"...Europa zrodziła się w pielgrzymce, a chrześcijaństwo jest jej językiem ojczystym". /J.W.Goethe/. Niech w sercach naszych zabrzmi radosna AVE pieśń, Niech nigdy nie ustanie pozdrowień AVE moc, Ty naszym hymnem stań się MODLITWĄ naszą bądź! AVE MARYJA woła cały świat - hymn Biura Pielgrzymkowego AVE. 15 sierpnia 2016  Biuro AVE obchodzi swoje "25"-te urodziny. Polecamy Bogu nasza prace i radości i dziękujemy za nieustanna opiekę - tym razem w sanktuarium Cudownego Medalika w Paryżu
Turystyka wyjadowa
sprzedaż online
Turystyka przyjadowa
sprzedaż online
sprzedaż online
Bilety Online
Bilety lotnicze
Bilety promowe
Znajdź pociągWŁOCHY: NAJKRÓTSZA DROGA DO ŚŚ. PIOTRA I O.PIO
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
 
Państwo: Włochy
Kod: A-IT-8-BNPgr-609
Państwo: Wycieczka objazdowa
Transport: Autokar
Profil wyjazdu: Pielgrzymka
Wyżywienie: śniadanie, Kolacja
Zakwaterowanie: Hotel
Wyposażenie:
  • TV
  • Telefon
  • Bar
  • Jadalnia
  • Kawiarnia
Trasa przejazdu: Wenecja (Włochy), Padwa (Włochy), Asyż (Włochy), Rzym (Włochy), Monte Casino (Włochy), Gargano (Włochy), San Giovanni Rotondo (Włochy), Lanciano (Włochy), Loreto (Włochy),
Zapytaj o szczegóły   Zgłoszenie on-line   Warunki uczestnictwa   Procedura sprzedaży

Terminy:
2017-12-06 - 2018-12-06
NA ZAMÓWIENIE GRUPOWE
Cena: 2045 PLN = 480 EUR [oblicz cenę] [wstępna rezerwacja]
świadczenia:
transport komfortowym autokarem /bar, video/; noclegi w Hotelach lub Domach Pielgrzyma w pok. 2,3,4-os.; śniadania, gorące kolacje; ubezpieczenie KL, NNW w TU Signal Iduna; opieka duchowa Kapłana; opieka pilota
pakiet w/g świadczeń
INFORMACJE O PIELGRZYMCE:
SZLAKIEM APOSTOŁÓW I ŚWIĘTYCH

WŁOCHY
Autokarem, bez nocnych przejazdów.

Na trasie: Wenecja, Padwa, Asyż, Rzym, Monte Casino, Gargano, San Giovanni Rotondo, Lanciano, Loreto

Pielgrzymka 8dniowa na zamówienie dla grup, klubów, stowarzyszeń, wspólnot parafialnych.
Termin do ustalenia

Polecamy co najmniej 1/2 roku przed planowanym terminem rozpocząc proces organizacyjny - polecamy się zapoznać z PROCEDURĄ ORGANIZACJI AVE

Zamówienia można dokonywać ONLINE
lub wypełnić formularz znajdujący sie po klknieciu na II - gi niebieski klawisz ZAPISY ONLINE
PROGRAM:
AP-07 - Włochy: Najkrótsza droga do śś. Piotra i O.Pio 8dni autobusem
( Kod: A-IT-8-BNPgr-609 )


Program autorski AVE (E.Weintrit)

NA SZLAKU PIELGRZYMKOWYM BUDUJEMY WSPÓLNOTĘ POPRZEZ CODZIENNĄ EUCHARYSTIĘ


1 dzień
sobota
POLSKA

5.00 zbiórka, po mszy św. wyjazd w kierunku Włoch, kolacja (we własnym zakresie), nocleg

2 dzień
niedziela
WENECJA - PADWA

Śniadanie, zwiedzanie Wenecji (św. Marek), przejazd do Padwy (św. Antoni), msza św. w Bazylice św. Antoniego, kolacja i nocleg.

3 dzień
poniedziałek
PADWA - ASYŻ - RZYM

Śniadanie, przejazd do Asyżu (św. Franciszek), msza św. w Bazylice M.B.Anielskiej, nawiedzenie miejsc zwiazanych ze Świętym: Bazylika św. Franciszka i św. Klary, przejazd do Rzymu (stolica Św. Piotra i Pawła), kolacja, nocleg.

