"...Europa zrodziła się w pielgrzymce, a chrześcijaństwo jest jej językiem ojczystym". /J.W.Goethe/. Niech w sercach naszych zabrzmi radosna AVE pieśń, Niech nigdy nie ustanie pozdrowień AVE moc, Ty naszym hymnem stań się MODLITWĄ naszą bądź! AVE MARYJA woła cały świat - hymn Biura Pielgrzymkowego AVE. 15 sierpnia 2016  Biuro AVE obchodzi swoje "25"-te urodziny. Polecamy Bogu nasza prace i radości i dziękujemy za nieustanna opiekę - tym razem w sanktuarium Cudownego Medalika w Paryżu
Turystyka wyjadowa
sprzedaż online
Turystyka przyjadowa
sprzedaż online
sprzedaż online
Bilety Online
Bilety lotnicze
Bilety promowe
Znajdź pociągKatalog szlaków pielgrzymkowych na zamówienie grupowe

Niniejszym prezentujemy dorobek naszych 25 lat pracy, służby kościołowi organizacją pielgrzymek. 
Dokonaliśmy podziału tras pielgrzymkowych wg. ich typologii.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.


TRASY PIELGRZYMKOWESZLAKI MISYJNE

SZLAKIEM SACRUM CHRZEŚCIJAŃSTWA
 


PIELGRZYMKI KRAJOZNAWCZO-WYPOCZYNKOWE

PIELGRZYMKI PO POLSCE  


PIELGRZYMKI OKAZJONALNE


REKOLEKCJE 


PIELGRZYMKI WĘDROWNE


PODRÓŻNE ŚLUBNE I POŚLUBNE

PIELGRZYMKI DLA POLONII   POLAND FOR FOREIGNERSPILGRIMAGES FOR FOREIGNERS

TRASY PIELGRZYMKOWESzlakiem Biblijnym (B)
B-01Izrael,Palestyna: Po drogach Pana Jezusa 8dni samolotem ( Kod: S-IZR-8-BNPgr-236 )
B-02Izrael,Palestyna: Izrael klasyczny (lot z Katowic) 8dni samolotem ( Kod: S-IZR-8-BNPgr-577 )
B-03Izrael,Palestyna: Śladami Jezusa Chrystusa 8dni samolotem ( Kod: S-IZR-8-BNPgr-578 )
B-04Izrael,Palestyna: Do źródeł StaregoTestamentu 10dni samolotem ( Kod: S-IZR-10-BNPgr-582 )
B-05Izrael,Jordania,Palestyna: Ziemia Święta z Tel Aviv 13dni samolotem ( Kod: S-IZRJO-13-BNPgr-288 )
B-06Izrael,Jordania,Egipt: Ziemia Św. z G.Synaj (charter z Taby/Sharm) 15dni samolotem ( Kod: S-IZRJO-15-BNPgr-289 )
B-07Izrael,Jordania,Egipt: Ziemia Św. z G.Synaj (charter z Ammanu) 15dni samolotem ( Kod: S-IZEGJO-15-BNPgr-589 )
B-08Izrael, Egipt: Odkrywanie tajemnic Biblii (charter z Sharm) 15dni samolotem ( Kod: S-IZREGP-15-BNPgr-302 )
B-09Izrael, Egipt: Ziemia Święta + wypoczynek w Sharm (7+7) 15dni samolotem ( Kod: S-IZREG-15-BNPgr-593 )
B-10Izrael,Jordania: Biblijne fascynacje Ziemi Świętej 15dni samolotem ( Kod: S-IZREG-15-BNPgr-341 )
B-11Izrael, Egipt: Aż po Morze Czerwone z G.Synaj (charter z Taby) 15dni samolotem ( Kod: S-IZEG-15-BNPgr-342 )
B-12Jordania, Egipt: Odkrywanie krajów Biblijnych 8dni samolotem ( Kod: S-JOR-8-BNPgr-297 )
B-13Egipt: Dwa słońca Egiptu: Kair, Luxor 8dni samolotem ( Kod: S-EGP-8-1NPgr-301 )
B-14Egipt: Tajemnice egipskie 12dni samolotem ( Kod: S-EGP-12-BNPgr-304 )
B-15Liban: Cedr Libanu 7dni samolotem ( Kod: S-Liban-7-BNPgr-592 )
B-16Syria-Liban: Sacrum Bl. Wschodu: Od Bejrutu po Damaszek 9dni samolotem ( Kod: S-SYRLIB-9-1NPgr-307 )
B-17Syria: Perły Syrii 10dni samolotem ( Kod: S-Syr-10-BNPgr-591 )
B-18Syria,Jordania: śladami Biblii. Od Damaszku do Ammanu 9dni samolotem ( Kod: S-SyJo-9-BNPgr-586 )
B-19Syria,Jordania: Sacrum Biblijne (od Damaszku po Amman) 10dni samolotem ( Kod: S-SyJo-10-BNPgr-587 )
B-20Egipt,Jordania,Syria,Liban: Kraina Biblijna 16dni samolotem ( Kod: S-EgJoSyLi-16-BNPgr-580 )
B-21Cypr,Jordania: Droga św. Pawła od Damaszku na Cypr 8dni samolotem ( Kod: S-CyJo-8-BNPgr-588 )
B-22Cypr,Izrael,Grecja,Włochy: Ziemia Św. oczyma Apostołów 19dni promem ( Kod: PA-CYIZR-19-2NPgr-585 )
B-23Etiopia: Etiopia - Nowe Jeruzalem 9dni samolotem ( Kod: S-ETIO-9-BNPgr-266 )
B-24Tunezja,Libia: Chrześcijaństwo w Tunezji i Libii 8dni samolotem ( Kod: S-TUN-8-BNPgr-286 )
B-25Tunezja: Śladami św. Augustyna 8dni samolotem ( Kod: S-TUN-8-BNPgr-287 )
B-26Tunezja: Kolebka wielu kultur i religii 8dni samolotem ( Kod: S-TUN-8-BNPgr-292 )
B-27Tunezja,Libia: Śladami Chrześcijaństwa Tunezji i Libii 9dni samolotem ( Kod: S-TUNLIB-9-BNPgr-590 )
B-28Tunezja- Libia: Starożytne kościoły w Africa Vetu 9dni samolotem ( Kod: S-TUNLIB-9-BNPgr-308 )Szlakiem Apostołów i Świętych ( AP)
AP-01Włochy: Rzym w skrócie 3dni samolotem ( Kod: S-Rzym-3-BNPgr-58 )
AP-02Włochy: Odkryj Rzym 4dni samolotem ( Kod: S-Rzym-4-BNPgr-55 )
AP-03Włochy: Rzym z Monte Cassino 5dni samolotem ( Kod: S-IT-5-BNPgr-603 )
AP-04Włochy: Rzym z wizytą u grobu św. O.Pio 5dni autobusem ( Kod: S-IT-5-BNPgr-605 )
AP-05Włochy: Najkrótsza droga do Rzymu 7dni autobusem ( Kod: A-IT-7-2NPgr-607 )
AP-06Włochy: Śladami św.Franciszka we Włoszech (Umbria) 8dni autobusem ( Kod: A-IT-8-1NPgr-608 )
AP-07Włochy: Najkrótsza droga do śś. Piotra i O.Pio 8dni autobusem ( Kod: A-IT-8-BNPgr-609 )
AP-08Włochy, Malta: Przez Maltę i Sycylię do Rzymu 8dni samolotem ( Kod: S-MalSyc-8-BNPgr-615 )
AP-09Włochy: Święte Perły Północnych Włoch 9dni autobusem ( Kod: A-IT-9-1NPgr-154 )
AP-10Włochy: Szlakiem włoskich Świętych 9dni autobusem ( Kod: A-IT-9-1NPgr-235 )
AP-11Włochy: Najpiękniejsze sanktuaria Włoch 9dni autobusem ( Kod: A- IT-09-BNPgr-49 )
AP-12Włochy: Śladami Patronów Ministrantów 9dni autobusem ( Kod: A-IT-9-2NPgr-600 )
AP-13Włochy: Święte Perły I Sanktuaria Północnych Włoch 9dni autobusem ( Kod: A-IT-9-BNPgr-595 )
AP-14Włochy: Sacrum Włoch 10dni autobusem ( Kod: A-IT-10-1NPgr-611 )
AP-15Włochy: Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu 11dni autobusem ( Kod: A-IT-11-1NPgr-622 )
AP-16Włochy: Sladami włoskich Świętych 12dni autobusem ( Kod: A-IT-12-1NPgr-623 )
AP-17Włochy, Malta: Włochy Płd. z Triduum na Malcie 14dni autokarem,samolotem ( Kod: A-IT-14-2NPgr-621 )
