"...Europa zrodziła się w pielgrzymce, a chrześcijaństwo jest jej językiem ojczystym". /J.W.Goethe/. Niech w sercach naszych zabrzmi radosna AVE pieśń, Niech nigdy nie ustanie pozdrowień AVE moc, Ty naszym hymnem stań się MODLITWĄ naszą bądź! AVE MARYJA woła cały świat - hymn Biura Pielgrzymkowego AVE. 15 sierpnia 2016  Biuro AVE obchodzi swoje "25"-te urodziny. Polecamy Bogu nasza prace i radości i dziękujemy za nieustanna opiekę - tym razem w sanktuarium Cudownego Medalika w Paryżu
Turystyka wyjadowa
sprzedaż online
Turystyka przyjadowa
sprzedaż online
sprzedaż online
Bilety Online
Bilety lotnicze
Bilety promowe
Znajdź pociąg| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
 
Państwo: Grecja
Kod: A-GrIT-14-2NPgr-627
Państwo: no conv :
Transport: Brak informacji
Profil wyjazdu: Brak informacji
Wyżywienie: Brak informacji
Zakwaterowanie: Brak informacji
Wyposażenie:
    Brak informacji
Trasa przejazdu: Filipi (Grecja), Kavala (Grecja), Chalkidiki (Grecja), Saloniki (Thessaloniki) (Grecja), Olimp (Grecja), Kalambaka (Grecja), Termopile (Grecja), Ateny (Grecja), Korynt (Grecja), Mykeny (Grecja), Tolo (Grecja), Epidavros (Grecja), Poros (Grecja), Olimpia (Grecja), Patra (Grecja), Ancona (Włochy), Loreto (Włochy),
Zapytaj o szczegóły   Zgłoszenie on-line   Warunki uczestnictwa   Procedura sprzedaży

Terminy:
świadczenia:
pakiet w/g świadczeń
INFORMACJE O PIELGRZYMCE:
SZLAKIEM APOSTOŁÓW I ŚWIĘTYCH

GRECJA Z WIZYTĄ WE WŁOSZECH
Autokarem, z 2 nocnymi przejazdami.

Na trasie: Serbia - Filippia - Kavala - Płw. Chalkidiki - Tesaloniki - Olimp - Kalambaka - Termopile - Ateny - Korynt - Mykeny - Tolo - Epidauros - Poros - Olimpia - Patras - Ancona - Loreto

Pielgrzymka 14dniowa na zamówienie dla grup, klubów, stowarzyszeń, wspólnot parafialnych.
Termin do ustalenia

Polecamy co najmniej 1/2 roku przed planowanym terminem rozpocząc proces organizacyjny - polecamy się zapoznać z PROCEDURĄ ORGANIZACJI AVE

Zamówienia można dokonywać ONLINE
lub wypełnić formularz znajdujący sie po klknieciu na II - gi niebieski klawisz ZAPISY ONLINE
PROGRAM:
AP-28 - Grecja: Przez Macedonię, Tesalię i Peloponez 14dni autobusem,promem
( Kod: A-GR-14-2NPgr-627 )


Program autorski AVE (E.Weintrit)

NA SZLAKU PIELGRZYMKOWYM BUDUJEMY WSPÓLNOTĘ POPRZEZ CODZIENNĄ EUCHARYSTIĘ


1 dzień
POLSKA

Zbiórka, po mszy św. całodniowy przejazd do Serbii, nocny przejazd

2 dzień
SERBIA

Śniadanie, przejazd przez Serbię, Macedonię, kolacja, nocleg w Kumanova

3 dzień
FILIPPIA - KAVALA

Śniadanie, przejazd do Filippi (pozostałości starożytnego miasta) - ruiny więzienia św. Pawła, miejsce chrztu św. Lidii - msza św., krótki postój w Kavala (starożytne Neapolis), kolacja, nocleg na płw. Chalkidiki

4 dzień
PÓŁWYSEP CHALKIDIKI - TESALONIKI

Śniadanie, przejazd przez Macedonię do Grecji, odpoczynek nad morzem, po południu przejazd do Salonik: Bazylika Agia Sofia, Rotunda, Łuk Gale¬riu-sza, kolacja, nocleg w Katerini Paralia

5 dzień
OLIMP - KALAMBAKA

Śniadanie, Litohoros - panorama Olimpu, msza św. polowa, przejazd przez dolinę Ossy, zwiedzanie Klasztorów na szczytach Meteorów, wizyta w fabryce ikon, kolacja i nocleg w Kalambace

6 dzień
KALAMBAKA - TERMOPILE - ATENY

Śniadanie, przejazd przez Termopile (bitwa Spartan) - msza św. polowa, przejazd do Aten - stolicy Grecji, kolacja z muzyką grecką, nocleg.

