"...Europa zrodziła się w pielgrzymce, a chrześcijaństwo jest jej językiem ojczystym". /J.W.Goethe/. Niech w sercach naszych zabrzmi radosna AVE pieśń, Niech nigdy nie ustanie pozdrowień AVE moc, Ty naszym hymnem stań się MODLITWĄ naszą bądź! AVE MARYJA woła cały świat - hymn Biura Pielgrzymkowego AVE. 15 sierpnia 2016  Biuro AVE obchodzi swoje "25"-te urodziny. Polecamy Bogu nasza prace i radości i dziękujemy za nieustanna opiekę - tym razem w sanktuarium Cudownego Medalika w Paryżu
Turystyka wyjadowa
sprzedaż online
Turystyka przyjadowa
sprzedaż online
sprzedaż online
Bilety Online
Bilety lotnicze
Bilety promowe
Znajdź pociągBOŚNIA,WŁOCHY: Z MEDJUGORIE NA PŁW.GARGANO
| 1 | 2 | 3 |
 
Państwo: Bośnia, Włochy
Kod: A-IT-10-1NPgr-272
Państwo: Bośnia i Hercegowina
Transport: Autokar + prom
Profil wyjazdu: Pielgrzymka
Wyżywienie: śniadanie, Obiadokolacja
Zakwaterowanie: Hotel
Wyposażenie:
    Brak informacji
Trasa przejazdu: Medjugorie (Bośnia i Hercegowina), Dubrovnik (Chorwacja), San Giovanni Rotondo (Włochy), Pietrelcino (Włochy), Neapol (Włochy), Pompeje (Włochy), Padwa (Włochy),
Zapytaj o szczegóły   Zgłoszenie on-line   Warunki uczestnictwa   Procedura sprzedaży

Terminy:
2017-12-10 - 2018-12-10
NA ZAMÓWIENIE GRUPOWE
Cena: 2168 PLN = 509 EUR [oblicz cenę] [wstępna rezerwacja]
świadczenia:
transport autokarem komfortowym ( bar, video) ,przeprawa promowa Dubrownik – Bari ( miejsca siedzące), noclegi w Pensjonatach lub Hotelach**/*** w pokojach 2, 3 - os. z łazienkami , dopłata do pok1-os wynosi 70 Euro , śniadania, gorące obiadokolacje, ubezpieczenia KL i NW w TU SIGNAL IDUNA do 10 000 Euro, opieka licencjonowanego Pilota
pakiet w/g świadczeń
INFO O PIELGRZYMCE:
PIELGRZYMKA do WŁOCH AUTOKAREM na 10 dni na zamówienie dla grup , klubów, stowarzyszeń, wspólnot parafialnych.
Termin do ustalenia.

Na trasie:Tichalina - Medjugorie - Dubrownik - Bari - San Giovanni Rotondo - Pietrelcina - Neapol - Gaeta - Rocaporena - Cascia - Padwa

Polecamy co najmniej 1/2 roku przed planowanym terminem rozpocząc proces organizacyjny - polecamy się zapoznać z PROCEDURĄ ORGANIZACJI AVE

Zamówienia można dokonywać ONLINE
lub wypełnić formularz znajdujący sie po klknieciu na II - gi niebieski klawisz ZAPISY ONLINE
PROGRAM:
AP-37 - Bośnia, Włochy: z Medjugorje na Płw. Gargano 10dni autobusem, promem
( Kod: A-ITBO-10-1NPgr-272 )


Program autorski AVE ( E.Weintrit)

NA SZLAKU PIELGRZYMKOWYM BUDUJEMY WSPÓLNOTĘ POPRZEZ CODZIENNĄ EUCHARYSTIĘ

1 dzień
POLSKA

zbiórka przy kościele parafialnym , wyjazd w kierunku Czech po mszy św.., kolacja ( we własnym zakresie), nocny przejazd

2 dzień
TICHALINA _ MEDJUGORJE

Śniadanie (we własnym zakresie), przejazd do Medugorje (miejsce objawień Maryi), msza św. w Kościele w Michalinie (figura Matki Bożej), kolacja, nocleg

3dzień
MEDJUGOROJE

śniadanie, rozważanie życia Jezusa i Maryi w tajemnicach Różańca Świętego na górze objawień Podbrdo, msza św. w Kaplicy wspólnoty Oaza Pokoju, wizyta we wspólnocie narkomanów, kolacja, modlitwa w kościele - czuwanie, nocleg. kolacja i nocleg.