AP-18Włochy, Malta: Śladami Pawła na Maltę i Sycylię 15 dni autobusem ( Kod: A-ITMAL-15-1NPgr-348 )
AP-19Włochy, Malta: Pawłowe fascynacje płd. Włoch 17dni autobusem,samolotem ( Kod: A-ITMAL-17-2NPgr-347 )
AP-20Włochy, Malta: Święte Południe Włoch 19dni autobusem ( Kod: A-MAL-19-2NPgr-346 )
AP-21Cypr: Śladami św. Pawła, Barnaby i Łazarza 9dni samolotem ( Kod: S-CYP-9-1NPgr-339 )
AP-22Cypr,Izrael,Grecja,Włochy: Ziemia Św. oczyma Apostołów 19dni autobusem,promem ( Kod: AP-CYIZR-19-2NPgr-585 )
AP-23Grecja: Pawłowa Kreta z wypadem na Santorini 8dni samolotem ( Kod: S-GR-8-BNPgr-619 )
AP-24Grecja,Macedonia,Serbia: Pawłowe wyspy 10dni promem ( Kod: A-GR-10-1NPgr-460 )
AP-25Grecja: Ateński Areopag św. Pawła 10dni samolotem ( Kod: S-GR-10-BNPgr-616 )
AP-26Grecja: II wyprawa św. Pawła - z Macedonii na Peloponez 10dni samolotem ( Kod: S-GR-10-BNPgr-617 )
AP-27Grecja: Greckie Meandry z Kretą (3 dni) 13dni samolotem,promem ( Kod: SP-GrKr-13-BNPgr-618 )
AP-28Grecja: Przez Macedonię, Tesalię i Peloponez 14dni autobusem,promem ( Kod: A-GR-14-2NPgr-627 )
AP-29Grecja,Włochy: Drogami Pawła, św. Andrzeja i O.Pio 15dni autobusem,promem ( Kod: A-GrIT-15-BNPgr-629 )
AP-30Grecja,Włochy: Pawłowe drogi (Kreta 3dni) 17dni autobusem,promem ( Kod: AP-GR-17-1NPgr-631 )
AP-31Grecja,Malta,Włochy: II i III wyprawa św. Pawła 21dni autobusem,promem ( Kod: A-GrMalWł-21-1NPgr-613 )
AP-32Francja, Hiszpania: Drogami św. Jakuba Apostoła 12dni autobusem ( Kod: A-FRHI-12-1NPgr-649 )
AP-33Francja, Hiszpania: Śladami św. Jakuba 16 dni autobusem,pieszo ( Kod: AW-FrHisz-16-1NPgr-648 )
AP-34Hiszpania: Drogami św. Jakuba - pielgrzymka piesza 21dni pieszo,autokar ( Kod: W-Hiszp-BNPgr-602 )
AP-35Tunezja,Sycylia: Sacrum chrześcijańśkie 15dni samolotem ( Kod: S-TunSyc-15-BNPgr-303 )
AP-36Bośnia,Włochy: z Medjugorje na Płw. Apeniński 9dni autobusem, promem ( Kod: A-IT-09-1NPgr-278 )
AP-37Bośnia, Włochy: z Medjugorje na Płw. Gargano 10dni autobusem, promem ( Kod: A-ITBO-10-1NPgr-272 )
AP-38Turcja: Turcja Egejska 10dni samolotem ( Kod: S-TUR-10-BNPgr-249 )
AP-39Turcja: Odkrywanie Sacrum Azji Mniejszej (tour z Antalyi) 12dni samolotem ( Kod: S-TUR-12-BNPgr-248 )
AP-40Turcja: T.Egejska i kościoły Kapadocji (z Istambułu i Adany) 12dni samolotem ( Kod: S-TUR-12-BNPgr-250 )
AP-41Turcja: Sacrum Azji Mniejszej (tour z Antalyi) 13dni samolotem ( Kod: S-TUR-13-BNPgr-251 )
AP-42Turcja: Odkrywanie Sacrum Turcji (tour z Istambułu i Adany) 13dni samolotem ( Kod: S-TUR-13-BNPgr-464 )
AP-43Turcja: Mieszanka Sacrum i Orientu (tour z Istambułu i Adany) 14dni samolotem ( Kod: S-TUR-14-BNPgr-252 )
AP-44Turcja: Turcja Wschodnia z odpoczynkiem w Fetihye 15dni samolotem ( Kod: S-TRSYR-15-BNPgr-246 )
AP-45Turcja: Kraina egejska + wypoczynek nad morzem w Antalyi 15dni samolotem ( Kod: S-TUR-15-BNPgr-247 )
AP-46Turcja: Od Antalii do Antalii 12dni samolotem ( Kod: S-TUR-15-BNPgr-245 )
AP-47Turcja: KościołyApokalipsy+Kapadocja(tour zAntalyi zAnkarą) 15dni samolotem ( Kod: S-TUR-15-BNPgr-255 )
AP-48Turcja: Klasyczna Turcja 15dni samolotem ( Kod: S-TUR-15-BNPgr-299 )
AP-49Turcja: Chrześcijaństwo w Turcji (tour z Istambułu z Ankarą) 15dni samolotem ( Kod: S-TUR-15-BNPgr-300 )
AP-50Turcja: Kapadocja i Kościoły Apokalipsy (tour z Antalyi) 15dni samolotem ( Kod: S-TUR-15-BNPgr-305 )
AP-51Turcja: Pawłowe fascynacje (tour z Istambułu z Ankarą) 15dni samolotem ( Kod: S-TUR-15-BNPgr-306 )
AP-52Turcja,Grecja: Zach. Turcja i kontynentalna Grecja 15dni samolotem ( Kod: S-TurGr-15-BNPgr-625 )
AP-53Turcja: Sacrum Azji Mniejszej i regionu egejskiego 16dni samolotem ( Kod: S-TUR-16-BNPgr-296 )
AP-54Turcja: Tureckie penetracje 18dni samolotem ( Kod: S-TUR-18-BNPgr-311 )
AP-55Indie: Ziemia św. Tomasza Apostoła (od Chennai do Mumbai) 11dni samolotem ( Kod: S-IND-11-1NPgr-330 )
AP-56Indie: Indyjskie Christianis (od Delhi do Kalkuty) 14dni samolotem ( Kod: S-IND-14-BNPgr-614 )Szlakiem świętych (ŚW)
SW-01 Czechy: Śladami św. Jana Sarkandra 2dni autobusem ( Kod: A-Czech-2-1NPgr-650 )
SW-02Słowacja: Śladami św. Melchiora Grodzieckiego 3dni autobusem ( Kod: A-Słow-3-BNPgr-651 )
SW-03Austria: Śladami św. Floriana 5dni autobusem ( Kod: A-AU-5-BNPgr-653 )
SW-04Włochy: Przed Całun przez Szwajcarię 5dni autobusem ( Kod: A-IT-4BNPgr-152 )
SW-05Włochy: Rzym z Monte Cassino 5dni samolotem ( Kod: S-IT-5-BNPgr-603 )
SW-06Włochy: Rzym z wizytą u grobu św. O.Pio 5dni autobusem ( Kod: S-IT-5-BNPgr-605 )
SW-07Włochy: Najkrótsza droga do Rzymu 7dni autobusem ( Kod: A-IT-7-2NPgr-607 )
SW-08Włochy: Śladami św.Franciszka we Włoszech (Umbria) 8dni auobusem ( Kod: A-IT-8-1NPgr-608 )
SW-09Włochy: Najkrótsza droga do śś. Piotra i O.Pio 8dni autobusem ( Kod: A-IT-8-BNPgr-609 )
SW-10Włochy,Malta: Przez Maltę i Sycylię do Rzymu 8dni samolotem ( Kod: S-MalSyc-8-BNPgr-615 )
SW-11Włochy: Święte Perły Północnych Włoch 9dni autobusem ( Kod: A-IT-5-1NPgr-154 )
SW-12Włochy: Nieznane Sanktuaria Północnych Włoch 9dni autobusem ( Kod: A-IT-4BNPgr-150 )
SW-13Włochy: Szlakiem Włoskich Świętych 9dni autobusem ( Kod: A-IT-9-1NPgr-235 )
SW-14Włochy: Święte Perły I Sanktuaria Północnych Włoch 9dni autobusem ( Kod: A-IT-9-BNPgr-595 )
SW-15Włochy: Śladami Patronów Ministrantów 9dni autobusem ( Kod: A-IT-9-1NPgr-600 )
SW-16Włochy: śladami św. Karola Boromeusza 10dni autobusem ( Kod: A-IT-10-1NPgr-659 )
SW-17Włochy: Sacrum Włoch 10dni autobusem ( Kod: A-IT-10-1NPgr-611 )
SW-18Włochy,Niemcy: Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu 11dni autobusem ( Kod: A-IT-11-1NPgr-622 )
SW-19Włochy,Niemcy: Sladami włoskich Świętych 12dni autobusem ( Kod: A-IT-12-1NPgr-623 )
