"...Europa zrodziła się w pielgrzymce, a chrześcijaństwo jest jej językiem ojczystym". /J.W.Goethe/. Niech w sercach naszych zabrzmi radosna AVE pieśń, Niech nigdy nie ustanie pozdrowień AVE moc, Ty naszym hymnem stań się MODLITWĄ naszą bądź! AVE MARYJA woła cały świat - hymn Biura Pielgrzymkowego AVE. 15 sierpnia 2016  Biuro AVE obchodzi swoje "25"-te urodziny. Polecamy Bogu nasza prace i radości i dziękujemy za nieustanna opiekę - tym razem w sanktuarium Cudownego Medalika w Paryżu
Turystyka wyjadowa
sprzedaż online
Turystyka przyjadowa
sprzedaż online
sprzedaż online
Bilety Online
Bilety lotnicze
Bilety promowe
Znajdź pociągAVE Info
CV Ewa

 EWA  WEINTRIT   - właściciel, Dyrektor AVE

CURICULUM   VITAE

Data   Urodzenia:  19 sierpień 1964

WYKSZTALCENIE


1970 - 1978        Szkoła podstawowa Nr 6 w Siemianowicach Śląskich
1978 - 1982        Liceum Ogólnokształcące  II  im. J.Matejki w Siemianowicach Ślaskich
1980 - 1982        Szkoła Muzyczna im. M. Karłowicza w Katowicach - wydział wokalny, klasa śpiewu solowego
1982 - 1987        Studia  na Uniwersytecie Ślaskim :  Wydział pedagogiczno - artystyczny
                            Kierunek: wychowanie muzyczne
1987 - 1989        Studia Podyplomowe dla nauczycieli akademickich
                            Akademia Muzyczna w Warszawie
                            Kierunek: Metodyka wychowania muzycznego
1995 - 1997        Podyplomowe Studium :  Pielgrzymki,  Turystyka religijna
                            Wyższa Szkoła Języków Obcych z Uniwersytetem Jagielońskim
                           (Obecnie Akademia Polonijna) w Częstochowie
2000 -   2004      studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagielońskim w Krakowie
                            Wydział Nauki o Ziemi
                            Katedra : geografia  religii ( Promotor: Prof. A.Jackowski)
                           Temat  pracy:  Turystyka pielgrzymkowa
2004  - 2006       Studia Podyplomowe Uniwersytet Śląski  - Wydział Teologiczny
                           Studia Komunikacji Społecznej (dziennikarstwo)
            
PRACA

1985 - 1992        nauczyciel   wychowania muzycznego
                            Liceum Ogólnokształcące  I im. J. Śniadeckiego w Siemianowicach  Ślaskich
1987 - 1989        nauczyciel akademicki - przedmioty muzyczne
                           Uniwersytet Śląski, Wydział  Pedagogiki i Psychologii w Katowicach
1990 - 1991        nauczyciel akademicki - przedmioty muzyczne
                            Uniwersytet Ślaski, Wydział Pedagogiczno - Artystyczny w Cieszynie
1991    -              założyciel, właściciel i Dyrektor Biura Pielgrzymkowego  AVE
1985 - 1991        pilotaż dla innych Biur
1991 -                  pilotaż - Biuro Pielgrzymkowe AVE
1998 - 1999        audycja autorska -Na szlaku” Radio ARKA

