"...Europa zrodziła się w pielgrzymce, a chrześcijaństwo jest jej językiem ojczystym". /J.W.Goethe/. Niech w sercach naszych zabrzmi radosna AVE pieśń, Niech nigdy nie ustanie pozdrowień AVE moc, Ty naszym hymnem stań się MODLITWĄ naszą bądź! AVE MARYJA woła cały świat - hymn Biura Pielgrzymkowego AVE. 15 sierpnia 2016  Biuro AVE obchodzi swoje "25"-te urodziny. Polecamy Bogu nasza prace i radości i dziękujemy za nieustanna opiekę - tym razem w sanktuarium Cudownego Medalika w Paryżu
Turystyka wyjadowa
sprzedaż online
Turystyka przyjadowa
sprzedaż online
sprzedaż online
Bilety Online
Bilety lotnicze
Bilety promowe
Znajdź pociągSACRUM WŁOCH
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
 
Państwo: Włochy
Kod: A-IT-10-1NPgr-611
Państwo: Wycieczka objazdowa
Transport: Autokar
Profil wyjazdu: Pielgrzymka
Wyżywienie: śniadanie, Kolacja
Zakwaterowanie: Hotel
Wyposażenie:
  • TV
  • Telefon
  • Kuchnia
  • Restauracja
  • Bar
  • Jadalnia
  • Kawiarnia
Trasa przejazdu: Padwa (Włochy), Asyż (Włochy), Rzym (Włochy), Monte Casino (Włochy), Gargano (Włochy), Monte Sant'Angelo (Włochy), San Giovanni Rotondo (Włochy), Lanciano (Włochy), Manoppello (Włochy), Loreto (Włochy), Wenecja (Włochy),
Zapytaj o szczegóły   Zgłoszenie on-line   Warunki uczestnictwa   Procedura sprzedaży

Terminy:
2017-12-06 - 2018-12-06
NA ZAMÓWIENIE GRUPOWE
Cena: 2126 PLN = 499 EUR [oblicz cenę] [wstępna rezerwacja]
świadczenia:
transport autokarem komfortowym /bar, video/; opłaty parkingowe; opłaty wjazdowe do miast; noclegi w Hotelach**/*** w pok 2,3-os.; śniadania, obiadokolacje; ubezpieczenia KL, NNW w TU Signal Iduna; opieka duchowa Kapłana; opieka pilota&przewodnika; Przewodnik po Muzeach Watykańskich
pakiet w/g świadczeń
INFORMACJE O PIELGRZYMCE:
SZLAKIEM APOSTOŁÓW I ŚWIĘTYCH - DO GROBÓW ŚW. PIOTRA I ŚW. JANA PAWŁA II

WŁOCHY
Autokarem, z 1 nocnym przejazdem.

Na trasie: Padwa, Asyż, Rzym, Monte Cassino, Gargano, Monte San't Angelo, San Giovanni Rotondo, Lanciano, Manopello, Loreto, Wenecja

Pielgrzymka 10dniowa na zamówienie dla grup, klubów, stowarzyszeń, wspólnot parafialnych.
Termin do ustalenia

Polecamy co najmniej 1/2 roku przed planowanym terminem rozpocząc proces organizacyjny - polecamy się zapoznać z PROCEDURĄ ORGANIZACJI AVE

Zamówienia można dokonywać ONLINE
lub wypełnić formularz znajdujący sie po klknieciu na II - gi niebieski klawisz ZAPISY ONLINE
PROGRAM:
AP-14 - Włochy: Sacrum Włoch 10dni autobusem
( Kod: A-IT-10-1NPgr-611 )


Program autorski AVE (E.Weintrit)

NA SZLAKU PIELGRZYMKOWYM BUDUJEMY WSPÓLNOTĘ POPRZEZ CODZIENNĄ EUCHARYSTIĘ


1 dzień
sobota
POLSKA

Zbiórka, po mszy św. wyjazd w kierunku Włoch, kolacja, nocleg

2 dzień
niedziela
PADWA- ASYŻ

Śniadanie, przejazd do Padwy (św. Antoni), msza św. w Bazylice, przejazd do Asyżu (św. Franciszek), nawiedzenie miejsc związanych ze Świętym: Bazylika św. Franciszka i św. Klary, kolacja, nocleg.

3 dzień
poniedziałek
ASYŻ - RZYM

Śniadanie, msza św. w Bazylice MB Anielskiej (Porzjuncula), przejazd do Rzymu (stolica Św. Piotra i Pawła), nawiedzenie Katakumb św. Kaliksta oraz Bazyliki św. Pawła za murami, kolacja, nocleg w okolicy

4 dzień
wtorek
RZYM

śniadanie, zwiedzanie Watykanu: muzeum, Bazylika św. Piotra, Katakumby św. Kaliksta, spacer po antycznej dzielnicy: Kapitol, Forum Romanum, Koloseum, kolacja, nocleg.

