"...Europa zrodziła się w pielgrzymce, a chrześcijaństwo jest jej językiem ojczystym". /J.W.Goethe/. Niech w sercach naszych zabrzmi radosna AVE pieśń, Niech nigdy nie ustanie pozdrowień AVE moc, Ty naszym hymnem stań się MODLITWĄ naszą bądź! AVE MARYJA woła cały świat - hymn Biura Pielgrzymkowego AVE. 15 sierpnia 2016  Biuro AVE obchodzi swoje "25"-te urodziny. Polecamy Bogu nasza prace i radości i dziękujemy za nieustanna opiekę - tym razem w sanktuarium Cudownego Medalika w Paryżu
Turystyka wyjadowa
Bilety Online
Bilety lotnicze
Bilety promowe
Znajdź pociągUbezpieczenia
Wybierz i kup polisę online
Ubezpieczenia turystyczne w TU Signal Iduna
Polisy ubezpieczeniowe AVE dla grup zorganizowanych TU Signal Iduna
TU Signal Iduna wiąże z AVE umowa generalna określająca zakres polis dla grup. Stały numer polisy: 201232
Ubezpieczenia majątkowe

Kup karty SIC
Całoroczne ubezpieczenie turystyczne dla osób w wieku 5-30 lat, które kochają podróże i sport.

ZAKUPU ODPOWIEDNIEGO DLA PAŃSTWA UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEGO W POSTACI KARTY MOŻNA DOKONAĆ OSOBIŚCIE W BIURZE AVE LUB ZAKUPIĆ GO
ONLINE


RODZAJE KART:

KARTA SIC POLSKA /50zł/

Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy jedynie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz zdarzeń związanych z odpowiedzialnością cywilną Ubezpieczonego, które miały miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ubezpieczyć mogą się jedynie osoby posiadające ważną Kartę SIC, które w dniu jej nabycia ukończyły 12 lat, a nie ukończyły 30 roku życia. Przedmiotem ubezpieczenia dla posiadaczy Kart SIC w wersji POLSKA są: a) następstwa nieszczęśliwych wypadków, b) odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym, c) odpowiedzialność cywilna związana z amatorskim uprawianiem sportu. Posiadacze Kart SIC w wersji POLSKA ubezpieczeni są od następstw amatorskiego uprawiania sportu ale ubezpieczenie nie obejmuje sportów zimowych, wysokiego ryzyka oraz wyczynowego uprawiania sportów.

KARTA WORLD /64 zł/

Posiadacze Kart SIC WORLD ubezpieczeni są od kosztów leczenia wraz z assistance, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym oraz odpowiedzialności cywilnej związanej z amatorskim uprawianiem sportu i kosztów ratownictwa w czasie podróży zagranicznej do wszystkich państw świata, z wyłączeniem USA, Kanady i Rzeczypospolitej Polskiej, oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie całego świata (także na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, USA i Kanady) w okresie ważności Karty. Jednakże ubezpieczenie nie obejmuje sportów zimowych, wysokiego ryzyka oraz wyczynowego uprawiania sportów

KARTA WORLD SPORT /111 zł/

Posiadacze Kart SIC WORLD SPORT ubezpieczeni są od kosztów leczenia wraz z assistance, następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym oraz odpowiedzialności cywilnej związanej z uprawianiem sportu i kosztów ratownictwa w czasie podróży zagranicznej do wszystkich państw świata, z wyłączeniem USA, Kanady i Rzeczypospolitej Polskiej, oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie całego świata (także na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, USA i Kanady) w okresie ważności Karty. Posiadacze Kart SIC WORLD SPORT są objęci ochroną ubezpieczeniową podczas amatorskiego uprawiania sportu oraz uprawiania sportów zimowych i sportów wysokiego ryzyka. Jednakże ubezpieczenie nie obejmuje wyczynowego uprawiania sportów

KARTA WORLD SPORT PLUS /136 zł/

Posiadacze Kart SIC WORLD SPORT PLUS ubezpieczeni są od kosztów leczenia wraz z assistance, następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym oraz odpowiedzialności cywilnej związanej z uprawianiem sportu i kosztów ratownictwa w czasie podróży zagranicznej do wszystkich państw świata, z wyłączeniem USA, Kanady i Rzeczypospolitej Polskiej, oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie całego świata (także na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, USA i Kanady) w okresie ważności Karty. Posiadacze Kart SIC WORLD SPORT PLUS są objęci ochroną ubezpieczeniową podczas amatorskiego uprawiania sportu, uprawiania sportów zimowych i sportów wysokiego ryzyka oraz sportów wyczynowych.

Sumy ubezpieczenia oraz limity dla Karty SIC w wersji POLSKA przedstawia poniższa tabela:


ZAKRES UBEZPIECZENIA

SUMA UBEZPIECZENIA

oraz limity odpowiedzialności

- wersja POLSKANASTEPSTWA NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU - SUMA UBEZPIECZENIANNW (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków - trwały uszczerbek)

20 000 PLNNNW (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków -śmierć)

10 000 PLNINNE ŚWIADCZENIADzienne świadczenie szpitalne

40 PLN, od 10 do 60 dnia pobytu w szpitaluKoszty przeglądu stomatologicznego

100 PLNODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA - SUMA UBEZPIECZENIAOC (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) - suma ubezpieczenia

120 000 PLNODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA - LIMITY W SUMIE UBEZPIECZENIA OCOC w życiu prywatnym - osobowe