FORMACJA  RELIGIJNA
•    formacja ruchu światło - życie ( rekolekcje I, II, III stopnia, animator  i animator muzyczny na I i III stopniu w latach 1978 - 1984)
•    Animator  -Dzieci  Maryi” w parafii św. Krzyża w Siemianowicach Sl w latach 1979 - 1983
•    Animator  wspólnoty Odnowy w Duchu św.  w okresie akademickim w Cieszynie w latach 1982 - 1987
•    Animator  wspólnoty Odnowy w Duchu św.  w Siemianowicach  w latach 1981-2005
•    Duszpasterstwo  Akademickie w Cieszynie (Ks. Jan Burek)
•    Duszpasterstwo  Akademickie w Katowicach (Ks. Stanisław Puchała) - animacja modlitwy Taize w latach 1983 - 1994
•    Pobyt  w wspólnocie Braci Taize w 1990-1991
•     Organizacja wyjazdów na międzynarodowe spotkania modlitewne w duchu Taize
Paryz 1982, Rzym - 1986, Pecs - 1987, Linkoping - 1988, Praga - 1989 , Wrocław - w1990, Budapeszt- 1991, Wiedeń-1992, Monachium -1993, Paryz -1994,  Wrocław -1995, . Stuttgart -  1996,  Wiedeń - 1997, Mediolan - 1998, Warszawa - 1999,Barcelona - 2000, Budapeszt-2001, Paryz-2002, Hamburg-2003, Lizbona-2004, Medilolan-2005, Zagrzeb-2006, Genewa - 2007, Bruksela-2008, Poznan-2009, Rotterdam-2010, Berlin-2011,Rzym-2012,Strassburg-2013 Praga-2014, Walencja-2015
•    Organizacja pielgrzymki na Spotkanie z JPII w Santiago de Compostella w 1989
•    Organizacja pielgrzymek dla DA  Graniczna,  na rekolekcje modlitewne Wspólnoty  Błogosławieństw  w Paray ale Monial i Lourdes dla Odnowy w Duchu św,
•    Udział w przygotowaniach Spotkania Młodzieży z Ojcem Świętym w Częstochowie w 1991 roku
•    prowadzenie muzyczne  spotkania  Odnowy w Duchu św  podczas Światowych Dni Młodzieży w Częstochowie w 1991
•    chór i śpiew solowy na Światowych Dniach Młodzieży w Częstochowie w 1991
•    Sacrosong  udział z zespołem i solo w latach 1983 i 1984
•    Prowadzenie scholi  młodzieżowej w Parafii Przemienienia w Katowicach w latach 1987 - 1991
•    Udział i czynne zaangażowanie w przygotowaniu międzynarodowych Spotkań Modlitewnych w duchu Taize w Pecs - 1988, Wrocław 1989, Praga 1990,Wiedeń 1993,
     Paryż - 1994,Wrocław 1995
•    Opracowanie muzyczne partii solowych śpiewów Taize
•    Śpiew solo polski podczas międzynarodowych Spotkań modlitewnych Taize: Pecs 1988; Paryz 1989, Wrocław 1990, Praga 1991, Budapeszt 1992; Wiedeń 1992, Wrocław 1995
•    Delegat Konferencji Ekumenicznej -Jezus nadzieja dla Europy - w Bernie 1992 roku ( Szwajcaria)
•    Tłumacz podczas międzynarodowych rekolekcji wspólnoty Błogosławieństw w Lourdes w roku 1989
•    Audycja autorska -Na szlaku” Radio Arka lata: 1993 - 1999
•    Organizator Konferencji - Pelegrinus est bonum” WTLUŚ Katowice 2011
•    Członek KIK Katowice od 1997 

UDZIAL w ważnych wydarzeniach  religijnych
- delegat  DA Cieszyn  na międzynarodowe Spotkanie Taize - Paryż 1983
- delegat  na Konferencji - Jezus nadzieją dla Europy” Berno Szwajcaria sierpien 1990
- delegat Taize  na spotkaniu Taize w Estonii listopad 1991
- delegat Taize na spotkaniu Taize w Szwecji Linkoping 1990
- obsługa muzyczna : śpiew solowy na Międzynarodowych Spotkaniach Taize: Paryz 1987, Pecs - 1988, Wrocław - 1990, Wieden - 1991, Budapeszt - 1992;
- Sympozjum - Medjugorie W Polsce  i dla Polaków ” 4-5.02.2006 Warszawa
- delegat  polskich organizatorów pielgrzymek na Targach -Religio” w Paryzu w lutym 2000 - - delegat ŚOT na uroczystości pogrzebowe Pary Prezydenckiej 18 kwietnia 2010

FORMACJA    SPORTOWO - TURYSTYCZNA


Wykształcenie:  wyższe studia pedagogiczno - artystyczne  ULS
Studia Podyplomowe : Pielgrzymka i Turystyka religijna - Akademia Polonijna Częstochowa

