"...Europa zrodziła się w pielgrzymce, a chrześcijaństwo jest jej językiem ojczystym". /J.W.Goethe/. Niech w sercach naszych zabrzmi radosna AVE pieśń, Niech nigdy nie ustanie pozdrowień AVE moc, Ty naszym hymnem stań się MODLITWĄ naszą bądź! AVE MARYJA woła cały świat - hymn Biura Pielgrzymkowego AVE. 15 sierpnia 2016  Biuro AVE obchodzi swoje "25"-te urodziny. Polecamy Bogu nasza prace i radości i dziękujemy za nieustanna opiekę - tym razem w sanktuarium Cudownego Medalika w Paryżu
Turystyka wyjadowa
sprzedaż online
Turystyka przyjadowa
sprzedaż online
sprzedaż online
Bilety Online
Bilety lotnicze
Bilety promowe
Znajdź pociągNAJPIĘKNIEJSZE SANKTUARIA WŁOCH
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
 
Państwo: Włochy
Kod: A-IT-9-1NPgr-49
Państwo: Włochy
Transport: Autokar
Profil wyjazdu: Pielgrzymka
Wyżywienie: śniadanie, Kolacja
Zakwaterowanie: Hotel
Wyposażenie:
  • Telefon
  • Kuchnia
  • Restauracja
Trasa przejazdu: Padwa (Włochy), Siena (Włochy), Asyż (Włochy), Monte Casino (Włochy), Wenecja (Włochy), Loreto (Włochy), Rzym (Włochy),
Zapytaj o szczegóły   Zgłoszenie on-line   Warunki uczestnictwa   Procedura sprzedaży

Terminy:
2017-12-07 - 2018-12-07
NA ZAMÓWIENIE GRUPOWE
Cena: 1955 PLN = 459 EUR [oblicz cenę] [wstępna rezerwacja]
świadczenia:
transport autokarem komfortowym /bar, video/; noclegi w Hotelach** w pok. 2,3-os.; śniadania, gorące kolacje; ubezpieczenie KL, NNW w TU Signal Iduna; opieka pilota&przewodnika
pakiet w/g świadczeń
INFO O PIELGRZYMCE:
SZLAKIEM APOSTOŁÓW I ŚWIĘTYCH - NAJPIĘKNIEJSZE SANKTUARIA WŁOCH

WŁOCHY
Autokarem, bez nocnych przejazdów.

Na trasie: Padwa - Siena - Rzym - Monte Casino - Asyż - Loreto - Wenecja

Pielgrzymka 9dniowa na zamówienie dla grup, klubów, stowarzyszeń, wspólnot parafialnych.
Termin do ustalenia

Polecamy co najmniej 1/2 roku przed planowanym terminem rozpocząc proces organizacyjny - polecamy się zapoznać z PROCEDURĄ ORGANIZACJI AVE

Zamówienia można dokonywać ONLINE
lub wypełnić formularz znajdujący sie po klknieciu na II - gi niebieski klawisz ZAPISY ONLINE
PROGRAM:
AP-11 - Włochy: Najpiękniejsze sanktuaria Włoch 9dni autobusem
( Kod: A- IT-09-BNPgr-49 )


Program autorski AVE ( E.Weintrit)

NA SZLAKU PIELGRZYMKOWYM BUDUJEMY WSPÓLNOTĘ POPRZEZ CODZIENNĄ EUCHARYSTIĘ

1 dzień
sobota
POLSKA

05.00 Zbiórka, po mszy św. wyjazd w kierunku Włoch, kolacja (we własnym zakresie), nocleg.

2 dzień
niedziela PADWA - SIENA

Śniadanie, przejazd do Padwy (św. Antoni), msza św. w Bazylice św. Antoniego, przejazd do Sieny (św. Katarzyna) - spacer po średniowiecznym grodzie: Katedra, dom św. Katarzyny, kolacja, nocleg w okolicy.

3 dzień
poniedziałek RZYM

Śniadanie, przejazd do Rzymu (stolica śś Piotra i Pawła), nawiedzenie Katakumb św. Kaliksta oraz Bazyliki św. Pawła za murami, nawiedzenie Bazylik Patriarchalnych: Bazylika św. Jana oraz M.B.Większej, kolacja, nocleg w okolicy.

4 dzień
wtorek RZYM

Śniadanie, zwiedzanie Watykanu: muzeum, Bazylika św. Piotra, Katakumby św. Kaliksta,spacer po antycznej dzielnicy: Kapitol, Forum Romanum, Koloseum, kolacja, nocleg.