4 dzień
MEDJUGORJE - DUBROWNIK

śniadanie, po mszy św. przejazd do Dubrownika ( św. Błażej), zwiedzanie starego portu z pięknymi dalmacyńskimi kamieniczkami, 20.00 zaokrętowanie na promie, kolacja, 22.00 wypłynięcie ( miejsca siedzące)

5 dzień
BARI - SAN GIOVANNI ROTONDO

Po śniadaniu o 8.00 wyokrętowanie w Bari (św. Mikołaj) msza św. w krypcie Bazyli przy grobie Biskupa z Miry, spacer malowniczymi uliczkami, przejazd przez ruiny Biskupstwa w Siponte do sanktuarium O. Pio w San Giovanni Rotundo, kolacja, udział w wieczornej modlitwie, nocleg

6 dzień
SGR - PIETRELCINA - NEAPOL

śniadanie, msza św. w kościele SM delle Grazie, nawiedzenie świątyni, przejazd przez rodzinne miasteczko O. Pio - Pietrelcinę do Neapolu - spacer po mieście, nawiedzenie katedry św. Januarego, kolacja, nocleg

7 dzień
AMALFII - POMPEJE - ROCARAPENA

Śniadanie, msza św. w Bazylice św. Andrzeja w krypcie grobowej Apostoła Andrzeja, przejazd do sanktuarium MB Różańcowej w Pompejach , spacer po ruinach starożytnych Pompei ( wstęp - 10 EU, pow. 65roku życia gratis), kolacja, nocleg

8 dzień
POMPEJE - ROCARAPENA

Śniadanie, msza św. w Bazylice MB Różańcowej, nawiedzenie sanktuarium, przejazd do Neapolu do Katedry św. Januarego, spacer po Neapolu, popołudniu przejazd do Rocarapena ( dom św. Rity), kolacja, nocleg

9 dzień
ROCARAPENA - CASIA

śniadanie, po zwiedzeniu miejsc związanych z św. Rita, przejazd do Caccia - msza św. przy grobie, zwiedzanie muzeum, popołudniu przejazd w okolice Padwy, kolacja, nocleg

10dzien
PADWA - POLSKA

Śniadanie, msza św. w Bazylice św. Antoniego w Padwie, modlitwa przy grobie, całodzienny przejazd do polski, powrót około 24.00

BIURO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W PROGRAMIE
CENA:
CENA: to wypadkowa ilości osób do wartości kosztów transportu, ubezpieczeń i kosztów oraz wartość noclegów z wyżywieniem, parkingów, opłat wjazdowych do miast, przewodnika - płatna w EURO (dla dobra uczestników którzy, mogą zakupić walutę w kantorze (AVE podając cenę w PLN zobligowane by było do przeliczeń walutowych wg.kursu bankowego)
NINIEJSZA SYMULACJA CENOWA JEST SKALKULOWANA dla odpowiedniej liczby uczestników GWARANTUJĄC 2 MIEJSCA GRATIS dla Zamawiającego + OBSŁUGA

CENA*: W zależności od ilości osób płatna w euro
przy 40 os - 509 EURO
przy 35 os - 549 EURO
przy 30 os - 599 EURO
-Dopłata do pokoju 1-os. 70EURO ( na Zamówienie najpóźnej przy wpłacie I-raty)

* Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany ceny ze względu na zmienność kursów walutowych oraz cen paliw
** Biuro gwarantuje 2 pokoje 1-os. ( w cenie) dla Kapłana i Pilota grupy
WARUNKI PŁATNOŚCI:
Po podpisaniu umowy prawnej o realizację pielgrzymki z Biurem AVE Zamawiający rozpoczyna nabór pielgrzymów.
Zapisy na pielgrzymkę Zamawiający powienien przyjmować na druku AVE formularz zgłoszeniowy- który jest jednocześnie pełnomocnictwem udzielanym Zamawiającemu przez uczestnika.

Na tym formularzu uczestnik podaje
- dane osobowe
- wybór pokoju
- potwierdzenie znajomości programu i warunków uczestnictwa
- udziela pełnomocnitwa Zamawiającemu

Zwyczajem Biura AVE jest podanie ceny uzależnionej od ilości osób - tak aby uczestnik poniósł jak najniższe koszty - im większa grupa tym tańsza cena.
Podając ofertę Biuro dokonuje symulacji cenowej.


Nabór i I rata jest dokonywana u Zamawiajacego (najlepiej na konto)
Kolejne raty należy wpłacić po zamknieciu listy czyli kiedy znana jest liczba pielgrzymów, wpłacane są bezpośrednio u Organizatora (bankowe konta firmowe AVE).

Przy grupach autokarowych podpisując umowę z Biurem Zamawiający zakłada wpłatę w wysokości ceny 1 osoby jako depozyt w końcowym rozliczeniu.

Przy grupach samolotowych zaliczka często jest narzucona przez linie lotnicze, które żądają depozytu bezzwrtonego za każde zarezerwowane miejsce w samolocie - stąd często na samym poczatku Zamawiajacy zakłada za określoną liczbę miejsc samolotowych zaliczkę - którą można do pewnej daty wycofać bezkosztowo bez ponoszenia strat finansowych.