KURSY, SZKOLENIA, UPRAWNIENIA,
Uprawnienia  i licencje  Ewy Weintrit w zakresie  turystyki i sportu :              
•    Pilot wycieczek zagranicznych zagranicznych ( od 1989r)  Nr leg 0453; Licencja kategoryzowana od IV, III w 1992 roku,
       II w 1994; Nostryfikowana w U.Marszałkowskim w 2000
•    Operator Łączności Bliskiego zasięgu SRC  nr GS 19426  
•    Inshore skipper  (2010)
•    Sternik jachtowy (1997) - patent
•    Żeglarz jachtowy (1995) - patent
•    POM Instruktora  PZN od 1987  nr 6433 I stopnia i II stopnia
•    Organizator Turystyki PTTK od 1977
•    Karta rowerowa, Karta pływacka. Prawo Jazdy B
•    Kierownik Placówek Wypoczynku i wycieczek szkolnych dzieci i młodzieży
•    Patent windsurfingu od 2001
•    Green Card Golf 2011
•    Animatory rekreacji ruchowej i organizacji imprez 16.10. - 12.12.2010 Śląska Izba Gospodarcza
•    Operator Łączności bliskiego zasięgu ( SRC) 21.04.2011 Gdynia

CZŁONKOWSTWO( sport, turystyka)
•    PTTK ( 0d 1975r)
•    ZHP ( latach 1973-82)
•    ISIC Student  1982-1988
•    Członek PTSM Akademicki Klub Żeglarski ARMADA (od 1984 roku- i nadal)
•    1982-1987 - Akademicki Związek Sportowy  (AZS) w Cieszynie
•    Od 1990 - członek  PZN ( Polski Związek Narciarstwa)
•    Członek Towarzystwa polsko - greckiego od 1988 roku
•    Członek Towarzystwa polsko - hiszpańskiego od 1989
•    Członek - założycie Klubu Pilota AVE - od 1993 r
Funkcje
•    Członek założyciel Izby Turystyki Pielgrzymkowej ( V-ce Prezes)
•    Członek założyciel Śląskiej Organizacji Turystycznej (ŚOT)
      Od 2008 roku członek Zarządu ŚOT - 3 kadencje : 2008 - 1012; 2012 - 2014; 1015 -
      Członek Kapituły znaków turystycznych na Śląsku
     Członek Kapituły konkursu -Turystyczny Produkt roku”
•    Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Pilotów wycieczek Zagranicznych przy Urzędzie Marszałkowskim  od roku 2007
•    Sekretarz Naczelnej Rewizyjnej PIT (kadencja 2208 - 2012l 2012 - 2016)
•    Członek Rady programowej PIT
•    Członek  Komisji ds. Nauki i nowych technologii PIT
•    Członek Komisji Turystyki Przyjazdowej PIT
•    Członek Komisji Etyki Śląskiego Oddziału PIT
•    Kierownik Komisji Szkoleń pilotażowych i egzaminów  pilotów ramach programu PIT

Uprawnienia  i licencje  Ewy Weintrit w zakresie  pedagogicznym              
•    Kierownik Placówki Wypoczynku i wycieczek szkolnych dzieci i młodzieży
•    animator ( międzynarodowy kurs animatora czasu w turystyce - EU)
Uprawnienia  i licencje  Ewy Weintrit - inne
•    koordynator  ds. turystyki pielgrzymkowej

Kursy i szkolenia  z zakresu turystyki
•    Szkolenie Polski System Informacji Turystycznej 05.12.2002
•    Szkolenie - Tworzenie, promocja i sprzedaż śląskich produktów turystycznych” w Hucisku SOT 13-14.12.2006
•    Szkolenie - Wzrost sprzedaży Imprez turystycznych dzięki promocji w nowych mediach certyfikat Slaski Program Doskonalenia Kadr pracowniczych  2-3.06.2003
•    Ochrona Danych Osobowych w branży turystycznej ( PIT) 13.10. 2009
•    Szkolenie ubezpieczeniowe  AIG w grupie finansowej  FMG ( życiowe)
•    Szkolenie  Towarzystw ubezpieczeniowych w turystyce : Uniqa, AIG, Allianz, Warta, Signal Iduna
•    Kurs dla Kierowników Placówek Wypoczynki i wycieczek szkolnych dla dzieci i młodzieży
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  24.02.2002

Kursy i szkolenia z zakresu uprawnień sportowych
•    Kurs żeglarski w centrum Almaturu w Giżycku
•    Kurs na sternika jachtowego w centrum Almatur w Giżycku
•    Kurs windsurfingu I stopnia (Chałupy 2001); II stopnia -2002; III stopnia 2004  , Freestyle 2003

