"...Europa zrodziła się w pielgrzymce, a chrześcijaństwo jest jej językiem ojczystym". /J.W.Goethe/. Niech w sercach naszych zabrzmi radosna AVE pieśń, Niech nigdy nie ustanie pozdrowień AVE moc, Ty naszym hymnem stań się MODLITWĄ naszą bądź! AVE MARYJA woła cały świat - hymn Biura Pielgrzymkowego AVE. 15 sierpnia 2016  Biuro AVE obchodzi swoje "25"-te urodziny. Polecamy Bogu nasza prace i radości i dziękujemy za nieustanna opiekę - tym razem w sanktuarium Cudownego Medalika w Paryżu
Turystyka wyjadowa
sprzedaż online
Turystyka przyjadowa
sprzedaż online
sprzedaż online
Bilety Online
Bilety lotnicze
Bilety promowe
Znajdź pociąg| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
 
Państwo: Francja
Kod: A-FR-12-1NPgr-575
Państwo: no conv :
Transport: Brak informacji
Profil wyjazdu: Brak informacji
Wyżywienie: Brak informacji
Zakwaterowanie: Brak informacji
Wyposażenie:
    Brak informacji
Zapytaj o szczegóły   Zgłoszenie on-line   Warunki uczestnictwa   Procedura sprzedaży

Terminy:
świadczenia:
cena podstawowa za osobę w pokoj. 2 lub 3 osobowym
INFO O PIELGRZYMCE::
PIELGRZYMKA do FRANCJI autokarem na 12 dni na zamówienie dla grup , klubów, stowarzyszeń, wspólnot parafialnych.
Termin do ustalenia.
Polecamy conajmniej 3miesiące przed planowanym terminem rozpocząc proces organizacyjny - polecamy sie zapoznac z http://www.ave.turystyka.pl/page_rezerwacja_grup.html
PROGRAM::
Program autorski AVE ( E.Weintrit)

NA SZLAKU PIELGRZYMKOWYM BUDUJEMY WSPÓLNOTĘ POPRZEZ CODZIENNĄ EUCHARYSTIĘ

1 dzień
KATOWICE - EINSIEDELN

3.00 zbiórka przy Parafii w Katowicach, po mszy św. przejazd w kierunku Szwajcarii przez Księstwo Liechtenstein, kolacja, nocleg w Einsiedeln.
2 dzień
EINSIEDELN - ANNECY

Msza św. w Bazylice NMP, śniadanie, nawiedzenie grobu Patrona Szwajcarii Br.Klausa, króTka wizyta w Luzernie i Genewie, kolacja i nocleg w okolicy Annecy (miasto św. Franciszka Salezego).
3 dzień
ANNECY - PARAY LE MONIAL

Śniadanie, msza św. w Bazylice Nawiedzenie (grób św.Joany de Chantal) , spacer po mieście szlakiem św. Franciszka Salezego, przejazd do Paray Le Monial (Sanktuarium NSPJ), kolacja, nocleg.
4 dzień
PARAY LE MONIAL - CLUNY - TAIZE

Msza św. w Kaplicy objawień, śniadanie, nawiedzenie romańskiej Bazyliki, ruiny Opactwa w Cluny, modlitwa we wspólnocie ekumenicznej w Taize, kolacja, nocleg.
5 dzień
ARS - LA SALETTE

Śniadanie, przejazd do Sanktuarium Patrona Proboszczy św. Jana Marii Vianney w Ars - msza św., modlitwa przy grobie, przejazd do Sanktuarim MB Płaczacej w La Salette), spotkanie z Księżmi Saletynami, audiovideo, modlitwa w miejscu objawień, kolacja, procesja światła, nocleg.
6 dzień
LA SALETTE - NIMES

Śniadanie, msza św. w Bazylice NMP, przejazd do ST. Marie de la Mer - odpoczynek nad morzem w Prowansji, kolacja, nocleg w okolicy Nimes.
7 dzień
NIMES - LOURDES

Śniadanie, przejazd do Lourdes (Sanktuarium Maryjne), zwiedzanie szlakiem św. Bernadety: dom rodzinny, nawiedzenie sanktuarium, Msza św. w Bazylice NP, kolacja, rozważanie tajemnic różańca św. w procesji światła, nocleg.
8 dzień
LOURDES - ROCAMADOUR

