"...Europa zrodziła się w pielgrzymce, a chrześcijaństwo jest jej językiem ojczystym". /J.W.Goethe/. Niech w sercach naszych zabrzmi radosna AVE pieśń, Niech nigdy nie ustanie pozdrowień AVE moc, Ty naszym hymnem stań się MODLITWĄ naszą bądź! AVE MARYJA woła cały świat - hymn Biura Pielgrzymkowego AVE. 15 sierpnia 2016  Biuro AVE obchodzi swoje "25"-te urodziny. Polecamy Bogu nasza prace i radości i dziękujemy za nieustanna opiekę - tym razem w sanktuarium Cudownego Medalika w Paryżu
Turystyka wyjadowa
sprzedaż online
Turystyka przyjadowa
sprzedaż online
sprzedaż online
Bilety Online
Bilety lotnicze
Bilety promowe
Znajdź pociągSYRIA, JORDANIA: SACRUM BIBLIJNE
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
 
Państwo: Syria, Jordania
Kod: S-SyJo-10-BNPgr-587
Państwo: Jordania
Transport: Autokar, Samolot
Profil wyjazdu: Pielgrzymka
Wyżywienie: śniadanie, Obiadokolacja
Zakwaterowanie: Hotel
Wyposażenie:
  • Telefon
  • Kuchnia
  • Restauracja
  • Parking
  • Bar
  • Jadalnia
Trasa przejazdu: Damaszek (Syria), Malloula (Syria), Palmyra (Syria), Aleppo (Syria), Bosra (Syria), Jerash (Jordania), Amman (Jordania), Madaba (Jordania), Nebo (Jordania), Petra (Jordania),
Zapytaj o szczegóły   Zgłoszenie on-line   Warunki uczestnictwa   Procedura sprzedaży

Terminy:
2017-12-03 - 2018-12-03
NA ZAMÓWIENIE GRUPOWE
Cena: 4329 PLN = 1170 USD [oblicz cenę] [wstępna rezerwacja]
świadczenia:
przelot samolotem; transport komfortowym autokarem; noclegi w Hotelach w pokojach 2,3-os. (1-os za dopłatą); śniadania, gorące kolacje; ubezpieczenia KL i NW; opieka pilota i przewodnika; Koszty zwiedzania
pakiet w/g świadczeń
INFORMACJE O PIELGRZYMCE:
SZLAKIEM BIBLIJNYM.

SYRIA, JORDANIA
Samolotem

Na trasie: Damaszek - Maaloula - Palmyra - Aleppo - Bosra - Jerash - Amman - Bethany - Gadara - Geraza - Mont Nebo - Petra

Pielgrzymka 10dniowa na zamówienie dla grup, klubów, stowarzyszeń, wspólnot parafialnych.
Termin do ustalenia

Polecamy co najmniej 1/2 roku przed planowanym terminem rozpocząc proces organizacyjny - polecamy się zapoznać z PROCEDURĄ ORGANIZACJI AVE

Zamówienia można dokonywać ONLINE
lub wypełnić formularz znajdujący sie po klknieciu na II - gi niebieski klawisz ZAPISY ONLINE
PROGRAM:
B-19 - Syria,Jordania: Sacrum Biblijne (od Damaszku po Amman) 10dni samolotem
( Kod: S-SyJo-10-BNPgr-587 )


Program autorski AVE (E.Weintrit)

NA SZLAKU PIELGRZYMKOWYM BUDUJEMY WSPÓLNOTĘ POPRZEZ CODZIENNĄ EUCHARYSTIĘ


1 dzień
POLSKA - DAMASZEK

Zbiórka, po mszy św, transfer na lotnisko, przelot do Damaszku, zakwaterowanie, kolacja, nocleg

2 dzień
DAMASZEK

Śniadanie, zwiedzanie Damaszku: Meczet Omayada, Pałac Ezema, stare miasto - ulica Prosta, dom Ananiasza
i okno św.Pawła, stare mury miasta, kolacja, nocleg.

3 dzień
MAALOULA - PALMYRA

Śniadanie, wyjazd do kościoła - nawrócenia św.Pawła w drodze do Damaszku oraz miejsca gdzie Kain zabił
Abla ( grobowiec), przejazd do Maaloula - armejska wioska posługująca się językiem pierwszych chrześcijan, Klasztor św.Tekli, przejazd do Seydnaya zwanego wioską Maryji - Klasztor, przejazd do Palmyra - wykopaliska archeologiczne, zachód słońca na zielonej pustyni ( oaza)- źródło Afqa, kolacja, nocleg

4 dzień
PALMYRA - ALEPPO

Śniadanie, przejazd doliną rzeki w kierunku Aleppo (Abraham), w drodze zwiedzanie: bastionów Halabi, ruiny Bazyliki św.Sergisza ( z VII w), postój przy jez. Al Assad, kolacja, nocleg.