Kursy i szkolenia z zakresu uprawnien pedagogiczno - kulturowych
•    Kurs na wychowace kolonijnego
•    Kurs siostry pogotowia PCK od 1984
•    Kurs animacji w turystyce

Kursy i szkolenia językowe
•    Włoski ( kursy na Elbie i w Rzymie
•    Angielski (Royla College w Londynie)
•    specjalistyczny Kurs jez.ang 2 turystyce  02.02.2011 poziom 7  Izba Gospodarcza Sląsk  

NAGRODY i Osiągnięcia

Nagrody i Odznaczenia w Turystyce

•    Honorowa Odznaka PIT 19.10.2012
•    GLOBUS 2011  - za 20 lat pracy w turystyce ( najwyższe odznaczenie PIT)
•    Dyplom Uznania Marszałka Województwa Slaskiego dla Biura AVE za kreowanie pozytywnego wizerunku Województwa Śląskiego - 17.10.2003
•    Odznaka za zasługi dla Turystyki dla Ewy Weintrit    leg: 51/2006/2121
•    Leg Organizatora Turystyki  PTTK od 1977 roku
•    Brązowa Odznaka GOT
•    I miejsce Konkurs wiedzy o turystyce LO - 1981


Nagrody i Odznaczenia w Sporcie

•    Srebrna Odznaka AZS
•    III miejsce w regatach windursurfingowych Zatoka Pucka Chalupy 2004
•    II miejsce w ogólnopolskich zawodach branży turystycznej w Białce tatrzańskiej w 2001 roku
•    II miejsce w Mistrzostwach miasta Siemianowice Sl o Puchar Prezydenta 13.03.1988 Szczyrk
•    II miejsce na okregowych  zawodach narciarstwa nauczycieli, Instruktorow i Trenerów Narciarstwa  na szczeblu wojewódzkim w roku 1988 iw 1989
•    I miejsce w Mistrzostwach Miasta  Siemianowice Śląskie w narciarstwie klasycznym styczeń 1981
•    II miejsce w sztafecie narciarstwa klasycznego w Wisle w 1981
•    I miejsce  o Puchar Filii USL w Cieszynie w zawodach narciarskich w Wegierskiej Gorce w roku 1985
•    I miejsce  o Puchar Filii USL w Cieszynie w zawodach narciarskich w Koniakowie w roku 1984
•    II miejsce w narciarstwie  alpejskim mistrzostw miasta Siemianowice Śląskie - 1980
•    I Miejsca w szkolnej Spartakiadzie lekkoatletycznej: bieg na 600m w roku 1981


FORMACJA    MUZYCZNA
Wyższe studia : Wychowanie muzyczne na USL
Podyplomowe Studia Metodyki Nauczania wychowania muzycznego  - Akademia Muzyczna Warszawa
Członkowstwo   
•    Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków ( od 1987)
•    Chór - Harmonia” USL w Cieszynie ( 1983-1987)
•    Zespół Pieśni i Tańca - Siemianie” ( 1973 - 1980)
•    Zespół mandolinowy  szkoły Nr  Nr 6 w Siemianowicach Sląskich ( 1973 - 1978)
•    ISME - Stowarzyszenie nauczycieli wychowania muzycznego( Od 1989)

Nagrody i Odznaczenia w kulturze

•    I miejsce w Ogólnoszkolnych Przeglądach Chórow na szczeblu wojewódzkim z chórem LOI z Siemianowic Sl
•    I miejsce w Ogólnoszkolnych Przeglądach Zespołow wokalnych na szczeblu wojewódzkim z zespolem Aulos - MDK  z Siemianowic Sl ( jako Pedagog)
•    Liczny udzila w festiwalach  muzyki religijnej np. Sacrosong ( Katowice, Bielsko Biała)
•    Liczny udzial w festiwalach muzyki chórklanek ( Miedzyzdroje)
•    Liczny udzial w festiwalach piosenki studenckiej,  turystycznej i zeglarskiej
•    Muzyka  adaptacja spiewów solowych TAIZE wyd. w 1992 roku
•    Udział w nagranich kaset muzyki Taize
•    konkursy recytatorskie szczeblu miejskim, regionalnym, wojewódzkim II miejsce w roku 1979


FORMACJA    DZIENNIKARSKA

Studia   Podyplomowe - Komunikacja Społeczna: WTLUŚ
Praca: audycja radiowa -Na szlaku” Radio ARKA