5 dzień
ŚRODA
RZYM

Śniadanie, audiencja u Ojca Świętego na Watykanie, nawiedzenie Bazylik Patriarchalnych: Bazylika św. Jana oraz M.B.Większej, spacer po placach (fontanny) Rzymu, nawiedzenie Bazyliki św. Pawła za murami, kolacja i nocleg w okolicy

6 dzień
czwartek
RZYM - MONTE CASINO - GARGANO

Śniadanie, przejazd na Monte Cassino - msza św. w Opactwie Benedyktynów, modlitwa na polskim cmentarzu, przejazd na półwysep Garagno, kolacja, nocleg

7 dzień
piątek
MONTE SAN ANGELO - SAN GIOVANNI ROTONDO (SGR
)
Śniadanie, msza św. w grocie objawień św. Michała Archanioła na Monte San Angelo, modlitwa przy grobie O. Pio w San Giovanni Rotondo, kolacja, nocleg

8 dzień
sobota
LANCIANO - MANOPELLO - LORETO

Śniadanie, msza św. w Sanktuarium Cudu Eucharystycznego w Lanciano, krótka wizyta w Manopello (cudowne oblicze Zmarwychstałego Chrystusa), przejazd do Loreto (Sanktuarium Świętej Rodziny), nawiedzenie Sanktuarium, kolacja, nocleg

9 dzień
niedziela
LORETO - WENECJA

Śniadanie, msza św. w Bazylice NMP, przejazd do Wenecji (św. Marek), zwiedzanie , kolacja (we własnym zakresie), nocny przejazd

10 dzień
poniedziałek

KAHLENBERG - POLSKA
powrót do Polski

B>BIURO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W PROGRAMIE
CENA ORIENTACYJNA:
CENA: to wypadkowa ilości osób do wartości kosztów transportu, ubezpieczeń i kosztów oraz wartość noclegów z wyżywieniem, parkingów, opłat wjazdowych do miast, przewodnika - płatna w EURO (dla dobra uczestników którzy, mogą zakupić walutę w kantorze (AVE podając cenę w PLN zobligowane by było do przeliczeń walutowych wg.kursu bankowego)

NINIEJSZA SYMULACJA CENOWA JEST SKALKULOWANA dla odpowiedniej liczby uczestników GWARANTUJĄC 2 MIEJSCA GRATIS dla Zamawiającego + OBSŁUGA

CENA: uzależniona od ilości osób
35 - 39 os. - 499 Euro
30 - 34 os. - 549 Euro
25 - 29 os. - 599 Euro

Kwota walutowa płatna w EURO na konto walutowe AVE lub w przeliczeniu na złotówki - do ustalenia - na 30 dni przed pielgrzymką

-Dopłata do pokoju 1-os. 100EURO (na Zamówienie najpóźniej przy wpłacie I-raty)

* Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany ceny ze względu na zmienność kursów walutowych oraz cen paliw
** Biuro gwarantuje 2 pokoje 1-os. ( w cenie) dla Kapłana i Pilota grupy
WARUNKI PŁATNOŚCI:
Po podpisaniu umowy prawnej o realizację pielgrzymki z Biurem AVE Zamawiający rozpoczyna nabór pielgrzymów.
Zapisy na pielgrzymkę Zamawiający powienien przyjmować na druku AVE formularz zgłoszeniowy- który jest jednocześnie pełnomocnictwem udzielanym Zamawiającemu przez uczestnika.

Na tym formularzu uczestnik podaje
- dane osobowe
- wybór pokoju
- potwierdzenie znajomości programu i warunków uczestnictwa
- udziela pełnomocnitwa Zamawiającemu

Zwyczajem Biura AVE jest podanie ceny uzależnionej od ilości osób - tak aby uczestnik poniósł jak najniższe koszty - im większa grupa tym tańsza cena.
Podając ofertę Biuro dokonuje symulacji cenowej.


Nabór i I rata jest dokonywana u Zamawiajacego (najlepiej na konto)
Kolejne raty należy wpłacić po zamknieciu listy czyli kiedy znana jest liczba pielgrzymów, wpłacane są bezpośrednio u Organizatora (bankowe konta firmowe AVE).

Przy grupach autokarowych podpisując umowę z Biurem Zamawiający zakłada wpłatę w wysokości ceny 1 osoby jako depozyt w końcowym rozliczeniu.

Przy grupach samolotowych zaliczka często jest narzucona przez linie lotnicze, które żądają depozytu bezzwrtonego za każde zarezerwowane miejsce w samolocie - stąd często na samym poczatku Zamawiajacy zakłada za określoną liczbę miejsc samolotowych zaliczkę - którą można do pewnej daty wycofać bezkosztowo bez ponoszenia strat finansowych.