90 000 PLNOC w życiu prywatnym - rzeczowe

30 000 PLNOC związane z amatorskim uprawianiem sportu - osobowe

60 000 PLNOC związane z amatorskim uprawianiem sportu - rzeczowe

20 000 PLNSumy ubezpieczenia oraz limity dla Karty SIC w wersji WORLD i WORLD SPORT oraz WORLD SPORT PLUS przedstawia poniższa tabela:

ZAKRES UBEZPIECZENIA

SUMA UBEZPIECZENIA oraz limity
- wersja WORLD

SUMA UBEZPIECZENIA oraz limity
- wersja WORLD SPORT
- wersja WORLD SPORT PLUS

SUMA UBEZPIECZENIA KL

Suma ubezpieczenia na koszty leczenia, assistance oraz koszty ratownictwa

(Suma Ubezpieczenia KL)

60 000 EUR

60 000 EUR

 

LIMITY W SUMIE UBEZPIECZENIA KL

KOSZTY LECZENIA - LIMITY

Koszty leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego

Do wysokości Sumy Ubezpieczenia KL

Do wysokości Sumy Ubezpieczenia KL

Koszty leczenia stomatologicznego

250 EUR

250 EUR

Koszty transportu Ubezpieczonego do ambulatorium lub szpitala

Do wysokości Sumy Ubezpieczenia KL

Do wysokości Sumy Ubezpieczenia KL

Koszty transportu Ubezpieczonego między placówkami medycznymi

Do wysokości Sumy Ubezpieczenia KL

Do wysokości Sumy Ubezpieczenia KL

Koszty transportu do miejsca zakwaterowania po udzieleniu pomocy medycznej

500 EUR

500 EUR

Koszty naprawy i zakupu okularów, naprawy protez

600 EUR

600 EUR

Koszty kontynuacji leczenia za granicą

250 EUR

250 EUR

Koszty komory dekompresyjnej

-

Do wysokości Sumy Ubezpieczenia KL

INNE ŚWIADCZENIA

Dzienne świadczenie szpitalne (§6 ust. 5)

40 PLN, od 1 do 10 dnia pobytu w szpitalu

40 PLN, od 1 do 10 dnia pobytu w szpitalu

Koszty przeglądu stomatologicznego

100 PLN

100 PLN

ASSISTANCE - LIMITY

Koszty transportu do RP

Do wysokości Sumy Ubezpieczenia KL

Do wysokości Sumy Ubezpieczenia KL

Koszty transportu do KSMZ

5 000 EUR

5 000 EUR

Koszty transportu w celu kontynuacji podróży

500 EUR

500 EUR

Koszty podróży osoby towarzyszącej

2 000 EUR

2 000 EUR

Koszty wyżywienia

i zakwaterowania osoby towarzyszącej

100 EUR za dzień, maksymalnie przez 7 dni

100 EUR za dzień, maksymalnie przez 7 dni

Koszty podróży osoby wskazanej

2 000 EUR

2 000 EUR

Koszty wyżywienia i zakwaterowania osoby wskazanej

100 EUR za dzień, maksymalnie przez 7 dni

100 EUR za dzień, maksymalnie przez 7 dni

Koszty rekonwalescencji

100 EUR za dzień, maksymalnie przez 7 dni

100 EUR za dzień, maksymalnie przez 7 dni

Koszty transportu zwłok ubezpieczonego do RP lub pogrzebu zagranicą

Do wysokości Sumy Ubezpieczenia KL

Do wysokości Sumy Ubezpieczenia KL

Koszty transportu zwłok ubezpieczonego do KSMZ lub pogrzebu za granicą

5 000 EUR

5 000 EUR


KOSZTY RATOWNICTWA - LIMIT

KR (ubezpieczenie kosztów ratownictwa)

5 000 EUR

5 000 EUR


NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU - SUMA UBEZPIECZENIA

NNW (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków - trwały uszczerbek)

15 000 PLN

20 000 PLN

NNW (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków -śmierć)

10 000 PLN

15 000 PLN

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA - SUMA UBEZPIECZENIA

OC (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) - Suma Ubezpieczenia OC

30 000 EUR

50 000 EUR


ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA - LIMITY W SUMIE UBEZPIECZENIA OC

OC w życiu prywatnym oraz związane z amatorskim uprawianiem sportu osobowe

22 500 EUR

22 500 EUR

OC w życiu prywatnym oraz związane z amatorskim uprawianiem sportu rzeczowe

7 500 EUR

7 500 EUR

OC związane z uprawianiem:

-w wersji SPORT sportów zimowych

i wysokiego ryzyka

- w wersji SPORT PLUS sportów zimowych, wysokiego ryzyka i wyczynowych osobowe

-

15 000 EUR

OC związane z uprawianiem sportów:

-w wersji SPORT sportów zimowych i wysokiego ryzyka

- w wersji SPORT PLUS sportów zimowych, wysokiego ryzyka i wyczynowych rzeczowe

-

5 000 EUR7261792 s aveski13464397 s avepolonia
AVE Touroperator

ul. Gawronów 23
40-527 Katowice

Polska // Poland

tel. /32/ 205 38 30
fax /32/ 205 38 28

Dział Obsługi
Sales Department
info@ave.turystyka.pl

Dział Organizacji Grup
Group Department
ave@ave.turystyka.pl

Godziny pracy biura

poniedziałek-piątek
8.30-16.30

wtorek
11.00-19.00


______________
Signal
Wiara

mus
   
 
strona główna dodaj do ulubionych wersja do druku napisz do nas
 
Ta strona wykorzystuje pliki cookies - korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.
Możesz zarządzać plikami cookies, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.