5 dzień
ŚRODA RZYM

Śniadanie, audiencja u Ojca Świętego na Watykanie, spacer po placach (fontanny) Rzymu, kolacja i nocleg w okolicy.

6 dzień
czwartek RZYM - MONTE CASINO - ASYŻ

Śniadanie, przejazd na Monte Cassino - msza św. w Opactwie Benedyktynów, modlitwa na polskim cmentarzu, przejazd do Asyżu (św. Franciszek), kolacja, nocleg.
7 dzień
piątek ASYŻ - LORETO

Śniadanie, msza św. w Bazylice M.B.Anielskiej, nawiedzenie miejsc zwiazanych ze Świętym: Bazylika św. Franciszka i św. Klary, po południu przejazd do Loreto (Sanktuarium Świętej Rodziny), nawiedzenie Sanktuarium św. Rodziny, kolacja, nocleg.

8 dzień
sobota LORETO - WENECJA

Śniadanie, msza św. w Bazylice NMP, przejazd do Wenecji (św. Marek), zwiedzanie około 5 godz. (ok. 15 Euro tramwaj wodny), kolacja, nocleg w okolicy.

9 dzień
niedziela
WENECJA - POLSKA

Śniadanie, całodniowy przejazd do kraju, powrót do Polski

BIURO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W PROGRAMIE
CENA ORIENTACYJNA:
CENA: to wypadkowa ilości osób do wartości kosztów transportu, ubezpieczeń i kosztów oraz wartość noclegów z wyżywieniem, parkingów, opłat wjazdowych do miast, przewodnika - płatna w EURO (dla dobra uczestników którzy, mogą zakupić walutę w kantorze (AVE podając cenę w PLN zobligowane by było do przeliczeń walutowych wg.kursu bankowego)
NINIEJSZA SYMULACJA CENOWA JEST SKALKULOWANA dla odpowiedniej liczby uczestników GWARANTUJĄC 2 MIEJSCA GRATIS dla Zamawiającego + OBSŁUGA

CENA*: W zależności od ilości osób płatna w EURO
Przy 40 - 44 os. - 699 zł + 295 Euro
Przy 35 - 39 os. - 799 zł + 300 Euro
Przy 30 - 34 os. - 899 zł + 305 Euro

-Dopłata do pokoju 1-os. na Zamowienie najpóźniej przy wpłacie I-raty)

* Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany ceny ze względu na zmienność kursów walutowych oraz cen paliw
** Biuro gwarantuje 2 pokoje 1-os. ( w cenie) dla Kapłana i Pilota grupy
WARUNKI PŁATNOŚCI:
Po podpisaniu umowy prawnej o realizację pielgrzymki z Biurem AVE Zamawiający rozpoczyna nabór pielgrzymów.
Zapisy na pielgrzymkę Zamawiający powienien przyjmować na druku AVE formularz zgłoszeniowy- który jest jednocześnie pełnomocnictwem udzielanym Zamawiającemu przez uczestnika.

Na tym formularzu uczestnik podaje
- dane osobowe
- wybór pokoju
- potwierdzenie znajomości programu i warunków uczestnictwa
- udziela pełnomocnitwa Zamawiającemu

Zwyczajem Biura AVE jest podanie ceny uzależnionej od ilości osób - tak aby uczestnik poniósł jak najniższe koszty - im większa grupa tym tańsza cena.
Podając ofertę Biuro dokonuje symulacji cenowej.


Nabór i I rata jest dokonywana u Zamawiajacego (najlepiej na konto)
Kolejne raty należy wpłacić po zamknieciu listy czyli kiedy znana jest liczba pielgrzymów, wpłacane są bezpośrednio u Organizatora (bankowe konta firmowe AVE).

Przy grupach autokarowych podpisując umowę z Biurem Zamawiający zakłada wpłatę w wysokości ceny 1 osoby jako depozyt w końcowym rozliczeniu.

Przy grupach samolotowych zaliczka często jest narzucona przez linie lotnicze, które żądają depozytu bezzwrtonego za każde zarezerwowane miejsce w samolocie - stąd często na samym poczatku Zamawiajacy zakłada za określoną liczbę miejsc samolotowych zaliczkę - którą można do pewnej daty wycofać bezkosztowo bez ponoszenia strat finansowych.

Zamawiający dokonuje wpłaty na konto Biura AVE (wysyłając dowod wpłaty).