SW-20Włochy, Malta: Włochy Płd. z Triduum na Malcie 14dni autokarem ( Kod: A-IT-14-2NPgr-621 )
SW-21Włochy, Malta: Śladami Pawła na Maltę i Sycylię 15 dni autobusem ( Kod: A-MAL-15-2NPgr-348 )
SW-22Włochy, Malta: Pawłowe fascynacje płd. Włoch 17dni autobusem ( Kod: A-MAL-17-2NPgr-347 )
SW-23Grecja: Pawłowa Kreta z wypadem na Santorini 8dni samolotem ( Kod: S-GR-8-BNPgr-619 )
SW-24Grecja,Macedonia,Serbia: Pawłowe wyspy 10dni autobusem ( Kod: A-GR-10-1NPgr-460 )
SW-25Grecja: Ateński Areopag św. Pawła 10dni samolotem ( Kod: S-GR-10-BNPgr-616 )
SW-26Grecja: II wyprawa św. Pawła - z Macedonii na Peloponez 10dni samolotem ( Kod: S-GR-10-BNPgr-617 )
SW-27Grecja: Greckie Meandry z Kretą (3 dni) 13dni samolotem,promem ( Kod: SP-GrKr-13-BNPgr-618 )
SW-28Grecja: Przez Macedonię, Tesalię i Peloponez 14dni autobusem,promem ( Kod: A-GR-14-2NPgr-627 )
SW-29Grecja,Włochy: Drogami Pawła, św. Andrzeja i O.Pio 15dni autobusem ( Kod: A-GrIT-15-BNPgr-629 )
SW-30Grecja,Włochy: Pawłowe drogi (Kreta 3dni) 17dni autobusem,promem ( Kod: AP-GR-17-1NPgr-631 )
SW-31Grecja,Turcja: Zach. Turcja i kontynentalna Grecja 15dni samolotem ( Kod: S-TurGr-15-BNPgr-625 )
SW-32Grecja,Malta,Włochy: II i III wyprawa św. Pawła 21dni autobusem ( Kod: A-GrMal-21-1NPgr-613 )
SW-33Cypr: Śladami św. Pawła, Barnaby i Łazarza 9dni samolotem ( Kod: S-CYP-9-2NPgr-339 )
SW-34Francja: Śladami Patrona Kapłanów: św. J.M.Vianey 8dni autobusem ( Kod: A-FR-8-BNPgr-112 )
SW-35Francja: Miejsca Święte Francji 9dni autobusem ( Kod: A-FR-9-BNPgr-113 )
SW-36Francja: Do św. Jana Maria Vianey 9dni autobusem ( Kod: A-FR-9-BNPgr-114 )
SW-37Francja: Śladami św. Teresy od Dzieciątka Jezus 9dni autobusem ( Kod: A-FR-9-1NPgr-476 )
SW-38Francja: Śladami Św. Bernadety I Św. Katarzyny Labouré 10dni autobusem ( Kod: A-FR-10-BNPgr-660 )
SW-39Francja: Szlakiem Świętych Francji 10dni autobusem ( Kod: A-FR-10-BNPgr-115 )
SW-40Francja: Perły Francji: od Lourdes do Paryża 10dni autobusem ( Kod: A-FR-10-1NPgr-120 )
SW-41Francja: Śladami Patrona Kapłanów oraz najważniejszych Sanktuariów 11dni autobusem ( Kod: A-FR-11-1NPgr-121 )
SW-42Francja: Miejsca Kultu Świętych 11dni autobusem ( Kod: A-FR-11-1NPgr-116 )
SW-43Francja: Święte Perły Francji 12dni autobusem ( Kod: A-FR-12-1NPGR-117 )
SW-44Francja, Hiszpania: Drogami św. Jakuba Apostoła 12dni autobusem ( Kod: A-FRHI-12-1NPgr-649 )
SW-45Francja: Szlakiem Świętych oraz miejsc naznaczonych przez Maryję 13dni autobusem ( Kod: A-FR-13-1NPgr-118 )
SW-46Francja, Hiszpania: Śladami Wielkich Mistyków 13dni autobusem ( Kod: A-FRHI-13-1NPgr-652 )
SW-47Francja,Niemcy,Szwajcaria: Od Pasawy do Paryża 14dni autobusem ( Kod: A-FR-14-1NPgr-119 )
SW-48Francja, Hiszpania: Śladami św. Jakuba 16 dni autobusem,pieszo ( Kod: AW-FrHisz-1NPgr-648 )
SW-49Francja,Portugalia,Hiszp.,Włochy: Śladami św. Antoniego 16dni autobusem ( Kod: A-ItFrHW-16-1NPgr-655 )
SW-50Szkocja: Śladami Św.Kolumby,Niniana,Bł.Jana Szkota,Św.Królowej Małgorzaty 8dni samolotem ( Kod: S-Szk-8-BNPgr-486 )
SW-51Anglia: Szlakiem Apostołów, Świętych i Sanktuariów 8dni samolotem ( Kod: S-Ang-8-BNPgr-485 )
SW-52Anglia: Śladami św. Augustyna 11dni autokarem ( Kod: A-Ang-11-BNPgr-489 )
SW-53Anglia: Anglia z wizytą w Brukseli i Amsterdamie 8dni autobusem ( Kod: A-AnHo-8-1NPgr-487 )
SW-54Irlandia: Śladami św. Patryka. 8dni autobusem ( Kod: S-Irl-8-BNPgr-488 )
SW-55Anglia,Walia,Irlandia: Śladami Sanktuariów i Świętych 11dni autobusem ( Kod: A-AnWaIr11-1NPgr-483 )
SW-56Anglia,Walia,Irlandia: Śladami św. Patryka i Augustyna 12dni samolotem ( Kod: S-AnWaIr-12BNPgr-492 )
SW-57Anglia,Walia,Irlandia: Święci Angielscy, Walijscy I Irlandzcy 12dni samolotem ( Kod: S-AnWaIr-12BNPgr-493 )
SW-58Anglia, Walia, Irlandia: Przez Belgię, Anglię, Irlandię po Holandię 12dni autobusem ( Kod: A-AnWIrH-12BNPgr-484 )
SW-59Anglia, Walia, Irlandia: Pielgrzymka na Wyspy z wizytą w Holandii 13dni autobusem ( Kod: A-AnWIr-13-BNPgr-495 )
SW-60Anglia, Walia, Irlandia: Drogą śś. Patryka i Augustyna 13dni autobusem ( Kod: A-AnWaI-13-BNPgr-496 )
SW-61Anglia, Walia, Irlandia: Perły Wysp 13dni autobusem ( Kod: A-Anglr-13-1NPgr-494 )
SW-62Anglia,Walia,Irlandia: Śladami Świętych i Sanktuariów 13dni autobusem ( Kod: A-AnWaIr13-1NPgr-482 )
SW-63Anglia,Walia,Irlandia: Poznajemy Świętych i Sanktaruria na Wyspach 14dni autobusem ( Kod: A-AnWIR-14-BNPgr-498 )
SW-64Anglia,Walia,Irlandia: Śladami św. Patryka i Augustyna 14dni autobusem ( Kod: A-AnWIr-14-BNPgr-497 )
SW-65Anglia, Szkocja: Śladami Patronów Wielkiej Brytanii 15dni autobusem ( Kod: A-ASWlH-15-1NPgr-499 )
SW-66Anglia, Szkocja: Szlakiem świętych Wysp Brytyjskich 15dni autobusem ( Kod: A-ASIrN-15-1NPgr-500 )
SW-67Anglia, Szkocja: Śladami angielskich świętych 15dni autobusem ( Kod: A-An-Sz-15-2NPgr-501 )
SW-68Anglia,Walia,Irlandia: odkrywanie tajemnic Wysp śladami Świętych 15dni autobusem ( Kod: A-AnWaIrl15-1NPgr481 )
SW-69Anglia,Walia,Irlandia: Podążająć Szlakiem Świętych 16dni autobusem ( Kod: A-AnWaIr-16-1NPgr480 )
SW-70Anglia,Walia,Irlandia: Najpiekniejsze miejsca wysp 17dni autobusem ( Kod: A-AnWaIr-17-BNPgr479 )
SW-71Hiszpania: Drogami św. Jakuba - pielgrzymka piesza 21dni pieszo,autokar ( Kod: W-HISZP-BNPgr-602 )
SW-72Skandynawia: Podążamy za św. Olafem 12dni autokarem ( Kod: A-DaNSz-12-BNPgr-537 )
SW-73Skandynawia: Szlakiem św. Olafa 13dni autokarem ( Kod: A-SKAN-13-1NPgr-334 )
SW-74Indie: Ziemia św. Tomasza Apostoła (od Chennai do Mumbai) 11dni samolotem ( Kod: S-IND-11-1NPgr-330 )