7 dzień
ATENY

Śniadanie, msza św. w Katedrze św. Dionizego Areopagity; zwiedzanie Akropolu, Areopag i Agora; stadion olimpijski, spacer po Place - starej dzielnicy miasta, przejazd przez Kanał koryncki, kolacja, nocleg w Tolo

8 dzień
KORYNT - MYKENY

Śniadanie, krótka wizyta w Koryntu (pozostałości starożytnego miasta z czasów św. Pawła), zwiedzanie: Myken (starożytna twierdza i -Grób Agamemnona”), kolacja i nocleg w Tolo

9 dzień
TOLO

Śniadanie, odpoczynek nad M. Egejskim w Tolo, kolacja, nocleg

10 dzień
TOLO - EPIDAUROS - POROS

Śniadanie, zwiedzanie antycznego Sanktuarium Asklepiosa w Epidauros (wspaniale zachowany teatr, muzeum archeologiczne), transfer na wyspę Poros - czas wolny, kolacja i nocleg w Tolo

11 dzień
TOLO - OLIMPIA

Śniadanie, msza św. w kościele Naphlio (twierdza), przejazd do Olimpii (świątynia Zeusa i Hery) - miejsca narodzin starożytnych igrzysk olimpijskich, kolacja, nocleg

12 dzień
OLIMPIA - PATRAS

Śniadanie, modlitwa przy miejscu męczeńskiej śmierci Apostoła św. Andrzeja w Patras, msza św. w kościele katolickim, degustacja win -Achaja Clauss”, zaokrętowanie na promie, kolacja, nocleg kabinach 4-os.kolacja

13 dzień
PATRAS - ANCONA - LORETO

Śniadanie na promie, przypłynięcie do Ancony, msza św. w Loreto (Sanktuarium Świętej Rodziny), kolacja, nocny przejazd do kraju

14 dzień
POLSKA

Śniadanie (we własnym zakresie), całodniowy przejazd do Polski

BIURO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W PROGRAMIE
CENA ORIENTACYJNA:
CENA: to wypadkowa ilości osób do wartości kosztów transportu, ubezpieczeń i kosztów oraz wartość noclegów z wyżywieniem, parkingów, opłat wjazdowych do miast, przewodnika - płatna w EURO (dla dobra uczestników którzy, mogą zakupić walutę w kantorze (AVE podając cenę w PLN zobligowane by było do przeliczeń walutowych wg.kursu bankowego)

NINIEJSZA SYMULACJA CENOWA JEST SKALKULOWANA dla odpowiedniej liczby uczestników GWARANTUJĄC 2 MIEJSCA GRATIS dla Zamawiającego + OBSŁUGA

CENA: uzależniona od ilości osób
Przy 40 - 44 os - 729 Euro
Przy 35 - 39 os - 759 Euro
Przy 30 - 34 os - 799 Euro

Kwota walutowa płatna w EURO na konto walutowe AVE na 30 dni przed pielgrzymką lub w PLN - do ustalenia

-Dopłata do pokoju 1-os. 120EURO (na Zamówienie najpóźniej przy wpłacie I-raty)

* Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany ceny ze względu na zmienność kursów walutowych oraz cen paliw
** Biuro gwarantuje 2 pokoje 1-os. (w cenie) dla Kapłana i Pilota grupy
WARUNKI PŁATNOŚCI:
Po podpisaniu umowy prawnej o realizację pielgrzymki z Biurem AVE Zamawiający rozpoczyna nabór pielgrzymów.
Zapisy na pielgrzymkę Zamawiający powienien przyjmować na druku AVE formularz zgłoszeniowy- który jest jednocześnie pełnomocnictwem udzielanym Zamawiającemu przez uczestnika.

Na tym formularzu uczestnik podaje
- dane osobowe
- wybór pokoju
- potwierdzenie znajomości programu i warunków uczestnictwa
- udziela pełnomocnitwa Zamawiającemu

Zwyczajem Biura AVE jest podanie ceny uzależnionej od ilości osób - tak aby uczestnik poniósł jak najniższe koszty - im większa grupa tym tańsza cena.
Podając ofertę Biuro dokonuje symulacji cenowej.


Nabór i I rata jest dokonywana u Zamawiajacego (najlepiej na konto)
Kolejne raty należy wpłacić po zamknieciu listy czyli kiedy znana jest liczba pielgrzymów, wpłacane są bezpośrednio u Organizatora (bankowe konta firmowe AVE).

Przy grupach autokarowych podpisując umowę z Biurem Zamawiający zakłada wpłatę w wysokości ceny 1 osoby jako depozyt w końcowym rozliczeniu.