KONTA AVE

KONTA ZŁOTÓWKOWE

1. ALIOR BANK BIC: (swift): albpplpw
IBAN PL- 76 2490 1057 0000 9900 8428 8257

KONTA WALUTOWE

ALIOR BANK BIC: (swift): albpplpw
IBAN
USD PL - 23 2490 1057 0000 9901 8428 8257
EURO PL - 67 2490 1057 0000 9902 8428 8257

WARUNKI PŁATNOŚCI

I rata płatna do 48 godzin od podpisania umowy na podstawie faktury proforma. Zapisy trwają do .....

Zamknięcie listy uczestników - Biuro informuje uczestników o ostatecznej cenie zgodnej z ilością osób i obliguje do wpłaty całości.

Zamkniecie listy: data w której po podaniu listy uczestników przez Zamawiajacego Biuro podaje cenę.

W przypadku wzrostu ilości uczestników po zamknięciu listy wpływającej na obniżenie ceny pielgrzymki - Biuro dokonuje zwrotu nadwyżki w dniu wyjazdu przez Przedstawiciela Biura.

II rata: kwota złotówkowa płatna do (Biuro określa termin na programie)

III rata: kwota walutowa płatna na konto walutowe najpóżniej do ….

Do obowiązku Pielgrzyma i Zamawiajacego wynikającego z umowy, należy:
- dotrzymywanie terminów płatności
- przesłanie dowodu wpłaty z kodem imprezy celem weryfikacji poprawności przelewu

Przy pielgrzymkach z naboru grupowego Biuro albo wysyła zawiadominie na 21 dni przed pielgrzymką przypominające o miejscu i godzinie zbiórki oraz poradnik pielgrzyma.
Jednak najczęściej i to rozwiązanie polecamy Przedstawiciel Biura spotyka sie z grupą na specjalnie zorganizowanym zebraniu (termin nalezy ustalić z Biurem)

Zgodnie z ustawą o turystyce uczestnik ma prawo zrezygnować w każdym terminie przed realizacją pielgrzymki (w formie pisemnej), jednak musi być świadomy, iż jest to związane z potrąceniem tzw. kosztów rzeczywistych wraz opłata manipulacyjną (tak stanowi ustawa o usługach turystycznych z dnia 27.08.1997 roku)
ŚWIADCZENIA W CENIE:
- transport autokarem komfortowym/bar, video/
- noclegi w Hotelach** w pok.2,3-os.
-śniadania, gorące kolacje
- ubezpieczenia KL, NNW
- opieka pilota&przewodnika

CENA NIE OBEJMUJE:
- napoje w autokarze
- napoje w Restauracjach
- Koszty wstepów - ok. 60Euro:
- metro - ok. 5 Euro,
- słuchawki - ok. 5 Euro
- błogosławienstwa - 11 Euro
- prom w Wenecji - 15 Euro
- podatku pobytowego i klimatycznego pobieranego przez obiekt noclegowy. Więcej:Cennik podatków pobytowych we Włoszech
POLECAMY:
Zabrać ok. 60 EURO na zwiedzanie oraz ok. 70 EURO, 200 CK tzw. kieszonkowego
UWAGI:
- istnieje możliwość wykupienia dodatkowych ubezpieczeń: od kosztów rezygnacji (3.5% wartości imprezy)
- ceny wycieczek fakultatywnych, płatnych na miejscu, uzależnione są od liczby uczestników, podane są orientacyjnie i mogą ulec zmianom
PRZYWILEJE I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO:
Przywilejem osoby Zamawiającej pielgrzymkę jest miejsce bezpłatne przy określonej liczbie uczestników.
Ilość miejsc gratis określa Zamawiający (standardowo Biuro podaje cene przy 2-óch osobach bezpłatnych) - zwiększenie liczby osób gratis jest możliwe ale wiąże się a automatyczną zmianą ceny.

Do obowiązków Zamawiającego należy nabór uczestników ( Biuro podaje wzór listy uczestników), określenie przydziału pokoi(liczba pokoi 1-os jest ograniczona stąd na zamówienie)wg wzotu tzw " rooming listy).
Obowiązkiem Zamawiającego jest wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie. Przy umowie zbiorowej wpłaty moga być tylko i wyłacznie zbiorowe przez Zamawiającego na konto Organizatora. Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat indywidualnych uczestników.
Obowiązkiem Zamawiającego jest dotrzymywanie warunków umowy o realizacje pielgrzymki oraz wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie.
Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat od indywidualnych uczestników ( prawnie uzasadnione umowa zbiorowa).

Atrakcje:

   
 
strona główna dodaj do ulubionych wersja do druku napisz do nas
 
Ta strona wykorzystuje pliki cookies - korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.
Możesz zarządzać plikami cookies, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.