SW-75Indie: Indyjskie Christianis (od Delhi do Kalkuty) 14dni samolotem ( Kod: S-IND-14-BNPgr-614 )
SW-76Białoruś,Rosja,Litwa: Szlakiem św. Andrzeja Boboli 5dni autokarem ( Kod: A-BiRoLi-1BNPgr-712 )
SW-77Białoruś, Polska: W hołdzie Świętym, Męczennikom i Ofiarom katastrofy 6dni autokarem ( Kod: A-PlBiał-6-BNPgr-714 )Szlakiem Sanktuariów Maryjnych (SM)
SM-01Włochy: Święte Perły I Sanktuaria Północnych Włoch 9dni autobusem ( Kod: A-IT-9-BNPgr-595 )
SM-02Portugalia: Fatima 6dni samolotem ( Kod: S-POR-6-1NPgr-325 )
SM-03Portugalia: Fatima 7dni samolotem ( Kod: S-POR-7-BNPgr-270 )
SM-04Portugalia: Fatima 7dni samolotem ( Kod: S-POR-7-BNPgr-271 )
SM-05Portugalia: Szlakiem Maryjnym i św. Jakuba Apostoła 8dni samolotem ( Kod: S-POR-8-1NPgr-312 )
SM-06Portugalia: Fatima 8dni samolotem ( Kod: S-POR-8-BNPgr-326 )
SM-07Portugalia-Hiszpania: Fatima- Santiago de Compostella 9dni samolotem ( Kod: S-POR-9-1NPgr-327 )
SM-08Portugalia-Hiszpania: Najpiękniejsze Sanktuaria 14dni autokarem ( Kod: A-POHIS-14-1NPgr-323 )
SM-09Portugalia-Hiszpania: Miejsca Święte płw. Iberyjskiego 15dni autokarem ( Kod: A-POHIS-15-BNPgr-316 )
SM-10Portugalia-Hiszpania: Szlakiem Sanktuatriów i Świętych 15dni autokarem ( Kod: A-POHIS-15-1NPgr-324 )
SM-11Portugalia-Hiszpania: Miejsca naznaczone przez Maryję 16dni autokarem ( Kod: A-POHIS-16-1NPgr-317 )
SM-12Portugalia-Hiszpania: Miejsca Święte 17dni autokarem ( Kod: A-POHIS-17-2NPgr-313 )
SM-13Portugalia-Hiszpania: Szlakiem Sanktuariów Maryjnych 18dni autokarem ( Kod: A-POHIS-18-BNPgr-322 )
SM-14Portugalia-Hiszpania: Sanktuaria Maryje płw. Iberyjskiego 20dni autokarem ( Kod: A-POHIS-20-2NPgr-320 )
SM-15Portugalia-Hiszpania: Szlakiem Maryjnym Europy 21dni autokarem ( Kod: A-POHIS-21-1NPgr-321 )
SM-16Niemcy: Szlakiem sanktuariów Bawarii 4dni autokarem ( Kod: A-Baw-4-BNPgr-515 )
SM-17Niemcy: Szlakiem pięknej Bawarii 5dni autokarem ( Kod: A-Baw-5-BNPgr-516 )
SM-18Niemcy: Cuda Bawarii z Monachium w tle 6dni autokarem ( Kod: A-Baw-6-1NPgr-517 )
SM-19Niemcy: Najpiękniejsze miejsca w Bawarii 6dni autokarem ( Kod: A-Baw-7-BNPgr-518 )
SM-20Niemcy: Nie tylko szlakiem sanktuariów Bawarskich 7dni autokarem ( Kod: A-BAW-7-BNPgr-519 )
SM-21Niemcy: Najpiękniejsze miejsca w Bawarii i okolic 8dni samolotem ( Kod: A-Baw-8-BNPgr-521 )
SM-22Niemcy: Bawarskie sanktuaria i zamki 9dni autokarem ( Kod: A-Baw-9-BNPgr-520 )
SM-23Niemcy: Najpiękniejsze miejsca Bawarii 9dni autokarem ( Kod: A-NIEM-9-BNPgr-268 )
SM-24Niemcy: z wizytą w Bawarii 9dni autokarem ( Kod: A-NIEM-9-BNPgr-269 )
SM-25Niemcy: Poznajemy Bawarię i Tyrol 11dni autokarem ( Kod: A-Baw-11-BNPgr-522 )
SM-26Niemcy: Szlakiem sanktuariów Bawarii i Tyrolu 11dni autokarem ( Kod: A-Baw-11-BNPgr-523 )
SM-27Niemcy: Bawaria 12dni autokarem ( Kod: A-NIEM-12-BNPgr-267 )
SM-28Francja: Najpiękniejsze Miejsca i Sanktuaria 8dni autokarem ( Kod: A-FR-8-1NPgr-570 )
SM-29Francja: Miejsca Święte 9dni autokarem ( Kod: A-FR-9-1NPgr-571 )
SM-30Francja: Szlakiem Sanktuariów i Miejsc Świętych 9dni autokarem ( Kod: A-FR-10-1NPgr-572 )
SM-31Francja: Najpiękniejsze Sanktuaria 10dni autokarem ( Kod: A-FR-10-1NPgr-120 )
SM-32Francja: Sanktuaria Maryjne i miejsca święte 10dni autokarem ( Kod: A-FR-10-1NPgr- 110 )
SM-33Francja: Miejsca naznaczone przez Maryję 11dni autokarem ( Kod: A-FR-11-1NPgr-573 )
SM-34Francja: Najpiękniejsze miejsca duchowne Francji 11dni autokarem ( Kod: A-FR-11-1NPgr-574 )
SM-35Francja: Szlakiem Sanktuariów i Świętych z Paryżem 12dni autokarem ( Kod: A-FR-12-1NPgr-575 )
SM-36Francja: Szlakiem Sanktuariów Maryjnych z Paryżem 13dni autokarem ( Kod: A-FR-13-1NPgr-576 )
SM-37Francja: Od Pasawy do Paryża 14dni autokarem ( Kod: A-FR-14-1NPgr- 119 )
SM-38Ameryka Północna: Kanada 11dni samolotem ( Kod: S-KAN-11-BNPgr-279 )
SM-39Japonia: Śladami Świetego Maksymiliana Kolbe 12dni samolotem ( Kod: S-JAP-12-BNPgr-293 )
SM-40Ukraina: Lwów 4dni autokarem ( Kod: A-UKR-4-BNPgr-314 )
SM-41Austria, Czechy: Sanktuaria maryjne 4dni autokarem ( Kod: A-AUCZ-4-BNPgr-315 )
SM-42Szkocja: Pielgrzymka samolotowa do Szkocji 8dni samolotem ( Kod: S-Szkoc-8-BNPgr-486 )
SM-43Anglia: Pielgrzymka do Anglii 8dni samolotem ( Kod: S-Ang-8-BNPgr-485 )
SM-44Anglia: Śladami św. Augustyna 11dni autokarem ( Kod: A-Ang-11-BNPgr-489 )
SM-45Anglia: Anglia z wizytą w Brukseli i Amsterdamie 8dni autobusem ( Kod: A-AnHo-8-1NPgr-487 )
SM-46Irlandia: Śladami św. Patryka. 8dni autobusem ( Kod: S-Irl-8-BNPgr-488 )
SM-47Anglia,Walia,Irlandia: Śladami Sanktuariów i Świętych 11dni autobusem ( Kod: A-AnWaIr11-1NPgr-483 )
SM-48Anglia, Walia, Irlandia, Holandia: Najpiekniejsze miejsca północy 12dni autobusem ( Kod: A-AnWIrH-12BNPgr-484 )
SM-49Anglia,Walia,Irlandia: Szlakiem najpiękniejszych Sanktuariów północy 13dni autobusem ( Kod: A-AnWaIr13-1NPgr-482 )
SM-50Anglia,Walia,Irlandia: śladami Sanktuariów i Świętych 15dni autobusem ( Kod: A-AnWaIrl15-1NPgr481 )
SM-51Anglia,Walia,Irlandia: Śladami Świętych 16dni autobusem ( Kod: A-AnWaIr-16-1NPgr480 )
SM-52Anglia,Walia,Irlandia: Kraje północne. Szlakiem Świętych 17dni autobusem ( Kod: A-AnWaIr-17-BNPgr479 )
SM-53Benelux: Kraje Beneluxu w tydzień 7dni autobusem ( Kod: A-BeHoLu-7-2NPgr-555 )
SM-54Benelux: Perełki Belgi, Holandii i Luksemburgu 8dni autobusem ( Kod: A-BeHoLu-8-1NPgr-556 )
SM-55Benelux: Najpiękniejsze miejsca krajów Beneluksu 8dni autobusem ( Kod: A-BeHoLu-8-1NPgr-557 )
SM-56Benelux: Najciekawsze miejsca 8dni autobusem ( Kod: A-BeHoLu-8-2NPgr-558 )
SM-57Benelux: Poznajemy Benelux 8dni autobusem ( Kod: A-BeHoLu-9-1Npgr-559 )