 HOBBY , ZAINTERESOWANIA

Sanktuaria - szlaki pielgrzymkowe
Języki obce: angielski, włoski
Sporty: żeglarstwo, Narciarstwo, windsurfing
Muzyka: śpiew, gra na gitarze, słuchanie : jazz, klasyczna

Działanosc naukowa:
•    Udział w Konferencjach , seminariach, szkoleniach:   
Konferencja -Turystyka wodna w Polsce - wyzwanie dzis, jutro i do 2020roku” Augustów 13-15maj 2011
-Konsument Europejski na międzynarodowym rynku turystycznym” Tychy 17 - 18.02.2005; Górnosląska Wyższa Szkoła Handlowa im W.Korfantego z Katowic
Turystyka Religijno - pielgrzymkowa z własnymi 2 referatami
Gdańsk 8-9.09.2005 WSTH w Gdańsku
Seminarium -Identyfikacja czynnikow wpływających na jakość usług turystycznych”
Zakład Ekonomii Stosowanej, Uniwersytet Jagieloński - Kraków 4 luty 2004
IV Konferencja -Konsument europejski na międzynarodowym rynku turystycznym - GWSH  Katowice 2004 :
III Konferencja -Konsument na krajowym rynku turystycznym w świetle członkowstwa do  Uni Europejskiej  28  29.10.2003; Górnosląska Wyższa Szkoła Handlowa im W.Korfantego z Katowic
Miedzynarodowa Konferencja  dla organizatorow pielgrzymek  w Medjugorje , luty 2002
II Konferencja - Konsument na rynku turystycznym w warunkach społeczeństwa opartego na wiedzy i informacji”GWSH Katowice 2002
Szkolenie -Turystyka Pielgrzymkowa” AVSI Polska i Centrum Kadr Turystycznych 15-16.12.1998 Kraków

Artykuły i wyklady
Turystyka Religijno - pielgrzymkowa Gdańsk 8-9.09.2005 WSTH w Gdańsku
 -Konsument - Pielgrzym,. Mity i Fakty  - -Konsument Europejski na międzynarodowym rynku turystycznym”  Katowice
Górnosląska Wyższa Szkoła Handlowa im W.Korfantego z Katowic  28 - 29.10.2003
-Polska jako kraj pielgrzymowania”;
ola Pilota  i Przewodnika Pielgrzymkowego - istota i struktura pielgrzymki”
Publikacje:Gaeta - sanktuarium Podwyższenia Krzyża Świetego -Pelegrunus” - UJ Kraków
•    Organizacja Konferencji:
Pelegrinum est donum ( Pielgrzymka darem jest”)  WTLUS Katowice   w dniu 8.09.2011  

Działalność społeczna:
•    Artykuły o AVE
1.Miesięcznik POLITYKA  nr32/33(2616) 11-12.08.2008
Edyta Gietka -Wakacje z Matka Boza - wywiad z E.Weintrit”
2. miesięcznik Ecclesia  nr /2009  
•    Prace magisterskie o dzialnosci AVE
Regina Oles Magdalena Pawlica; Kamila Wasowska
•    Radio
w latach 1998 - 1999 audycję autorską -Na szlaku” w Radiu Archidiecezjalnym -ARKA”
pojedyncze audycje tematyczne w Radiu -eM” w katowicach
•    Media
Popieranie nagrodami (pielgrzymkami) różnego rodzaju konkursy wiedzy religijnej w prasie(Gość Niedzielny, Niedziela, Tygodnik Powszechny, Nasz Dziennik, Droga, Znak), w mediach ( Radio Arka, Plus, Maryja redakcja katolicka w TVP - konkurs -Salomon”7261792 s aveski13464397 s avepolonia
AVE Touroperator

ul. Gawronów 23
40-527 Katowice

Polska // Poland

tel. /32/ 205 38 30
fax /32/ 205 38 28

Dział Obsługi
Sales Department
info@ave.turystyka.pl

Dział Organizacji Grup
Group Department
ave@ave.turystyka.pl

Godziny pracy biura

poniedziałek-piątek
8.30-16.30

wtorek
11.00-19.00


______________
Signal
Wiara

mus
   
 
strona główna dodaj do ulubionych wersja do druku napisz do nas
 
Ta strona wykorzystuje pliki cookies - korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.
Możesz zarządzać plikami cookies, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.