Zamawiający dokonuje wpłaty na konto Biura AVE (wysyłając dowod wpłaty).

konto Alior PLN PL-76 2490 1057 0000 9900 8428 8257
konto Alior EURO PL-67 2490 1057 0000 9902 8428 8257
konto Alior USD PL-23 2490 1057 0000 9901 8428 8257
BIC: albpplpw


WARUNKI PŁATNOŚCI

I rata płatna do 48 godzin od podpisania umowy na podstawie faktury proforma. Zapisy trwają do .....

Zamknięcie listy uczestników - Biuro informuje uczestników o ostatecznej cenie zgodnej z ilością osób i obliguje do wpłaty całości.

Zamkniecie listy: data w której po podaniu listy uczestników przez Zamawiajacego Biuro podaje cenę.

W przypadku wzrostu ilości uczestników po zamknięciu listy wpływającej na obniżenie ceny pielgrzymki - Biuro dokonuje zwrotu nadwyżki w dniu wyjazdu przez Przedstawiciela Biura.

II rata: kwota złotówkowa płatna do (Biuro określa termin na programie)

III rata: kwota walutowa płatna na konto walutowe najpóżniej do (Biuro określa termin na programie)

Do obowiązku Pielgrzyma i Zamawiajacego wynikającego z umowy, należy:
- dotrzymywanie terminów płatności
- przesłanie dowodu wpłaty z kodem imprezy celem weryfikacji poprawności przelewu

Przy pielgrzymkach z naboru grupowego Biuro wysyła zawiadominie na 21 dni przed pielgrzymką przypominające o miejscu i godzinie zbiórki oraz poradnik pielgrzyma.
Jednak najczęściej i to rozwiązanie polecamy Przedstawiciel Biura spotyka sie z grupą na specjalnie zorganizowanym zebraniu (termin nalezy ustalić z Biurem)

Zgodnie z ustawą o turystyce uczestnik ma prawo zrezygnować w każdym terminie przed realizacją pielgrzymki (w formie pisemnej), jednak musi być świadomy, iż jest to związane z potrąceniem tzw. kosztów rzeczywistych wraz opłata manipulacyjną (tak stanowi ustawa o usługach turystycznych z dnia 27.08.1997 roku)
ŚWIADCZENIA W CENIE:
- transport komfortowym autokarem /bar, video/
- opłaty parkingowe
- opłaty wjazdowe do miast
- noclegi w Hotelach** / *** w pok. 2,3-os. (dopłata do pok 1 os.-100 EUR)
- śniadania, obiadokolacje
- ubezpieczenia KL, NNW w TU Signal Iduna
- opieka duchowa Kapłana
- opieka pilota&przewodnika
- Przewodnik po Muzeach Watykańskich
CENA NIE OBEJMUJE:
- podatku pobytowego i klimatycznego pobieranego przez obiekt noclegowy. Więcej:Cennik podatków pobytowych we Włoszech

Dodatkowo płatne:
napoje w autokarze w zł, napoje w Restauracjach
koszty wstepów - muzeum watykańskie - 15 Euro, Katakumby - 8 Euro, Kopuła św.Piotra - 8 Euro, prom na Capri - 25 Euro, groty na Capri - 15 Euro, metro po Rzymie - ok. 5 Euro, słuchawki obligatoryjne w bazylikach w Rzymie- ok. 5 Euro, prom po Wenecji - 15 Euro, dowolnie koszt błogosławienstwa - 12 Euro
POLECAMY:
Polecamy zabrać ok. 70 EURO na zwiedzanie oraz ok. 70 EURO , 100 CK tzw. kieszonkowego
PRZYWILEJE I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO:
Przywilejem osoby Zamawiającej pielgrzymkę jest miejsce bezpłatne przy określonej liczbie uczestników.

Ilość miejsc gratis określa Zamawiający (standardowo Biuro podaje cene przy 2-óch osobach bezpłatnych) - zwiększenie liczby osób gratis jest możliwe ale wiąże się z automatyczną zmianą ceny.

Do obowiązków Zamawiającego należy nabór uczestników ( Biuro podaje wzór listy uczestników), określenie przydziału pokoi(liczba pokoi 1-os jest ograniczona stąd na zamówienie)wg wzoru tzw. "rooming listy".
Obowiązkiem Zamawiającego jest wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie. Przy umowie zbiorowej wpłaty mogą być tylko i wyłacznie zbiorowe przez Zamawiającego na konto Organizatora. Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat indywidualnych uczestników.

Obowiązkiem Zamawiającego jest dotrzymywanie warunków umowy o realizacje pielgrzymki oraz wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie.

Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat od indywidualnych uczestników (prawnie uzasadnione umową zbiorową).

Atrakcje:

   
 
strona główna dodaj do ulubionych wersja do druku napisz do nas
 
Ta strona wykorzystuje pliki cookies - korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.
Możesz zarządzać plikami cookies, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.