SM-58Benelux: Nie tylko szlakiem Vincenta van Gogha 10dni autobusem ( Kod: A-BeHLu-10-1NPgr-560 )
SM-59Benelux: Perełki Luksemburga, Belgi i Holandii 10dni autobusem ( Kod: A-BeHLu-10-2NPgr-561 )
SM-60Benelux: Szlakiem Sanktuariów - Benelux z Niemcami 11dni autobusem ( Kod: A-BeHLu-11-1NPgr-562 )
SM-61Benelux: Zwiedzamy kraje Beneluxu i Niemcy 11dni autobusem ( Kod: A-BeHLu-11-BNPgr-563 )
SM-62Polska,Litwa: Szlakiem Ostrobramskim 5dni autobusem ( Kod: A-LITWA-5-BNPgr-704 )
SM-63Polska,Litwa: Sanktuaria Ziem Pólnocnych 6dni autobusem ( Kod: A-LITWA-6-1NPgr-705 )
SM-64Polska,Litwa: Sanktuaria Maryjne i Ziemie Północy 7dni autobusem ( Kod: A-LITWA-7-BNPgr-706 )
SM-65Polska,Litwa: Najpiękniejsze Sanktuaria Północy 8dni autobusem ( Kod: A-LITWA-8-BNPgr-707 )
SM-66Chorwacja, Bosnia: Sanktuaria Chorwacji i Bośni z Medjugorje 7dni autokarem ( Kod: A-Med-7-2NPgr-565 )
SM-67Bosnia i Hercgowina: Najpiekniejsze Sanktuaria Bałkańskie 8dni autokarem ( Kod: A-BiH-8-1NPgr-337 )
SM-68Chorwacja, Bosnia: Sanktuaria Chorwacji + Medjugorje 9dni autokarem ( Kod: A-Med-9-BNPgr-566 )
SM-69Chorwacja, Bosnia: Perły Wschodu 9dni autokarem ( Kod: A-Med-9-BNPgr-567 )
SM-70Chorwacja, Bosnia: Sanktuaria Bałkanów 9dni autokarem ( Kod: A-Med-9-BNPgr-569 )
SM-71Bośnia,Włochy: z Medjugorje na Płw. Apeniński 9dni autobusem, promem ( Kod: A-IT-09-1NPgr-278 )
SM-72Bośnia, Włochy: z Medjugorje na Płw. Gargano 10dni autobusem, promem ( Kod: A-WŁ-10-1NPgr-272 )
SM-73Chorwacja, Bosnia: Miejsca naznaczone przez Maryję 11dni autokarem ( Kod: A-ChSCA-11-1NPgr-564 )SZLAKI MISYJNESzlakiem misyjnym Ameryki(AMR)
AMR-01Kuba: Kuba 11dni samolotem ( Kod: S-KUB-11-BNPgr-265 )
AMR-02Kuba: Kubiański szlak misyjny 11dni samolotem ( Kod: S-KUB-11-NBPgr-502 )
AMR-03Kuba: Szlakiem misyjnym po Kubie 11dni samolotem ( Kod: S-KUB-11-BNPgr-503 )
AMR-04Kuba: Śladami nie tylko Ernesta Hemingwaya 12dni samolotem ( Kod: A-KUB-12-BNPgr-504 )
AMR-05Kuba: Kuba 12dni samolotem ( Kod: S-KUB-12-BNPgr-264 )
AMR-06Kuba: Szlakiem chrześcijańską tradycji i pięknch plaż 15dni samolotem ( Kod: S-KUB-15-BNPgr-535 )
AMR-07Kanada: Szlakiem Misyjnym 11dni samolotem ( Kod: S-KAN-11-BNPgr-279 )
AMR-08Kanada: Szlakiem Kanadyjskich Pereł 17dni samolotem ( Kod: S-KAN-17-BNPgr-290 )
AMR-09Peru-Boliwia: Wposzukiwaniu tajemnic Inków 15dni samolotem ( Kod: S-PeBol-15-BNPgr-274 )
AMR-10Peru-Boliwia: W poszukiwaniu tajemnic Inków 16dni samolotem ( Kod: S-PeBol-16-BNPgr-273 )
AMR-11Brazylia: Brazylia - kraj żyjący chrześcijaństwem 12dni samolotem ( Kod: S-BRA-12-BNPgr-533 )
AMR-12Brazylia: Uroki Brazylii z Argentyną i Paragwajem 14dni samolotem ( Kod: S-BRA-14-BNPgr-536 )
AMR-13Brazylia: Z wizytą u Czarnej Madonny 14dni samolotem ( Kod: S-BRA-14-BNPgr- 60 )
AMR-14Brazylia: Szlakiem misyjnym 15dni samolotem ( Kod: S-BRA-15-BNPgr-276 )
AMR-15Brazylia: Z wizytą u Czarnej Madonny 16dni samolotem ( Kod: S-BRA-16-1NPgr- 61 )
AMR-16Meksyk: Kraina Majów i Azteków 9dni samolotem ( Kod: S-MEK-9-BNPgr-331 )
AMR-17Meksyk: Kraina Majów i Azteków 11dni samolotem ( Kod: S-MEK-11-BNPgr-284 )
AMR-18Meksyk: Perełki Meksyku, Gwatamali i Hondurasu 14dni samolotem ( Kod: S-MeGwH-14-BNPgr-534 )
AMR-19Meksyk: Kraina Majów i Azteków 15dni samolotem ( Kod: S-MEK-15-BNPgr-285 )
AMR-20Meksyk: Miasto srebra 16dni samolotem ( Kod: S-MSK-16-BNPgr-282 )
AMR-21USA: Wybrzeże Zachodnie 15dni samolotem ( Kod: S-USA-15-BNPgr-291 )
AMR-22USA: Parki Narodowe 15dni samolotem ( Kod: S-USA-15-2NPgr-332 )
AMR-23Ekwador-Galapagos: Szlakiem misyjnym 15dni samolotem ( Kod: S-EkwGal-15-BNPgr-461 )
AMR-24Argentyna-Urugwaj: Skarby Ameryki Południowej 10dni samolotem ( Kod: S-ArUru-10-BNPgr-754 )
AMR-25Argentyna-Urugwaj-Paragwaj: Szlakiem Misyjnym Ameryki Południowej 13dni samolotem ( Kod: S-ArPaUr-13-BNPgr753 )
AMR-26Argentyna-Urugwaj-Paragwaj: Południowoamerykańskie inspiracje 14dni samolotem ( Kod: S-ArPaUr-14-BNPgr752 )Szlakiem misyjnym Afryki(AFR)
AFR-01Tunezja: Chrześcijaństwo w Tunezji i Libii 8dni samolotem ( Kod: S-TUN-8-BNPgr-286 )
AFR-02Tunezja: Śladami św. Augustyna 8dni samolotem ( Kod: S-TUN-8-BNPgr-287 )
AFR-03Tunezja: Tunezja-kolebka wielu kultur i religii 8dni samolotem ( Kod: S-TUN-8-BNPgr-292 )
AFR-04Tunezja- Libia: Starożytne kościoły w Africa Vetu 9dni samolotem ( Kod: S-TUNLIB-9-BNPgr-308 )
AFR-05Tunezja,Libia: Śladami Chrześcijaństwa Tunezji i Libii 9dni samolotem ( Kod: S-TUNLIB-9-BNPgr-590 )
AFR-06Tunezja-Sycylia: Sacrum chrześcijańśkie od Sycylii po Tunezję 15dni samolotem ( Kod: S-TUNSY-15-BNPgr-303 )
AFR-07Egipt: Dwa słońca Egiptu: Kair, Luxor 8dni samolotem ( Kod: S-EGP-8-1NPgr-301 )
AFR-08Egipt: Tajemnice egipskie 12dni samolotem ( Kod: S-EGP-12-BNPgr-304 )
AFR-09Etiopia: Etiopia- Addis Abbebe 9dni samolotem ( Kod: S-ETIO-9-BNPgr-266 )
AFR-10Maroko: Na skraju różnych kultur i religii 10dni samolotem ( Kod: S-AFR-10-BNPgr-281 )
AFR-11RPA: Najmniejsze Królestwo Świata 15dni samolotem ( Kod: S-RPA-15-BNPgr- 130 )Szlakiem misyjnym Azji (AZJ)
AZJ-01Japonia: Śladami Świetego Maksymiliana Kolbe 12dni samolotem ( Kod: S-JAP-12-BNPgr-293 )
AZJ-02Japonia: Kraj wiśni: od Tokio do Osaki 15dni samolotem ( Kod: S-JAP-15-BNPgr-91 )
AZJ-03Japonia: Szlakiem japońskich miejsc sakralnych 15dni samolotem ( Kod: S-JAP-15-BNPgr-532 )
AZJ-04Chiny: Pielgrzymkia i wyprawa: Chiny- Tybet 15dni samolotem ( Kod: S-CHIN-15-BNPgr-277 )
AZJ-05Chiny: Od Pekinu po Szanghaj 16dni samolotem ( Kod: S-CHIN-16-BNPgr-275 )
AZJ-06Indie: Ziemia św. Tomasza Apostoła (od Chennai do Mumbai) 11dni samolotem ( Kod: S-IND-11-1NPgr-330 )