Śniadanie, msza św w Bazylice NMP, droga krzyżowa, około 16.00 przejazd do Rocamadour (Sanktuarium M.B.) - nawiedzenie sanktuarium, kolacja, nocleg.
9 dzień
ROCAMADOUR - LISIEUX

śniadanie, przejazd od Lisieux( św. Teresa), w drodze krótka wizyta w Katedrze św. Marcina w Tours, Msza św. w Karmelu, kolacja, nocleg.
10 dzień
PARYŻ

Śniadanie, nawiedzenie miejsc związanych ze św. Teresą: dom rodzinny, grób błogosławionych rodziców, Bazylika - msza św., przejazd do Paryża, (św. Genowefa), wieża Eiffla, kolacja, rejs statkiem po Sekwanie (6 Euro), nocleg.
11 dzień
PARYŻ

Śniadanie, msza św. w Kaplicy Cudownego Medalika na rue de Bac (św. Katarzyna Laboure), zwiedzanie: wyspa Cite - Katedra Notre Dame, dzielnica Łacińska, wzgórze Montmartre: Bazylika NSPJ - msza św, kolacja, nocny przejazd.
12 dzień
KATOWICE

Śniadanie (we własnym zakresie), przejazd do Polski w godzinach wieczornych.

BIURO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W PROGRAMIE

CENA ORIENTACYJNA::
CENA: to wypadkowa ilości osób do wartości kosztów transportu, ubezpieczeń i kosztów oraz wartość noclegów z wyżywieniem, parkingów, opłat wjazdowych do miast, przewodnika - płatna w EURO (dla dobra uczestników którzy, mogą zakupić walutę w kantorze (AVE podając cenę w PLN zobligowane by było do przeliczeń walutowych wg.kursu bankowego)
NINIEJSZA SYMULACJA CENOWA JEST SKALKULOWANA dla odpowiedniej liczby uczestników GWARANTUJĄC 2 MIEJSCA GRATIS dla Zamawiającego + OBSŁUGA

CENA*: W zależności od ilości osób płatna w USD
- Przy 43 - 44 os. - 599 EURO
- Przy 40 - 42 os. - 629 EURO
- Przy 35 - 38 os. - 669 EURO
-Dopłata do pokoju 1-os. ( na Zamowienie najpóźnej przy wpłacie I-raty)

* Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany ceny ze względu na zmienność kursów walutowych oraz cen paliw
** Biuro gwarantuje 2 pokoje 1-os. ( w cenie) dla Kapłana i Pilota grupy
WARUNKI PŁATNOŚCI::
Po podpisaniu umowy prawnej o realizację pielgrzymki z Biurem AVE Zamawiający rozpoczyna nabór pielgrzymów.
Zapisy na pielgrzymkę Zamawiający powienien przyjmować na druku AVE formularz zgłoszeniowy- który jest jednocześnie pełnomocnictwem udzielanym Zamawiającemu przez uczestnika.

Na tym formularzu uczestnik podaje
- dane osobowe
- wybór pokoju
- potwierdzenie znajomości programu i warunków uczestnictwa
- udziela pełnomocnitwa Zamawiającemu

Zwyczajem Biura AVE jest podanie ceny uzależnionej od ilości osób - tak aby uczestnik poniósł jak najniższe koszty - im większa grupa tym tańsza cena.
Podając ofertę Biuro dokonuje symulacji cenowej.


Nabór i I rata jest dokonywana u Zamawiajacego (najlepiej na konto)
Kolejne raty należy wpłacić po zamknieciu listy czyli kiedy znana jest liczba pielgrzymów, wpłacane są bezpośrednio u Organizatora (bankowe konta firmowe AVE).

Przy grupach autokarowych podpisując umowę z Biurem Zamawiający zakłada wpłatę w wysokości ceny 1 osoby jako depozyt w końcowym rozliczeniu.

Przy grupach samolotowych zaliczka często jest narzucona przez linie lotnicze, które żądają depozytu bezzwrtonego za każde zarezerwowane miejsce w samolocie - stąd często na samym poczatku Zamawiajacy zakłada za określoną liczbę miejsc samolotowych zaliczkę - którą można do pewnej daty wycofać bezkosztowo bez ponoszenia strat finansowych.

Zamawiający dokonuje wpłaty na konto Biura AVE (wysyłając dowod wpłaty).