5 dzień
ALEPPO - DAMASZEK

Śniadanie, , przejazd do Qal’at Sam’an - ruiny Katedry św.Szymona, zwiedzanie ruin kościoła Qalb Lawzi oraz Ebla - wykopalisk świadczących o początkach cywilizacji w III w pne., krótka wizyta w Ugharit (pierwszy alfabet), kolacja i nocleg w Damaszku

6 dzień
DAMASZEK - BOSRA - JERASH - AMMAN

Sniadanie, wyjazd do Bosry, zwiedzanie ruin rzymskich z I w. n.e.: amfiteatr, łaźnie, wizyta w Shahba i Qanawat - świątynie z czasów greckich, muzeum mozaik, przejazd do Jordanii (zmiana transportu), kolacja i nocleg w Ammanie

7 dzień
AMMAN - BETHANY - GADARA - GERAZA - AMMAN

Śniadanie, zwiedzanie Ammanu: ruiny cytadeli El Qasr, Teatr rzymski, meczet El Hussein, msza św. w Bethany - miejsce chrztu Jezusowego, przejazd przez doline rz. Jordan: Gadara ( grecko - rzymskie miasto) - Dekapolis, wizyta w Geraza (rzymskie ruiny miasta: forum, ruiny bizantyjskich kościołów sw. Kosmy i Damiana, kolacja, nocleg w Ma’ in Spa - gorące żródła

8 dzień
AMMAN - MADABA - MONT NEBO - PETRA

Śniadanie, wjazd na górę Nebo (miejsce śmierci Mojżesza) oraz Madaba (mozaika map Ziem Biblijnych),odpoczynek, krótki odpoczynek nad M.Martwym, Macheront - twierdza scięcia św. Jana, przejazd do Petry - perły turystycznej Joradnii - ruiny Twierdzy Nabatejczyków, kolacja, nocleg

9 dzień
PETRA - AMMAN

Śniadanie, Knazneh - zespół grobowców i światyń wykutych w skale, przejazd do Ammanu, kolacja, nocleg

10 dzień
AMMAN - POLSKA

Śniadanie, transfer na lotnisko, przelot do Polski


BIURO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W PROGRAMIE
CENA ORIENTACYJNA:
CENA: to wypadkowa ilości osób do wartości kosztów transportu, ubezpieczeń i kosztów oraz wartość noclegów z wyżywieniem, parkingów, opłat wjazdowych do miast, przewodnika - płatna w USD (dla dobra uczestników którzy, mogą zakupić walutę w kantorze (AVE podając cenę w PLN zobligowane by było do przeliczeń walutowych wg.kursu bankowego)
NINIEJSZA SYMULACJA CENOWA JEST SKALKULOWANA dla odpowiedniej liczby uczestników GWARANTUJĄC 2 MIEJSCA GRATIS dla Zamawiającego + OBSŁUGA

CENA:
1170 USD

* Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany ceny ze względu na zmienność kursów walutowych oraz cen paliw
** Biuro gwarantuje 2 pokoje 1-os. ( w cenie) dla Kapłana i Pilota grupy
WARUNKI PŁATNOŚCI:
Po podpisaniu umowy prawnej o realizację pielgrzymki z Biurem AVE Zamawiający rozpoczyna nabór pielgrzymów.
Zapisy na pielgrzymkę Zamawiający powienien przyjmować na druku AVE formularz zgłoszeniowy- który jest jednocześnie pełnomocnictwem udzielanym Zamawiającemu przez uczestnika.

Na tym formularzu uczestnik podaje
- dane osobowe
- wybór pokoju
- potwierdzenie znajomości programu i warunków uczestnictwa
- udziela pełnomocnitwa Zamawiającemu

Zwyczajem Biura AVE jest podanie ceny uzależnionej od ilości osób - tak aby uczestnik poniósł jak najniższe koszty - im większa grupa tym tańsza cena.
Podając ofertę Biuro dokonuje symulacji cenowej.


Nabór i I rata jest dokonywana u Zamawiajacego (najlepiej na konto)
Kolejne raty należy wpłacić po zamknieciu listy czyli kiedy znana jest liczba pielgrzymów, wpłacane są bezpośrednio u Organizatora (bankowe konta firmowe AVE).