AZJ-07Indie: Indyjskie Christianis (od Delhi do Kalkuty) 14dni samolotem ( Kod: S-IND-14-BNPgr-614 )Szlakiem misyjnym Australii i NZ (AUNZ)
AUNZ-01Australia: Australia i Nowa Zelandia 19dni samolotem ( Kod: S-AUNZ-19-BNPgr-280 )SZLAKIEM SACRUM CHRZEŚCIJAŃSTWA (CH)Kraje nadbałtyckie
CH-01Litwa-Łotwa: Perły Bałtyku 5dni autokarem ( Kod: A-LITŁOT-5-1NPgr-335 )
CH-02Litwa-Łotwa, Estonia: Trzy stolice 8dni autokarem ( Kod: A-LŁEsFi-8-BNPgr-505 )
CH-03Litwa-Łotwa, Estonia: Perły wschodniego Bałtyku 8dni autokarem ( Kod: A-LiŁoEs-8-BNPgr-508 )
CH-04Litwa-Łotwa, Estonia: Stolice nadbałtyckie 9dni autokarem ( Kod: A-LiŁEFi-9-BNPgr-506 )
CH-05Litwa-Łotwa, Estonia: Trzy stolice nadbałtyckie i ich okolice 9dni autokarem ( Kod: A-LiŁoEs-9-BNPgr-507 )
CH-06Litwa-Łotwa, Estonia: Perły Bałtyku: sacrum i profanum 9dni autokarem ( Kod: A-LiŁEFi-9-BNPgr-509 )
CH-07Litwa-Łotwa: Perły Bałtyku 9dni autokarem ( Kod: A-LITŁOT-9-BNPgr-333 )
CH-08Finlandia, Estonia, Rosja: Śladami carów Rosji 9dni autokarem ( Kod: A-RFiEL-9-2NPgr-510 )
CH-09Litwa, Łotwa, Estonia, Rosja: Szl. Sacrum i prawosławia 9dni autokarem ( Kod: A-RoELŁ-9-BNPgr-512 )
CH-10Litwa, Łotwa, Estonia, Finl., Rosja: Najpiękniejsze miejsca święte 10dni autokarem ( Kod: A-LiŁEF-10-BNPgr-511 )
CH-11Litwa, łotwa, Estonia, Finl., Rosja: Najpiękniejsze zabytki 11dni autokarem ( Kod: A-RFEŁL-11-BNPgr-513 )
CH-12Litwa, łotwa, Estonia, Finl., Rosja: Szlakiem katolickiego sacrum 12dni autokarem ( Kod: A-RoELŁ-12-BNPgr-514 )Kraje skandynawskie
CH-01Finlandia: Helsinki 11dni autokarem ( Kod: A-FIN-11-2NPgr-336 )
CH-02Skandynawia: Podążamy za św. Olafem 12dni autokarem ( Kod: A-DaNSz-12-BNPgr-537 )
CH-03Skandynawia: Szlakiem św. Olafa 13dni autokarem ( Kod: A-SKAN-13-1NPgr-334 )Kraje północne
CH-01Szkocja: Śladami Św. Kolumby, Niniana, Bł. Jana Szkota, Św. Królowej Małgorzaty 8dni samolotem ( Kod: S-Szkoc-8-BNPgr-486 )
CH-02Anglia: Szlakiem Apostołów, Świętych i Sanktuariów 8dni samolotem ( Kod: S-Ang-8-BNPgr-485 )
CH-03Anglia: Śladami św. Augustyna 11dni autokarem ( Kod: A-Ang-11-BNPgr-489 )
CH-04Anglia: Anglia z wizytą w Brukseli i Amsterdamie 8dni autokarem ( Kod: A-AnHo-8-1NPgr-487 )
CH-05Irlandia: Śladami św. Patryka. 8dni autokarem ( Kod: S-Irl-8-BNPgr-488 )
CH-06Anglia,Walia,Irlandia: Śladami Sanktuariów i Świętych 11dni autokarem ( Kod: A-AnWaIr11-1NPgr-483 )
CH-07Anglia,Walia,Irlandia: Śladami św. Patryka i Augustyna 12dni samolotem ( Kod: S-AnWaIr-12BNPgr-492 )
CH-08Anglia,Walia,Irlandia: Szlakiem Świętych Północy 12dni samolotem ( Kod: S-AnWaIr-12BNPgr-493 )
CH-09Anglia, Walia, Irlandia: Przez Belgię, Anglię, Irlamdię po Holandię 12dni autokarem ( Kod: A-AnWIrH-12BNPgr-484 )
CH-10Anglia, Walia, Irlandia: Pielgrzymka na Wyspy z wizytą w Holandii 13dni autokarem ( Kod: A-AnWIr-13-BNPgr-495 )
CH-11Anglia, Walia, Irlandia: Drogą śś. Patryka i Augustyna 13dni autokarem ( Kod: A-AnWaI-13-BNPgr-496 )
CH-12Anglia, Walia, Irlandia: Perły Wysp 13dni autokarem ( Kod: A-Anglr-13-1NPgr-494 )
CH-13Anglia,Walia,Irlandia: Śladami Świętych i Sanktuariów 13dni autokarem ( Kod: A-AnWaIr13-1NPgr-482 )
CH-14Anglia,Walia,Irlandia: Szlakiem Świętych i Sanktaruriów Wysp 14dni autokarem ( Kod: A-AnWIR-14-BNPgr-498 )
CH-15Anglia,Walia,Irlandia: Śladami św. Patryka i Augustyna 14dni autokarem ( Kod: A-AnWIr-14-BNPgr-497 )
CH-16Anglia, Szkocja: Śladami Patronów Wielkiej Brytanii 15dni autokarem ( Kod: A-ASWlH-15-1NPgr-499 )
CH-17Anglia, Szkocja: Szlakiem świętych Wysp Brytyjskich 15dni autokarem ( Kod: A-ASIrN-15-1NPgr-500 )
CH-18Anglia, Szkocja: Śladami angielskich świętych 15dni autokarem ( Kod: A-An-Sz-15-2NPgr-501 )
CH-19Anglia,Walia,Irlandia: Odkrywanie tajemnic Wysp śladami Świętych 15dni autokarem ( Kod: A-AnWaIrl15-1NPgr481 )
CH-20Anglia,Walia,Irlandia: Podążająć Szlakiem Świętych 16dni autokarem ( Kod: A-AnWaIr-16-1NPgr480 )
CH-21Anglia,Walia,Irlandia: Najpiekniejsze miejsca wysp 17dni autokarem ( Kod: A-AnWaIr-17-BNPgr479 )
CH-22Litwa-Łotwa: Perły Bałtyku 5dni autokarem ( Kod: A-LITŁOT-5-1NPgr-335 )
CH-23Litwa-Łotwa, Estonia: Trzy stolice 8dni autokarem ( Kod: A-LŁEsFi-8-BNPgr-505 )
CH-24Litwa-Łotwa, Estonia: Perły wschodniego Bałtyku 8dni autokarem ( Kod: A-LiŁoEs-8-BNPgr-508 )
CH-25Litwa-Łotwa, Estonia: Stolice nadbałtyckie 9dni autokarem ( Kod: A-LiŁEFi-9-BNPgr-506 )
CH-26Litwa-Łotwa, Estonia: Trzy stolice nadbałtyckie i ich okolice 9dni autokarem ( Kod: A-LiŁoEs-9-BNPgr-507 )
CH-27Litwa-Łotwa, Estonia: Perły Bałtyku: sacrum i profanum 9dni autokarem ( Kod: A-LiŁEFi-9-BNPgr-509 )
CH-28Litwa-Łotwa: Perły Bałtyku 9dni autokarem ( Kod: A-LITŁOT-9-BNPgr-333 )
CH-29Finlandia, Estonia, Rosja: Śladami carów Rosji 9dni autokarem ( Kod: A-RFiEL-9-2NPgr-510 )
CH-30Litwa, Łotwa, Estonia, Rosja: Szl. Sacrum i prawosławia 9dni autokarem ( Kod: A-RoELŁ-9-BNPgr-512 )
CH-31Litwa, Łotwa, Estonia, Finl., Rosja: Najpiękniejsze miejsca święte 10dni autokarem ( Kod: A-LiŁEF-10-BNPgr-511 )
CH-32Litwa, łotwa, Estonia, Finl., Rosja: Najpiękniejsze zabytki 11dni autokarem ( Kod: A-RFEŁL-11-BNPgr-513 )
CH-33Litwa, łotwa, Estonia, Finl., Rosja: Szlakiem katolickiego sacrum 12dni autokarem ( Kod: A-RoELŁ-12-BNPgr-514 )
CH-34Finlandia: Helsinki 11dni autokarem ( Kod: A-FIN-11-2NPgr-336 )
CH-35Skandynawia: Podążamy za św. Olafem 12dni autokarem ( Kod: A-DaNSz-12-BNPgr-537 )
CH-36Skandynawia: Szlakiem św. Olafa 13dni autokarem ( Kod: A-SKAN-13-1NPgr-334 )Kraje bałkańskie
CH-01Chorwacja, Bosnia: Sanktuaria Chorwacji i Bośni z Medjugorje 7dni autokarem ( Kod: A-Med-7-2NPgr-565 )