4 dzień
wtorek
RZYM

Śniadanie, zwiedzanie Watykanu: muzeum, Bazylika św. Piotra, Katakumby św. Kaliksta,spacer po antycznej dzielnicy: Kapitol, Forum Romanum, Koloseum, kolacja, nocleg.

5 dzień
ŚRODA
RZYM

Śniadanie, audiencja u Ojca Świętego na Watykanie, nawiedzenie Bazylik Patriarchalnych: Bazylika św. Jana oraz M.B.Większej, spacer po placach (fontanny) Rzymu, nawiedzenie Bazyliki św. Pawła za murami, kolacja i nocleg.

6 dzień
czwartek
RZYM - MONTE CASINO - GARGANO

Śniadanie, przejazd na Monte Cassino - msza św. w Opactwie Benedyktynów, modlitwa na polskim cmentarzu, przejazd na półwysep Gargano, kolacja, nocleg.

7 dzień
piątek
SAN GIOVANNI ROTONDO - LANCIANO - LORETO

Śniadanie, msza św. w Kościele S.M. delle Grazie, modlitwa przy grobie O. Pio w San Giovanni Rotondo, przejazd do Loreto (Sanktuarium Świętej Rodziny), nawiedzenie Sanktuarium św. Rodziny, kolacja (we własnym zakresie, nocny przejazd

8 dzień
sobota

śniadanie (we własnym zakresie), msza św. na Svatym Kopecku k/ Ołomuńca (M.B. Morawska), przejazd do kraju, powrót do Polski

BIURO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W PROGRAMIE
CENA ORIENTACYJNA:
CENA: to wypadkowa ilości osób do wartości kosztów transportu, ubezpieczeń i kosztów oraz wartość noclegów z wyżywieniem, parkingów, opłat wjazdowych do miast, przewodnika - płatna w EURO (dla dobra uczestników którzy, mogą zakupić walutę w kantorze (AVE podając cenę w PLN zobligowane by było do przeliczeń walutowych wg.kursu bankowego)

NINIEJSZA SYMULACJA CENOWA JEST SKALKULOWANA dla odpowiedniej liczby uczestników GWARANTUJĄC 2 MIEJSCA GRATIS dla Zamawiającego + OBSŁUGA

CENA: uzależniona od ilości osób
25 - 29os - 600 Euro
30 - 34 os - 560 Euro
35 - 39 os - 520 Euro
40 - 44os. - 480 Euro

Kwota walutowa płatna w EURO na konto walutowe AVE na 30 dni przed pielgrzymką lub na konto złotówkowe w PLN (do ustalenia)

-Dopłata do pokoju - na Zamówienie najpóźniej przy wpłacie I-raty)

* Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany ceny ze względu na zmienność kursów walutowych oraz cen paliw
** Biuro gwarantuje 2 pokoje 1-os. (w cenie) dla Kapłana i Pilota grupy
WARUNKI PŁATNOŚCI:
Po podpisaniu umowy prawnej o realizację pielgrzymki z Biurem AVE Zamawiający rozpoczyna nabór pielgrzymów.
Zapisy na pielgrzymkę Zamawiający powienien przyjmować na druku AVE formularz zgłoszeniowy- który jest jednocześnie pełnomocnictwem udzielanym Zamawiającemu przez uczestnika.

Na tym formularzu uczestnik podaje
- dane osobowe
- wybór pokoju
- potwierdzenie znajomości programu i warunków uczestnictwa
- udziela pełnomocnitwa Zamawiającemu

Zwyczajem Biura AVE jest podanie ceny uzależnionej od ilości osób - tak aby uczestnik poniósł jak najniższe koszty - im większa grupa tym tańsza cena.
Podając ofertę Biuro dokonuje symulacji cenowej.


Nabór i I rata jest dokonywana u Zamawiajacego (najlepiej na konto)
Kolejne raty należy wpłacić po zamknieciu listy czyli kiedy znana jest liczba pielgrzymów, wpłacane są bezpośrednio u Organizatora (bankowe konta firmowe AVE).

Przy grupach autokarowych podpisując umowę z Biurem Zamawiający zakłada wpłatę w wysokości ceny 1 osoby jako depozyt w końcowym rozliczeniu.

Przy grupach samolotowych zaliczka często jest narzucona przez linie lotnicze, które żądają depozytu bezzwrtonego za każde zarezerwowane miejsce w samolocie - stąd często na samym poczatku Zamawiajacy zakłada za określoną liczbę miejsc samolotowych zaliczkę - którą można do pewnej daty wycofać bezkosztowo bez ponoszenia strat finansowych.