Przy grupach autokarowych podpisując umowę z Biurem Zamawiający zakłada wpłatę w wysokości ceny 1 osoby jako depozyt w końcowym rozliczeniu.

Przy grupach samolotowych zaliczka często jest narzucona przez linie lotnicze, które żądają depozytu bezzwrtonego za każde zarezerwowane miejsce w samolocie - stąd często na samym poczatku Zamawiajacy zakłada za określoną liczbę miejsc samolotowych zaliczkę - którą można do pewnej daty wycofać bezkosztowo bez ponoszenia strat finansowych.

Zamawiający dokonuje wpłaty na konto Biura AVE (wysyłając dowod wpłaty).

konto Alior PLN PL-76 2490 1057 0000 9900 8428 8257
konto Alior EURO PL-67 2490 1057 0000 9902 8428 8257
konto Alior USD PL-23 2490 1057 0000 9901 8428 8257
BIC: albpplpw


WARUNKI PŁATNOŚCI

I rata płatna do 48 godzin od podpisania umowy na podstawie faktury proforma. Zapisy trwają do .....

Zamknięcie listy uczestników - Biuro informuje uczestników o ostatecznej cenie zgodnej z ilością osób i obliguje do wpłaty całości.

Zamkniecie listy: data w której po podaniu listy uczestników przez Zamawiajacego Biuro podaje cenę.

W przypadku wzrostu ilości uczestników po zamknięciu listy wpływającej na obniżenie ceny pielgrzymki - Biuro dokonuje zwrotu nadwyżki w dniu wyjazdu przez Przedstawiciela Biura.

II rata: kwota złotówkowa płatna do (Biuro określa termin na programie)

III rata: kwota walutowa płatna na konto walutowe najpóżniej do (Biuro określa termin na programie)

Do obowiązku Pielgrzyma i Zamawiajacego wynikającego z umowy, należy:
- dotrzymywanie terminów płatności
- przesłanie dowodu wpłaty z kodem imprezy celem weryfikacji poprawności przelewu

Przy pielgrzymkach z naboru grupowego Biuro wysyła zawiadominie na 21 dni przed pielgrzymką przypominające o miejscu i godzinie zbiórki oraz poradnik pielgrzyma.
Jednak najczęściej i to rozwiązanie polecamy Przedstawiciel Biura spotyka sie z grupą na specjalnie zorganizowanym zebraniu (termin nalezy ustalić z Biurem)

Zgodnie z ustawą o turystyce uczestnik ma prawo zrezygnować w każdym terminie przed realizacją pielgrzymki (w formie pisemnej), jednak musi być świadomy, iż jest to związane z potrąceniem tzw. kosztów rzeczywistych wraz opłata manipulacyjną (tak stanowi ustawa o usługach turystycznych z dnia 27.08.1997 roku)
ŚWIADCZENIA W CENIE:
- przelot samolotem
- transport komfortowym autobusem
- noclegi w Hotelach w pokojach 2,3,- os. (1-os. za dopłatą na miejscu )
- śniadania, gorące kolacje
- ubezpieczenia KL i NW oraz OC na rzecz Klienta
- opieka pilota i przewodnika
- Koszty zwiedzania
POLECAMY:
Polecamy zabrać około 200 USD tzw.kieszonkowego i na tzw. napiwki
PRZYWILEJE I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO:
Przywilejem osoby Zamawiającej pielgrzymkę jest miejsce bezpłatne przy określonej liczbie uczestników.

Ilość miejsc gratis określa Zamawiający (standardowo Biuro podaje cene przy 2-óch osobach bezpłatnych) - zwiększenie liczby osób gratis jest możliwe ale wiąże się z automatyczną zmianą ceny.

Do obowiązków Zamawiającego należy nabór uczestników ( Biuro podaje wzór listy uczestników), określenie przydziału pokoi(liczba pokoi 1-os jest ograniczona stąd na zamówienie)wg wzoru tzw. "rooming listy".
Obowiązkiem Zamawiającego jest wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie. Przy umowie zbiorowej wpłaty mogą być tylko i wyłacznie zbiorowe przez Zamawiającego na konto Organizatora. Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat indywidualnych uczestników.

Obowiązkiem Zamawiającego jest dotrzymywanie warunków umowy o realizacje pielgrzymki oraz wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie.

Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat od indywidualnych uczestników (prawnie uzasadnione umową zbiorową).

Atrakcje:

   
 
strona główna dodaj do ulubionych wersja do druku napisz do nas
 
Ta strona wykorzystuje pliki cookies - korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.
Możesz zarządzać plikami cookies, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.