hiacynty, kolacja, rozważanie tajemnic różańcowych, procesja światła, nocleg.
4 dzień
FATIMA - NAZARE - BATALHA - OBIDOS - SANTAREM

Śniadanie, wycieczka: do Nazare . msza św. w sanktuarium Maryjnym, krótki spacer nad O. Atlantyckim, nawiedzenie Klasztoru Batalha (Dominikanie - M. B. Zwycięska),
krótka wizyta w Obidos (średniowieczny gród), kolacja, nocleg w okolicy Santarem
5 dzień
SANTAREM - CABO DA ROCA - SINTRA - LIZBONA

śniadanie, msza św. w Santarem - Kościół Cudu Eucharystycznego, wycieczka na Cabo da Roca - najbardziej wysunięty przylądek na zachód, w drodze krótka wizyta w Sintrze, przejazd przez kurorty Estoril i Cascais , przejazd do Lizbony -stolicy Portugalii: Klasztor Hieronimitów, Wieża Belem, kolacja, nocleg.
6 dzień
LIZBONA

Śniadanie, przejazd przez most -25 Kwietnia” nad rz. Tag do figury Cristo Rei - msza św., Plac Comercio, dzielnica Baixa, panorama miasta z zamku św. Jerzego, Katedra, kościół św. Antoniego (dom rodzinny), fakultatywnie zwiedzanie terenów Expo 99, kolacja z muzyką Fado (fakultatywnie - dopłata 25 Euro)
7 dzień
FATIMA - LIZBONA - WARSZAWA

06.30 śniadanie, 07.00 przejazd na lotnisko, 09.40 przelot do Warszawy , przylot na godz: 14.35, transfer do Katowic (fakultatywnie dodatkowo płatny - cena w zależności od ilości osób)

BIURO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W PROGRAMIE
CENA ORIENTACYJNA:
CENA: to wypadkowa ilości osób do wartości kosztów transportu, ubezpieczeń i kosztów oraz wartość noclegów z wyżywieniem, parkingów, opłat wjazdowych do miast, przewodnika - płatna w EURO (dla dobra uczestników którzy, mogą zakupić walutę w kantorze (AVE podając cenę w PLN zobligowane by było do przeliczeń walutowych wg.kursu bankowego)
NINIEJSZA SYMULACJA CENOWA JEST SKALKULOWANA dla odpowiedniej liczby uczestników GWARANTUJĄC 2 MIEJSCA GRATIS dla Zamawiającego + OBSŁUGA

CENA*: W zależności od ilości osób płatna w EURO
1199zł za bilet lotniczy * + 379EURO - przy 30 - 35os. + 2 miejsca gratis + Obsługa
1199zł za bilet lotniczy * + 409 EURO- przy 25 - 29os. + 2 miejsca gratis + Obsługa
1199zł za bilet lotniczy * + 439 EURO- przy 20 - 24os. + 1 miejsca gratis + Obsługa
1199zł za bilet lotniczy * + 499 EURO- przy 15 - 19os. + 1 miejsca gratis + Obsługa
-Dopłata do pokoju 1-os. 80euro ( na Zamówienie najpóźnej przy wpłacie I-raty)
-W cenę nie są wliczone transfery na i z lotniska ( cena w zależności od trasy)

* Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany ceny ze względu na zmienność kursów walutowych oraz cen paliw
** Biuro gwarantuje 2 pokoje 1-os. ( w cenie) dla Kapłana i Pilota grupy
UWAGA!
Zaliczka bezzwrotna jest restrykcją linii lotniczych za rezerwację miejsca w samolocie - płatna przy zapisie
W cenę nie są wliczone transfery na i z lotniska ( cena w zależności od trasy)

WARUNKI PŁATNOŚCI:
Po podpisaniu umowy prawnej o realizację pielgrzymki z Biurem AVE Zamawiający rozpoczyna nabór pielgrzymów.
Zapisy na pielgrzymkę Zamawiający powienien przyjmować na druku AVE formularz zgłoszeniowy- który jest jednocześnie pełnomocnictwem udzielanym Zamawiającemu przez uczestnika.

Na tym formularzu uczestnik podaje
- dane osobowe
- wybór pokoju
- potwierdzenie znajomości programu i warunków uczestnictwa
- udziela pełnomocnitwa Zamawiającemu

Zwyczajem Biura AVE jest podanie ceny uzależnionej od ilości osób - tak aby uczestnik poniósł jak najniższe koszty - im większa grupa tym tańsza cena.
Podając ofertę Biuro dokonuje symulacji cenowej.


Nabór i I rata jest dokonywana u Zamawiajacego (najlepiej na konto)
Kolejne raty należy wpłacić po zamknieciu listy czyli kiedy znana jest liczba pielgrzymów, wpłacane są bezpośrednio u Organizatora (bankowe konta firmowe AVE).

Przy grupach autokarowych podpisując umowę z Biurem Zamawiający zakłada wpłatę w wysokości ceny 1 osoby jako depozyt w końcowym rozliczeniu.

Przy grupach samolotowych zaliczka często jest narzucona przez linie lotnicze, które żądają depozytu bezzwrtonego za każde zarezerwowane miejsce w samolocie - stąd często na samym poczatku Zamawiajacy zakłada za określoną liczbę miejsc samolotowych zaliczkę - którą można do pewnej daty wycofać bezkosztowo bez ponoszenia strat finansowych.