CH-02Bosnia i Hercgowina: Najpiekniejsze Sanktuaria Bałkańskie 8dni autokarem ( Kod: A-BiH-8-1NPgr-337 )
CH-03Chorwacja, Bosnia: Sanktuaria Chorwacji + Medjugorje 9dni autokarem ( Kod: A-Med-9-BNPgr-566 )
CH-04Chorwacja, Bosnia: Perły Wschodu 9dni autokarem ( Kod: A-Med-9-BNPgr-567 )
CH-05Chorwacja, Bosnia: Sanktuaria Bałkanów 9dni autokarem ( Kod: A-Med-9-BNPgr-569 )
CH-06Bośnia,Włochy: z Medjugorje na Płw. Apeniński 9dni autobusem, promem ( Kod: A-IT-09-1NPgr-278 )
CH-08Bośnia, Włochy: z Medjugorje na Płw. Gargano 10dni autobusem, promem ( Kod: A-WŁ-10-1NPgr-272 )
CH-09Chorwacja, Bosnia: Miejsca naznaczone przez Maryję 11dni autokarem ( Kod: A-ChSCA-11-1NPgr-564 )Wyspy morza śródziemnego
CH-01Cypr: Śladami św. Pawła, Barbary i Łazarza 9dni samolotem ( Kod: S-CYP-9-2NPgr-339 )
CH-02Grecja: Pawłowa Kreta z wypadem na Santorini 8dni samolotem ( Kod: S-GR-8-BNPgr-619 )
CH-03Grecja,Macedonia,Serbia: Pawłowe wyspy 10dni promem ( Kod: A-GR-10-1NPgr-460 )
CH-04Grecja: Greckie Meandry z Kretą (3dni) 13dni samolotem,promem ( Kod: SP-GrKr-13-BNPgr-618 )
CH-05Grecja,Włochy: Pawłowe drogi (Kreta 3dni) 17dni autobusem,promem ( Kod: AP-GR-17-1NPgr-631 )
CH-06Grecja,Malta,Włochy: II i III wyprawa św. Pawła 21dni autobusem ( Kod: A-GrMal-21-1NPgr-613 )
CH-07Tunezja-Sycylia: Sacrum chrześcijańśkie od Sycylii po Tunezję 15dni samolotem ( Kod: S-TUNSY-15-BNPgr-303 )
CH-08Włochy: Śladami Napoleona i kultury chrześcijańskiej - Elba, Sardynia, Korsyka 14dni autobusem,promem ( Kod: AP-IT-14-BNPgr-630 )
CH-09Włochy, Malta: Sycylia z Maltą 15 dni autobusem ( Kod: A-MAL-15-2NPgr-348 )
CH-10Włochy, Malta: Włochy Południowe z wycieczką na Maltę 17dni autobusem ( Kod: A-MAL-17-2NPgr-347 )
CH-11Malta: Włochy Południowe z wyspami:z Sycylią i Maltą 19dni autobusem ( Kod: A-MAL-19-2NPgr-346 )Kraje wschodu
CH-01 Rumunia: Rumuńskie klimaty 4dni autokarem ( Kod: A-RUM-4-1NP-539 )
CH-02Rumunia, Ukraina: Poznajemy Rumunię i Ukrainę 7dni autokarem ( Kod: A-UkRu-7-BNPgr-540 )
CH-03Rumunia: Perły Rumunii: Siedmiogrodzka Mozaika 7dni autokarem ( Kod: A-RUM-7-1NPgr-541 )
CH-04Rumunia: Poznajemy Muramuresz i Transylwanię 8dni autokarem ( Kod: A-RUM-8-BNPgr-542 )
CH-05Rumunia: Poznajemy najpiękniejsze kościoły Transylwanii 8dni autokarem ( Kod: A-RUM-8-BNPgr-543 )
CH-06Rumunia: W ślad za księciem Draculą 10dni autokarem ( Kod: A-RUM-10-1NPgr-544 )
CH-07Rumunia, Węgry: Perełki Węgier i Rumunii 10dni autokarem ( Kod: A-WęRu-10-BNPgr-545 )
CH-08Rumunia: Nie tylko katolicka Rumunia 10dni autokarem ( Kod: A-RUM-10-1NPgr-546 )
CH-09Rumunia: Szlaki Katolickie, ewangelickie i prawosławne 11dni autokarem ( Kod: A-RUM-11-1NPgr-547 )
CH-10Rumunia, Ukraina: Skarby Ukrainy i Rumunii 11dni autokarem ( Kod: A-UkRum-11-BNPgr-548 )
CH-11Rumunia: Poznajemy Rumunię 12dni autokarem ( Kod: A-RUM-12-BNPgr-549 )
CH-12Rumunia: Z nurtem rzeki Dunaj - Rumunia 12dni autokarem ( Kod: A-Rum-12-BNPgr-550 )
CH-13Rumunia: Perełki Rumunii i Morze Czarne 13dni autokarem ( Kod: A-RUM-13-1NPgr-551 )
CH-14Rumunia, Bułgaria: Perły Rumunii i Bułgarii 13dni autokarem ( Kod: A-RUMBU-13-1NPgr-552 )
CH-15Rumunia, Bułgaria: Od Rumunii do Bułgarii 15dni autokarem ( Kod: A-RUMBU-15-1NPgr-553 )
CH-16Rumunia,Bułgaria: Rumunia i Bułgaria 15dni autokarem ( Kod: A-RUMBU-15-1NPgr-554 )
CH-17Armenia: Armenia z Noravank 11dni samolotem ( Kod: S-Arm-11-BNPgr-263 )
CH-18Armenia: Armenia z Tsaghkadzor , Alaverdi 13dni samolotem ( Kod: S-Arm-13-BNPgr-262 )
CH-19Armenia, Gruzja: Armenia, Gruzja z Tbilisi 14dni samolotem ( Kod: S-GrArm-14-BNPgr-261 )
CH-20Ukraina: Ukraina Kresowa 7dni autokarem ( Kod: A-UKR-7-2NPgr-328 )
CH-21Ukraina: Najważniejsze miejsca Ukrainy 9dni autokarem ( Kod: A-UKR-9-BNPgr-310 )
CH-22Ukraina: Perły Ukrainy z Krymem 13dni autokarem ( Kod: A-UKR-13-1NPgr-329 )
CH-23Rosja: Śladami najpiękniejszych ikon 5dni samolotem ( Kod: S-ROS-5-BNPgr-524 )
CH-24Rosja: Pod patronatem św. Piotra - Sankt Petersburg i okolice 5dni samolotem ( Kod: S-ROS-5-BNPgr-525 )
CH-25Rosja: Śladami najpiękniejszych ikon w 6 dni 6dni samolotem ( Kod: S-ROS-6-BNPgr-526 )
CH-26Rosja: Złoty Ring Ikon - zwiedzamy Rosję 9dni samolotem ( Kod: S-ROS-9-BNPgr-527 )
CH-27Rosja: Śladami najpiękniejszych ikon 9dni samolotem ( Kod: S-ROS-9-1NPgr-338 )
CH-28Rosja: Najważniejsze miejsca sakralne w Rosji i na Białorusi 12dni autokarem ( Kod: A-ROS-12-BNPgr-528 )
CH-29Rosja: Od Sankt Petersburga po Wyspy Sołowieckie 12dni samolotem ( Kod: S-ROS-12-BNPgr-529 )
CH-30Rosja: Złoty krąg ikon z Litwą Łotwą i Estonią 13dni autokarem ( Kod: A-BRLEŁ-13-2NPgr-530 )
CH-31Rosja: Poznajemy kulturę naszych wschodnich sąsiadów 16dni autokarem ( Kod: A-RELŁ-16-BNPgr-531 )
CH-32Białoruś: Po dawnych kresach Rzeczpospolitej 4dni autokarem ( Kod: A-Bia-4-1NPgr-713 )
CH-33Białoruś: Białoruś w pigułce 5dni autokarem ( Kod: A-Biało-5BNPgr-711 )
CH-34Białoruś,Rosja,Litwa: Szlakiem Kresów Wschodnich 5dni autokarem ( Kod: A-BiRoLi-1BNPgr-712 )
CH-35Białoruś, Polska: W Hołdzie Męczennikom I Ofiarom Katastrofy 6dni autokarem ( Kod: A-PlBiał-6-BNPgr-714 )PIELGRZYMKI KRAJOZNAWCZO- WYPOCZYNKOWE (KW)
KW-01Turcja: Turcja Wschodnia z odpoczynkiem w Fetihye 15dni samolotem ( Kod: S-TRSYR-15-BNPgr-246 )
KW-02Turcja: Kraina egejska + wypoczynek nad morzem w Antalyi 15dni samolotem ( Kod: S-TUR-15-BNPgr-247 )
KW-03Izrael, Egipt: Ziemia Święta + wypoczynek w Sharm (7+7) 15dni samolotem ( Kod: S-IZREG-15-BNPgr-593 )
KW-04Grecja: Greckie Meandry z Kretą (3dni) 13dni samolotem,promem ( Kod: SP-GrKr-13-BNPgr-618 )PIELGRZYMKI PO POLSCE (PL)Śladami JP IIŚladami św.Faustyny