Zamawiający dokonuje wpłaty na konto Biura AVE (wysyłając dowod wpłaty).

KONTA AVE

KONTA ZŁOTÓWKOWE

1. ALIOR BANK BIC: (swift): albpplpw
IBAN PL- 76 2490 1057 0000 9900 8428 8257

KONTA WALUTOWE

ALIOR BANK BIC: (swift): albpplpw
IBAN
USD PL - 23 2490 1057 0000 9901 8428 8257
EURO PL - 67 2490 1057 0000 9902 8428 8257

WARUNKI PŁATNOŚCI

I rata płatna do 48 godzin od podpisania umowy na podstawie faktury proforma. Zapisy trwają do .....

Zamknięcie listy uczestników - Biuro informuje uczestników o ostatecznej cenie zgodnej z ilością osób i obliguje do wpłaty całości.

Zamkniecie listy: data w której po podaniu listy uczestników przez Zamawiajacego Biuro podaje cenę.

W przypadku wzrostu ilości uczestników po zamknięciu listy wpływającej na obniżenie ceny pielgrzymki - Biuro dokonuje zwrotu nadwyżki w dniu wyjazdu przez Przedstawiciela Biura.

II rata: kwota złotówkowa płatna do (Biuro określa termin na programie)

III rata: kwota walutowa płatna na konto walutowe najpóżniej do ….

Do obowiązku Pielgrzyma i Zamawiajacego wynikającego z umowy, należy:
- dotrzymywanie terminów płatności
- przesłanie dowodu wpłaty z kodem imprezy celem weryfikacji poprawności przelewu

Przy pielgrzymkach z naboru grupowego Biuro albo wysyła zawiadominie na 21 dni przed pielgrzymką przypominające o miejscu i godzinie zbiórki oraz poradnik pielgrzyma.
Jednak najczęściej i to rozwiązanie polecamy Przedstawiciel Biura spotyka sie z grupą na specjalnie zorganizowanym zebraniu (termin nalezy ustalić z Biurem)

Zgodnie z ustawą o turystyce uczestnik ma prawo zrezygnować w każdym terminie przed realizacją pielgrzymki (w formie pisemnej), jednak musi być świadomy, iż jest to związane z potrąceniem tzw. kosztów rzeczywistych wraz opłata manipulacyjną (tak stanowi ustawa o usługach turystycznych z dnia 27.08.1997 roku)
ŚWIADCZENIA W CENIE:
- transport autokarem komfortowym ( bar, video)
- przeprawa promowa Dubrownik - Bari ( miejsca siedzące)
- noclegi w Pensjonatach lub Hotelach**/*** w pokojach 2, 3 - os. z łazienkami , dopłata do pok1-os wynosi 70 Euro
- śniadania, gorące obiadokolacje
- ubezpieczenia KL i NW w TU SIGNAL IDUNA do 10 000 Euro
- opieka licencjonowanego Pilota
CENA NIE OBEJMUJE:
-napoi w Restauracjach hotelowych,
-kosztów wstepów
- podatku pobytowego i klimatycznego pobieranego przez obiekt noclegowy. Więcej:Cennik podatków pobytowych we Włoszech
POLECAMY:
zabrać około 30 EURO na koszty zwiedzania oraz ok. 100 EURO na tzw kieszonkowe

UWAGI:
- istnieje możliwość wykupienia dodatkowych ubezpieczeń: od kosztów rezygnacji (3.5% wartości imprezy)
- ceny wycieczek fakultatywnych, płatnych na miejscu, uzależnione są od liczby uczestników, podane są orientacyjnie i mogą ulec zmianom
PRZYWILEJE I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO:
Przywilejem osoby Zamawiającej pielgrzymkę jest miejsce bezpłatne przy określonej liczbie uczestników.
Ilość miejsc gratis określa Zamawiający (standardowo Biuro podaje cene przy 2-óch osobach bezpłatnych) - zwiększenie liczby osób gratis jest możliwe ale wiąże się a automatyczną zmianą ceny.

Do obowiązków Zamawiającego należy nabór uczestników ( Biuro podaje wzór listy uczestników), określenie przydziału pokoi(liczba pokoi 1-os jest ograniczona stąd na zamówienie)wg wzotu tzw " rooming listy).
Obowiązkiem Zamawiającego jest wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie. Przy umowie zbiorowej wpłaty moga być tylko i wyłacznie zbiorowe przez Zamawiającego na konto Organizatora. Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat indywidualnych uczestników.
Obowiązkiem Zamawiającego jest dotrzymywanie warunków umowy o realizacje pielgrzymki oraz wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie.
Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat od indywidualnych uczestników ( prawnie uzasadnione umowa zbiorowa).

Atrakcje:

   
 
strona główna dodaj do ulubionych wersja do druku napisz do nas
 
Ta strona wykorzystuje pliki cookies - korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.
Możesz zarządzać plikami cookies, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.