KONTA AVE

KONTA ZŁOTÓWKOWE

1. ALIOR BANK BIC: (swift): albpplpw
IBAN PL- 76 2490 1057 0000 9900 8428 8257

KONTA WALUTOWE

ALIOR BANK BIC: (swift): albpplpw
IBAN
USD PL - 23 2490 1057 0000 9901 8428 8257
EURO PL - 67 2490 1057 0000 9902 8428 8257

WARUNKI PŁATNOŚCI

I rata płatna do 48 godzin od podpisania umowy na podstawie faktury proforma. Zapisy trwają do .....

Zamknięcie listy uczestników - Biuro informuje uczestników o ostatecznej cenie zgodnej z ilością osób i obliguje do wpłaty całości.

Zamkniecie listy: data w której po podaniu listy uczestników przez Zamawiajacego Biuro podaje cenę.

W przypadku wzrostu ilości uczestników po zamknięciu listy wpływającej na obniżenie ceny pielgrzymki - Biuro dokonuje zwrotu nadwyżki w dniu wyjazdu przez Przedstawiciela Biura.

II rata: kwota złotówkowa płatna do (Biuro określa termin na programie)

III rata: kwota walutowa płatna na konto walutowe najpóżniej do ….

Do obowiązku Pielgrzyma i Zamawiajacego wynikającego z umowy, należy:
- dotrzymywanie terminów płatności
- przesłanie dowodu wpłaty z kodem imprezy celem weryfikacji poprawności przelewu

Przy pielgrzymkach z naboru grupowego Biuro albo wysyła zawiadominie na 21 dni przed pielgrzymką przypominające o miejscu i godzinie zbiórki oraz poradnik pielgrzyma.
Jednak najczęściej i to rozwiązanie polecamy Przedstawiciel Biura spotyka sie z grupą na specjalnie zorganizowanym zebraniu (termin nalezy ustalić z Biurem)

Zgodnie z ustawą o turystyce uczestnik ma prawo zrezygnować w każdym terminie przed realizacją pielgrzymki (w formie pisemnej), jednak musi być świadomy, iż jest to związane z potrąceniem tzw. kosztów rzeczywistych wraz opłata manipulacyjną (tak stanowi ustawa o usługach turystycznych z dnia 27.08.1997 roku)
ŚWIADCZENIA W CENIE::
- transport komfortowym autobusem (lotnicze siedzenia), bar, video,WC
- noclegi w Hotelach**/*** lub Domach Pielgrzyma w pokojach 2,3,4- os. (pok. 1-os za dopłatą)
- śniadania, gorące obiadokolacje
- ubezpieczenia KL i NW
- opieka duchowa Kapłana
- opieka pilota i przewodnika
POLECAMY::

Polecamy zabrać około 30 Euro, 200 CK na koszty zwiedzania i 50 Euro na tzw. kieszonkowe

UWAGI::
- istnieje możliwość wykupienia dodatkowych ubezpieczeń: od kosztów rezygnacji (3.5% wartości imprezy)
- ceny wycieczek fakultatywnych, płatnych na miejscu, uzależnione są od liczby uczestników, podane są orientacyjnie i mogą ulec zmianom
PRZYWILEJE I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO::
Przywilejem osoby Zamawiającej pielgrzymkę jest miejsce bezpłatne przy określonej liczbie uczestników.
Ilość miejsc gratis określa Zamawiający (standardowo Biuro podaje cene przy 2-óch osobach bezpłatnych) - zwiększenie liczby osób gratis jest możliwe ale wiąże się a automatyczną zmianą ceny.

Do obowiązków Zamawiającego należy nabór uczestników ( Biuro podaje wzór listy uczestników), określenie przydziału pokoi(liczba pokoi 1-os jest ograniczona stąd na zamówienie)wg wzotu tzw " rooming listy).
Obowiązkiem Zamawiającego jest wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie. Przy umowie zbiorowej wpłaty moga być tylko i wyłacznie zbiorowe przez Zamawiającego na konto Organizatora. Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat indywidualnych uczestników.
Obowiązkiem Zamawiającego jest dotrzymywanie warunków umowy o realizacje pielgrzymki oraz wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie.
Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat od indywidualnych uczestników ( prawnie uzasadnione umowa zbiorowa)

Atrakcje:

   
 
strona główna dodaj do ulubionych wersja do druku napisz do nas
 
Ta strona wykorzystuje pliki cookies - korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.
Możesz zarządzać plikami cookies, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.