Zamawiający dokonuje wpłaty na konto Biura AVE (wysyłając dowod wpłaty).

KONTA AVE

KONTA ZŁOTÓWKOWE

1. ALIOR BANK BIC: (swift): albpplpw
IBAN PL- 76 2490 1057 0000 9900 8428 8257

KONTA WALUTOWE

ALIOR BANK BIC: (swift): albpplpw
IBAN
USD PL - 23 2490 1057 0000 9901 8428 8257
EURO PL - 67 2490 1057 0000 9902 8428 8257

WARUNKI PŁATNOŚCI

I rata płatna do 48 godzin od podpisania umowy na podstawie faktury proforma. Zapisy trwają do .....

Zamknięcie listy uczestników - Biuro informuje uczestników o ostatecznej cenie zgodnej z ilością osób i obliguje do wpłaty całości.

Zamkniecie listy: data w której po podaniu listy uczestników przez Zamawiajacego Biuro podaje cenę.

W przypadku wzrostu ilości uczestników po zamknięciu listy wpływającej na obniżenie ceny pielgrzymki - Biuro dokonuje zwrotu nadwyżki w dniu wyjazdu przez Przedstawiciela Biura.

II rata: kwota złotówkowa płatna do (Biuro określa termin na programie)

III rata: kwota walutowa płatna na konto walutowe najpóżniej do ….

Do obowiązku Pielgrzyma i Zamawiajacego wynikającego z umowy, należy:
- dotrzymywanie terminów płatności
- przesłanie dowodu wpłaty z kodem imprezy celem weryfikacji poprawności przelewu

Przy pielgrzymkach z naboru grupowego Biuro albo wysyła zawiadominie na 21 dni przed pielgrzymką przypominające o miejscu i godzinie zbiórki oraz poradnik pielgrzyma.
Jednak najczęściej i to rozwiązanie polecamy Przedstawiciel Biura spotyka sie z grupą na specjalnie zorganizowanym zebraniu (termin nalezy ustalić z Biurem)

Zgodnie z ustawą o turystyce uczestnik ma prawo zrezygnować w każdym terminie przed realizacją pielgrzymki (w formie pisemnej), jednak musi być świadomy, iż jest to związane z potrąceniem tzw. kosztów rzeczywistych wraz opłata manipulacyjną (tak stanowi ustawa o usługach turystycznych z dnia 27.08.1997 roku)
ŚWIADCZENIA W CENIE:
- transport komfortowym autokarem (bar, video) na miejscu
- noclegi w Hotelach *** w pokojach 2, 3 - os. z łazienkami (dopłata do pok. 1-os - 80 Euro)
- śniadania, gorące kolacje (3 daniowe)
- ubezpieczenia KL i NNW oraz OC na rzecz Klienta w TU -Signal Iduna (do 10 000Euro)
- opieka duchowa Kapłana
- opieka polskiego Pilota
CENA NIE OBEJMUJE:
- kosztów napojów w restauracjach przy kolacji,
- zwyczajowych napiwków,
- kosztów wstępów oraz wieczorku
z muzyka Fado,
- transferu na lotnisko w Polsce ( z Katowic ok. 300 zł w zależności od ilości osób)
POLECAMY:
zabrać ok. 50 Euro na koszty zwiedzania oraz 100 Euro na tzw. Kieszonkowe
UWAGI:
- cena opłat lotniskowych może ulec zmianie. Linie lotnicze zastrzegają sobie podanie ich ostatecznej wyceny do 3 dni przed odlotem
- dokuemntem podróży powienien być paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty przekroczenia granicy
- istnieje możliwość wykupienia dodatkowych ubezpieczeń: od kosztów rezygnacji (3.5% wartości imprezy)
- ceny wycieczek fakultatywnych, płatnych na miejscu, uzależnione są od liczby uczestników, podane są orientacyjnie i mogą ulec zmianom
PRZYWILEJE I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO:
Przywilejem osoby Zamawiającej pielgrzymkę jest miejsce bezpłatne przy określonej liczbie uczestników.
Ilość miejsc gratis określa Zamawiający (standardowo Biuro podaje cene przy 2-óch osobach bezpłatnych) - zwiększenie liczby osób gratis jest możliwe ale wiąże się a automatyczną zmianą ceny.

Do obowiązków Zamawiającego należy nabór uczestników ( Biuro podaje wzór listy uczestników), określenie przydziału pokoi(liczba pokoi 1-os jest ograniczona stąd na zamówienie)wg wzotu tzw " rooming listy).
Obowiązkiem Zamawiającego jest wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie. Przy umowie zbiorowej wpłaty moga być tylko i wyłacznie zbiorowe przez Zamawiającego na konto Organizatora. Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat indywidualnych uczestników.
Obowiązkiem Zamawiającego jest dotrzymywanie warunków umowy o realizacje pielgrzymki oraz wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie.
Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat od indywidualnych uczestników ( prawnie uzasadnione umowa zbiorowa).

Atrakcje:

   
 
strona główna dodaj do ulubionych wersja do druku napisz do nas
 
Ta strona wykorzystuje pliki cookies - korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.
Możesz zarządzać plikami cookies, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.