Przy grupach samolotowych zaliczka często jest narzucona przez linie lotnicze, które żądają depozytu bezzwrtonego za każde zarezerwowane miejsce w samolocie - stąd często na samym poczatku Zamawiajacy zakłada za określoną liczbę miejsc samolotowych zaliczkę - którą można do pewnej daty wycofać bezkosztowo bez ponoszenia strat finansowych.

Zamawiający dokonuje wpłaty na konto Biura AVE (wysyłając dowod wpłaty).

konto Alior PLN PL-76 2490 1057 0000 9900 8428 8257
konto Alior EURO PL-67 2490 1057 0000 9902 8428 8257
konto Alior USD PL-23 2490 1057 0000 9901 8428 8257
BIC: albpplpw


WARUNKI PŁATNOŚCI

I rata płatna do 48 godzin od podpisania umowy na podstawie faktury proforma. Zapisy trwają do .....

Zamknięcie listy uczestników - Biuro informuje uczestników o ostatecznej cenie zgodnej z ilością osób i obliguje do wpłaty całości.

Zamkniecie listy: data w której po podaniu listy uczestników przez Zamawiajacego Biuro podaje cenę.

W przypadku wzrostu ilości uczestników po zamknięciu listy wpływającej na obniżenie ceny pielgrzymki - Biuro dokonuje zwrotu nadwyżki w dniu wyjazdu przez Przedstawiciela Biura.

II rata: kwota złotówkowa płatna do (Biuro określa termin na programie)

III rata: kwota walutowa płatna na konto walutowe najpóżniej do (Biuro określa termin na programie)

Do obowiązku Pielgrzyma i Zamawiajacego wynikającego z umowy, należy:
- dotrzymywanie terminów płatności
- przesłanie dowodu wpłaty z kodem imprezy celem weryfikacji poprawności przelewu

Przy pielgrzymkach z naboru grupowego Biuro wysyła zawiadominie na 21 dni przed pielgrzymką przypominające o miejscu i godzinie zbiórki oraz poradnik pielgrzyma.
Jednak najczęściej i to rozwiązanie polecamy Przedstawiciel Biura spotyka sie z grupą na specjalnie zorganizowanym zebraniu (termin nalezy ustalić z Biurem)

Zgodnie z ustawą o turystyce uczestnik ma prawo zrezygnować w każdym terminie przed realizacją pielgrzymki (w formie pisemnej), jednak musi być świadomy, iż jest to związane z potrąceniem tzw. kosztów rzeczywistych wraz opłata manipulacyjną (tak stanowi ustawa o usługach turystycznych z dnia 27.08.1997 roku)
ŚWIADCZENIA W CENIE:
- transport komfortowym autokarem /bar, video;
- przeprawa promowa w kabinach 4-os.;
- noclegi w Hotelach w pok. 2,3 os. (pokój 1-os.- 120EUR);
- śniadania i gorące kolacje;
- ubezpieczenia KL i NNW;
- opieka pilota;
- Przewodnik: Akropol, muzea
CENA NIE OBEJMUJE:
W cenę nie są wliczone koszty wstępów
POLECAMY:
POLECAMY ZABRAĆ PISMO ŚWIĘTE - pragniemy wygospodarować czas na kręgi biblijne - studium słów Św. Pawła

Polecamy zabrać ok. 70 - 80 EURO na koszty zwiedzania oraz 100 EURO i 100CH na tzw. kieszonkowe
PRZYWILEJE I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO:
Przywilejem osoby Zamawiającej pielgrzymkę jest miejsce bezpłatne przy określonej liczbie uczestników.

Ilość miejsc gratis określa Zamawiający (standardowo Biuro podaje cene przy 2-óch osobach bezpłatnych) - zwiększenie liczby osób gratis jest możliwe ale wiąże się z automatyczną zmianą ceny.

Do obowiązków Zamawiającego należy nabór uczestników ( Biuro podaje wzór listy uczestników), określenie przydziału pokoi(liczba pokoi 1-os jest ograniczona stąd na zamówienie)wg wzoru tzw. "rooming listy".
Obowiązkiem Zamawiającego jest wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie. Przy umowie zbiorowej wpłaty mogą być tylko i wyłacznie zbiorowe przez Zamawiającego na konto Organizatora. Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat indywidualnych uczestników.

Obowiązkiem Zamawiającego jest dotrzymywanie warunków umowy o realizacje pielgrzymki oraz wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie.

Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat od indywidualnych uczestników (prawnie uzasadnione umową zbiorową).

Atrakcje:

   
 
strona główna dodaj do ulubionych wersja do druku napisz do nas
 
Ta strona wykorzystuje pliki cookies - korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.
Możesz zarządzać plikami cookies, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.