"...Europa zrodziła się w pielgrzymce, a chrześcijaństwo jest jej językiem ojczystym". /J.W.Goethe/. Niech w sercach naszych zabrzmi radosna AVE pieśń, Niech nigdy nie ustanie pozdrowień AVE moc, Ty naszym hymnem stań się MODLITWĄ naszą bądź! AVE MARYJA woła cały świat - hymn Biura Pielgrzymkowego AVE. 15 sierpnia 2016  Biuro AVE obchodzi swoje "25"-te urodziny. Polecamy Bogu nasza prace i radości i dziękujemy za nieustanna opiekę - tym razem w sanktuarium Cudownego Medalika w Paryżu
Turystyka wyjadowa
sprzedaż online
Turystyka przyjadowa
sprzedaż online
sprzedaż online
Bilety Online
Bilety lotnicze
Bilety promowe
Znajdź pociąg| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
 
Państwo: Francja
Kod: A-FR-10-1NPgr-120
Państwo: no conv :
Transport: Brak informacji
Profil wyjazdu: Brak informacji
Wyżywienie: Brak informacji
Zakwaterowanie: Brak informacji
Wyposażenie:
    Brak informacji
Trasa przejazdu: Einsideln (Szwajcaria), Annecy (Francja), Ars (Francja), La Salette (Francja), Nimes (Francja), Lourdes (Francja), Rocamadour (Francja), Lisieux (Francja), Paryż (Francja),
Zapytaj o szczegóły   Zgłoszenie on-line   Warunki uczestnictwa   Procedura sprzedaży

Terminy:
świadczenia:
cena podstawowa za osobę w pokoj. 2 lub 3 osobowym
INFO O PIELGRZYMCE:
PIELGRZYMKA do FRANCJI
AUTOKAREM na 10 dni na zamówienie dla grup , klubów, stowarzyszeń, wspólnot parafialnych.
Termin do ustalenia.

Polecamy co najmniej 1/2 roku przed planowanym terminem rozpocząc proces organizacyjny - polecamy się zapoznać z PROCEDURĄ ORGANIZACJI AVE

Zamówienia można dokonywać ONLINE
lub wypełnić formularz znajdujący sie po klknieciu na II - gi niebieski klawisz ZAPISY ONLINE
PROGRAM:
SW-40 - Francja: Perły Francji: od Lourdes do Paryża 10dni autobusem
( Kod: A-FR-10-1NPgr-120 )


Program autorski AVE ( E.Weintrit)

NA SZLAKU PIELGRZYMKOWYM BUDUJEMY WSPÓLNOTĘ POPRZEZ CODZIENNĄ EUCHARYSTIĘ

1 dzień
POLSKA - EINSIEDELN

zbiórka przy Parafii, po mszy św. przejazd w kierunku Szwajcarii przez Księstwo Liechtenstein, kolacja, nocleg w Einsiedeln

2 dzień
EINSIEDELN - ANNECY - ARS

Śniadanie, msza św. w Bazylice NMP w Einsiedeln (Sanktuarium Maryjne), przejazd do Annecy (św. Franciszek Salezy i św. Joanna de Chantal), spacer po mieście - szlakiem św. Walezego (Bazylika Visitation) kolacja, nocleg w okolicy Ars

3 dzień
ARS - LA SALETTE

Śniadanie, przejazd do Sanktuarium Patrona Proboszczy św. Jana Marii Vianney w Ars - msza św., modlitwa przy grobie, przejazd do Sanktuarim MB Płaczacej La Salette, spotkanie z Księżmi Saletynami, audiovideo, modlitwa w miejscu objawień, kolacja, procesja światła, nocleg

4 dzień
LA SALETTE - NIMES

Śniadanie, msza św. w Bazylice NMP, przejazd do ST.Marie de la Mer - odpoczynek nad morzem w Prowansji, kolacja, noclegw okolicy Nimes

5 dzień
NIMES - LOURDES

Śniadanie, przejazd do Lourdes (Sanktuarium Maryjne), zwiedzanie szlakiem św. Bernadety: dom rodzinny, nawiedzenie sanktuarium, msza św. w Bazylice NP, kolacja, rozważanie tajemnic różańca św. w procesji światła, nocleg

6 dzień
LOURDES - ROCAMADOUR

Śniadanie, msza św w Bazylice NMP, droga krzyżowa, około 16.00 przejazd do Rocamadour (Sanktuarium M.B.) - nawiedzenie sanktuarium, kolacja, nocleg