Zamawiający dokonuje wpłaty na konto Biura AVE (wysyłając dowod wpłaty).

konto Alior PLN PL-76 2490 1057 0000 9900 8428 8257
konto Alior EURO PL-67 2490 1057 0000 9902 8428 8257
konto Alior USD PL-23 2490 1057 0000 9901 8428 8257
BIC: albpplpw


WARUNKI PŁATNOŚCI

I rata płatna do 48 godzin od podpisania umowy na podstawie faktury proforma. Zapisy trwają do .....

Zamknięcie listy uczestników - Biuro informuje uczestników o ostatecznej cenie zgodnej z ilością osób i obliguje do wpłaty całości.

Zamkniecie listy: data w której po podaniu listy uczestników przez Zamawiajacego Biuro podaje cenę.

W przypadku wzrostu ilości uczestników po zamknięciu listy wpływającej na obniżenie ceny pielgrzymki - Biuro dokonuje zwrotu nadwyżki w dniu wyjazdu przez Przedstawiciela Biura.

II rata: kwota złotówkowa płatna do (Biuro określa termin na programie)

III rata: kwota walutowa płatna na konto walutowe najpóżniej do (Biuro określa termin na programie)

Do obowiązku Pielgrzyma i Zamawiajacego wynikającego z umowy, należy:
- dotrzymywanie terminów płatności
- przesłanie dowodu wpłaty z kodem imprezy celem weryfikacji poprawności przelewu

Przy pielgrzymkach z naboru grupowego Biuro wysyła zawiadominie na 21 dni przed pielgrzymką przypominające o miejscu i godzinie zbiórki oraz poradnik pielgrzyma.
Jednak najczęściej i to rozwiązanie polecamy Przedstawiciel Biura spotyka sie z grupą na specjalnie zorganizowanym zebraniu (termin nalezy ustalić z Biurem)

Zgodnie z ustawą o turystyce uczestnik ma prawo zrezygnować w każdym terminie przed realizacją pielgrzymki (w formie pisemnej), jednak musi być świadomy, iż jest to związane z potrąceniem tzw. kosztów rzeczywistych wraz opłata manipulacyjną (tak stanowi ustawa o usługach turystycznych z dnia 27.08.1997 roku)
ŚWIADCZENIA W CENIE:
- transport autokarem komfortowym/bar, video/
- noclegi w Hotelach** w pokojach 2,3 - os.
- śniadania, gorące kolacje
- ubezpieczenia KL, NNW w TU Signal Iduna
- opieka duchowa Kapłana
- opieka pilota&przewodnika
CENA NIE OBEJMUJE:
- podatku pobytowego i klimatycznego pobieranego przez obiekt noclegowy. Więcej:Cennik podatków pobytowych we Włoszech

Dodatkowo płatne:
-napoje w autokarze
-napoje w Restauracjach
-koszty wstepów - ok.40Euro
-metro, słuchawki ok. 5 Euro
-błogosławienstwa - 11 Euro
POLECAMY:
Polecamy zabrać ok. 50 EURO na zwiedzanie oraz ok. 50 EURO , 200 CK tzw. kieszonkowego
PRZYWILEJE I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO:
Przywilejem osoby Zamawiającej pielgrzymkę jest miejsce bezpłatne przy określonej liczbie uczestników.

Ilość miejsc gratis określa Zamawiający (standardowo Biuro podaje cene przy 2-óch osobach bezpłatnych) - zwiększenie liczby osób gratis jest możliwe ale wiąże się z automatyczną zmianą ceny.

Do obowiązków Zamawiającego należy nabór uczestników ( Biuro podaje wzór listy uczestników), określenie przydziału pokoi(liczba pokoi 1-os jest ograniczona stąd na zamówienie)wg wzoru tzw. "rooming listy".
Obowiązkiem Zamawiającego jest wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie. Przy umowie zbiorowej wpłaty mogą być tylko i wyłacznie zbiorowe przez Zamawiającego na konto Organizatora. Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat indywidualnych uczestników.

Obowiązkiem Zamawiającego jest dotrzymywanie warunków umowy o realizacje pielgrzymki oraz wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie.

Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat od indywidualnych uczestników (prawnie uzasadnione umową zbiorową).

Atrakcje:

   
 
strona główna dodaj do ulubionych wersja do druku napisz do nas
 
Ta strona wykorzystuje pliki cookies - korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.
Możesz zarządzać plikami cookies, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.