7 dzień
ROCAMADOUR - LISIEUX

Śniadanie, przejazd od Lisieux (św. Teresa), w drodze krótka wizyta w Katedrze św. Marcina w Tours, Msza św. w Karmelu, kolacja, nocleg

8 dzień
PARYŻ

Śniadanie, nawiedzenie miejsc związanych z św. Teresą: dom rodzinny, grób błogosławionych rodziców, Bazylika - msza św., przejazd do Paryża, (św.Genowefa), wieża Eiffla, kolacja, rejs statkiem po Sekwanie (6 Euro), nocleg

9 dzień
PARYŻ

Śniadanie, msza św. w Kaplicy Cudownego Medalika na rue de Bac (św.Katarzyna Laboure), zwiedzanie: wyspa Cite - Katedra Notre Dame, dzielnica Łacińska, wzgórze Montmartre: Bazylika NSPJ - msza św, kolacja, nocny przejazd

10 dzień
POLSKA

Śniadanie (we własnym zakresie), przejaz do Polski w godzinach wieczornych

BIURO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W PROGRAMIE
CENA ORIENTACYJNA:
CENA: to wypadkowa ilości osób do wartości kosztów transportu, ubezpieczeń i kosztów oraz wartość noclegów z wyżywieniem, parkingów, opłat wjazdowych do miast, przewodnika - płatna w EURO (dla dobra uczestników którzy, mogą zakupić walutę w kantorze (AVE podając cenę w PLN zobligowane by było do przeliczeń walutowych wg.kursu bankowego)

NINIEJSZA SYMULACJA CENOWA JEST SKALKULOWANA dla odpowiedniej liczby uczestników GWARANTUJĄC 2 MIEJSCA GRATIS dla Zamawiającego + OBSŁUGA

CENA*: W zależności od ilości osób płatna w USD
Przy 43-44 os. - 569 EURO
Przy 40-42 os. - 599 EURO
Przy 35-38 os. - 629 EURO
-Dopłata do pokoju 1-os. 150 USD ( na Zamowienie najpóźnej przy wpłacie I-raty)

* Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany ceny ze względu na zmienność kursów walutowych oraz cen paliw
** Biuro gwarantuje 2 pokoje 1-os. ( w cenie) dla Kapłana i Pilota grupy
WARUNKI PŁATNOŚCI:
Po podpisaniu umowy prawnej o realizację pielgrzymki z Biurem AVE Zamawiający rozpoczyna nabór pielgrzymów.
Zapisy na pielgrzymkę Zamawiający powienien przyjmować na druku AVE formularz zgłoszeniowy- który jest jednocześnie pełnomocnictwem udzielanym Zamawiającemu przez uczestnika.

Na tym formularzu uczestnik podaje
- dane osobowe
- wybór pokoju
- potwierdzenie znajomości programu i warunków uczestnictwa
- udziela pełnomocnitwa Zamawiającemu

Zwyczajem Biura AVE jest podanie ceny uzależnionej od ilości osób - tak aby uczestnik poniósł jak najniższe koszty - im większa grupa tym tańsza cena.
Podając ofertę Biuro dokonuje symulacji cenowej.


Nabór i I rata jest dokonywana u Zamawiajacego (najlepiej na konto)
Kolejne raty należy wpłacić po zamknieciu listy czyli kiedy znana jest liczba pielgrzymów, wpłacane są bezpośrednio u Organizatora (bankowe konta firmowe AVE).

Przy grupach autokarowych podpisując umowę z Biurem Zamawiający zakłada wpłatę w wysokości ceny 1 osoby jako depozyt w końcowym rozliczeniu.

Przy grupach samolotowych zaliczka często jest narzucona przez linie lotnicze, które żądają depozytu bezzwrtonego za każde zarezerwowane miejsce w samolocie - stąd często na samym poczatku Zamawiajacy zakłada za określoną liczbę miejsc samolotowych zaliczkę - którą można do pewnej daty wycofać bezkosztowo bez ponoszenia strat finansowych.

Zamawiający dokonuje wpłaty na konto Biura AVE (wysyłając dowod wpłaty).

KONTA AVE

KONTA ZŁOTÓWKOWE

1. ALIOR BANK BIC: (swift): albpplpw
IBAN PL- 76 2490 1057 0000 9900 8428 8257

KONTA WALUTOWE

ALIOR BANK BIC: (swift): albpplpw
IBAN
USD PL - 23 2490 1057 0000 9901 8428 8257
EURO PL - 67 2490 1057 0000 9902 8428 8257

WARUNKI PŁATNOŚCI

I rata płatna do 48 godzin od podpisania umowy na podstawie faktury proforma. Zapisy trwają do .....

Zamknięcie listy uczestników - Biuro informuje uczestników o ostatecznej cenie zgodnej z ilością osób i obliguje do wpłaty całości.

Zamkniecie listy: data w której po podaniu listy uczestników przez Zamawiajacego Biuro podaje cenę.

W przypadku wzrostu ilości uczestników po zamknięciu listy wpływającej na obniżenie ceny pielgrzymki - Biuro dokonuje zwrotu nadwyżki w dniu wyjazdu przez Przedstawiciela Biura.

II rata: kwota złotówkowa płatna do (Biuro określa termin na programie)

III rata: kwota walutowa płatna na konto walutowe najpóżniej do ….

Do obowiązku Pielgrzyma i Zamawiajacego wynikającego z umowy, należy:
- dotrzymywanie terminów płatności
- przesłanie dowodu wpłaty z kodem imprezy celem weryfikacji poprawności przelewu

Przy pielgrzymkach z naboru grupowego Biuro albo wysyła zawiadominie na 21 dni przed pielgrzymką przypominające o miejscu i godzinie zbiórki oraz poradnik pielgrzyma.
Jednak najczęściej i to rozwiązanie polecamy Przedstawiciel Biura spotyka sie z grupą na specjalnie zorganizowanym zebraniu (termin nalezy ustalić z Biurem)

Zgodnie z ustawą o turystyce uczestnik ma prawo zrezygnować w każdym terminie przed realizacją pielgrzymki (w formie pisemnej), jednak musi być świadomy, iż jest to związane z potrąceniem tzw. kosztów rzeczywistych wraz opłata manipulacyjną (tak stanowi ustawa o usługach turystycznych z dnia 27.08.1997 roku)
ŚWIADCZENIA W CENIE:
- transport komfortowym autobusem (lotnicze siedzenia, bar, video, WC)
- noclegi w Hotelach **/*** lub Domach Pielgrzyma w pokojach 2,3,4- os. (pokoje 1-os za dopłatą )
- śniadania, gorące obiadokolacje
- ubezpieczenia KL i NW
- opieka duchowa Kapłana
- opieka pilota i przewodnika
POLECAMY:
Polecamy zabrać około 30 Euro, 200 CK na koszty zwiedzania i 50 Euro na tzw. kieszonkowe
UWAGI:
- istnieje możliwość wykupienia dodatkowych ubezpieczeń: od kosztów rezygnacji (3.5% wartości imprezy)
- ceny wycieczek fakultatywnych, płatnych na miejscu, uzależnione są od liczby uczestników, podane są orientacyjnie i mogą ulec zmianom
PRZYWILEJE I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJACEGO:
Przywilejem osoby Zamawiającej pielgrzymkę jest miejsce bezpłatne przy określonej liczbie uczestników.
Ilość miejsc gratis określa Zamawiający (standardowo Biuro podaje cene przy 2-óch osobach bezpłatnych) - zwiększenie liczby osób gratis jest możliwe ale wiąże się a automatyczną zmianą ceny.

Do obowiązków Zamawiającego należy nabór uczestników ( Biuro podaje wzór listy uczestników), określenie przydziału pokoi(liczba pokoi 1-os jest ograniczona stąd na zamówienie)wg wzotu tzw " rooming listy).
Obowiązkiem Zamawiającego jest wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie. Przy umowie zbiorowej wpłaty moga być tylko i wyłacznie zbiorowe przez Zamawiającego na konto Organizatora. Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat indywidualnych uczestników.
Obowiązkiem Zamawiającego jest dotrzymywanie warunków umowy o realizacje pielgrzymki oraz wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie.
Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat od indywidualnych uczestników ( prawnie uzasadnione umowa zbiorowa)

Atrakcje:

   
 
strona główna dodaj do ulubionych wersja do druku napisz do nas
 
Ta strona wykorzystuje pliki cookies - korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.
Możesz zarządzać plikami cookies, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.