PL-01Polska: Śladami objawień S.M.Faustyny od Warszawy do Krakowa 6dni samolotem ( Kod: S-PL/INC-6-BNPgr-239 )
PL-02Polska: Dziedzictwo Sw.Faustyny 8dni samolotem ( Kod: S-PL/INC-8-BNPgr-238 )
PL-03Polska: Historia Objawień S.M.Faustyny od Wilna do Krakowa 11dni samolotem ( Kod: S-PL/INC-11-BNPgr-241 )Śladami św. Maksymiliana KolbeSzlakiem sanktuariów
PL-01Polska: Śladami św. Faustyny od Krakowa do Warszawy 6dni samolotem ( Kod: S-PL/INC-6-BNPgr-239 )
PL-02Polska: Szlakiem św. Faustyny od Krakowa do Warszawy 8dni samolotem ( Kod: S-PL/INC-8-BNPgr-238 )
PL-03Polska: Historia Objawień S.M.Faustyny od Wilna do Krakowa 11dni samolotem ( Kod: S-PL/INC-11-BNPgr-241 )PIELGRZYMKI OKAZJONALNE (PO)Beatyfikacje
PO-01Włochy: Rzym w skrócie 3dni samolotem ( Kod: S-IT-3-BNPgr- 58 )
PO-02Włochy: Odkryj Rzym 4dni samolotem ( Kod: S-Rzym-04-BNPgr-55 )
PO-03Włochy: Najpiękniejsze Sanktuaria Włoch 9dni autokarem ( Kod: A- IT-09-1NPgr-49 )Kanonizacje
K-01Włochy: Krótka droga do Rzymu 4dni autokarem ( Kod: K01-A-IT-4-1NPgr-387 )
K-02Włochy: Z wizytą w Stolicy Piotrowej 5dni autokarem ( Kod: K02-A-IT-5-1NPgr-386 )
K-03Włochy: Do Rzymu przez Padwę i Asyż 5dni autokarem ( Kod: K03-A-IT-5-BNPgr-388 )
K-04Włochy: Do włoskich Świętych 6dni autokarem ( Kod: K04-A-IT-6-1NPgr-385 )
K-05Włochy: Szlakiem Świętych Miejsc Rzymu, Padwy, Asyżu 6dni autokarem ( Kod: K05-A-IT-6-BNPgr-392 )
K-06Włochy: Z wizytą u włoskich Świętych 6dni autokarem ( Kod: K06-A-IT-6-1NPgr-403 )
K-07Włochy: Perły Włoch 7dni autokarem ( Kod: K07-A-IT-7-1NPgr-390 )
K-08Włochy: Miejsca Święte Włoch 7dni autokarem ( Kod: K08-A-IT-7-BNPgr-389 )
K-09Włochy: Do miejsc kultu 7dni autokarem ( Kod: K09-A-IT-7-BNPgr-391 )
K-10Włochy: Rzym z wizytą u śś. Antoniego i Franciszka 7dni autokarem ( Kod: K10-A-IT-7-BNPgr-393 )
K-11Włochy: Szlakiem włoskich miejsc Świętych 7dni autokarem ( Kod: K11-A-IT-7-1NPgr-394 )
K-12Włochy: Przez Święte Miejsca do Rzymu 8dni autokarem ( Kod: K12-A-IT-8-1NPgr-395 )
K-13Włochy: Odkrywając Święte Perły Włoskie 8dni autokarem ( Kod: K13-A-IT-8-BNPgr-396 )
K-14Włochy: przez miejsca Święte do Stolicy Apostolskiej 8dni autokarem ( Kod: K14-A-IT-8-BNPgr-397 )
K-15Włochy: Drogą najważniejszych miejsc Świętych 9dni autokarem ( Kod: K15-A-IT-9-1NPgr-398 )
K-16Włochy: Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu 9dni autokarem ( Kod: K16-A-IT-9-BNPgr-399 )
K-17Włochy: Święte Perły Włoch 10dni autokarem ( Kod: K17-A-IT-10-1NPgr-400 )
K-18Włochy: Do najważniejszych miejsc świętych 10dni autokarem ( Kod: K18-A-IT-10-BNPgr-401 )Światowe Spotkania Młodych
PO-01Kanada: Światowe spotkanie młodych 17dni samolotem ( Kod: S-KAN-17-BNPgr-290 )Wydarzenia specjalneKongresyCałun Turyński
PO-01Włochy: Majówka w Turynie 3dni autokarem ( Kod: A-IT-3-BNPgr-471 )
PO-02Włochy: Całun w weekend 4dni autokarem ( Kod: A-IT-4-1NPgr-465 )
PO-03Włochy: Do Turynu w 4 dni 4dni autokarem ( Kod: A-IT4-BNPgr-466 )
PO-04Włochy: Śladami św. Jana Bosko 4dni autokarem ( Kod: A-IT-4-BNPgr-156 )
PO-05Włochy: Spotkanie z Papieżem przed Całunem Turyńskim 5dni autokarem ( Kod: A-IT-5-BNPgr-472 )
PO-06Włochy: Przed Całun przez Szwajcarię 5dni autokarem ( Kod: A-IT-5-BNPgr-152 )
PO-07Włochy: Przed cudowne Oblicze Całunu 5dni autokarem ( Kod: A-IT-5-BNPgr-155 )
PO-08Włochy: Włochy Północne 7dni autokarem ( Kod: A-IT-7-BNPgr-153 )
PO-09Włochy: Nieznane Sanktuaria Północnych Włoch 9dni autokarem ( Kod: A-IT-9-BNPgr-150 )
PO-10Włochy: Święte Perły północnych Włoch 9dni autokarem ( Kod: A-IT-9-BNPgr-154 )
PO-11Włochy: Perły północy pod patronatem Świętych 9dni autokarem ( Kod: A-IT-9-BNPgr-467 )
PO-12Włochy: Cudowne wizerunki Chrystusa 10dni autokarem ( Kod: A-IT-10-BNPgr-468 )Rok św. J.M Vianey
PO-01Francja: Śladami Patrona Kapłanów: św. J.M.Vianey 8dni autobusem ( Kod: A-FR-8-BNPgr-112 )
PO-02Francja: Miejsca Święte Francji 9dni autobusem ( Kod: A-FR-9-BNPgr-113 )
PO-03Francja: Do św. Jana Maria Vianey 9dni autobusem ( Kod: A-FR-9-BNPgr-114 )
PO-04Francja: Szlakiem Świętych Francji 10dni autobusem ( Kod: A-FR-10-BNPgr-115 )
PO-05Francja: Perły Francji: od Lourdes do Paryża 10dni autobusem ( Kod: A-FR-10-1NPgr-120 )
PO-06Francja: Śladami Patrona Kapłanów oraz najważniejszych Sanktuariów 11dni autobusem ( Kod: A-FR-11-1NPgr-121 )
PO-07Francja: Miejsca Kultu Świętych 11dni autokarem ( Kod: A-FR-11-1NPgr-116 )
PO-08Francja: Święte Perły Francji 12dni autobusem ( Kod: A-FR-12-1NPGR-117 )
PO-09Francja: Szlakiem Świętych oraz miejsc naznaczonych przez Maryję 13dni autobusem ( Kod: A-FR-13-1NPgr-118 )
PO-10Francja: Od Pasawy do Paryża 14dni autobusem ( Kod: A-FR-14-1NPgr-119 )Rok św. Pawła
PO-01Turcja: Turcja Egejska 10dni samolotem ( Kod: S-TUR-10-BNPgr-249 )
PO-02Turcja: Odkrywanie Sacrum Azji Mniejszej 12dni samolotem ( Kod: S-TUR-12-BNPgr-248 )
PO-03Turcja: Turcja Egejska i Kościoły Kapadocji 12dni samolotem ( Kod: S-TUR-12-BNPgr-250 )
PO-04Turcja: Sacrum Azji Mniejszej 13dni samolotem ( Kod: S-TUR-13-BNPgr-251 )
PO-05Turcja: Mieszanka Sacrum i Orientu 14dni samolotem ( Kod: S-TUR-14-BNPgr-252 )
PO-06Turcja: Turcja Wschodnia z wypoczynkiem w Fetihye 15dni samolotem ( Kod: S-TRSYR-15-BNPgr-246 )
PO-07Turcja: Kraina Egejska + wypoczynek nad morzem w Antalyi 15dni samolotem ( Kod: S-TUR-15-BNPgr-247 )
PO-08Turcja: Kościoły Apokalipsy + Kapadocja 15dni samolotem ( Kod: S-TUR-15-BNPgr-255 )
PO-09Turcja: Klasyczna Turcja 15dni samolotem ( Kod: S-TUR-15-BNPgr-299 )
PO-10Turcja: Chrześcijaństwo w Turcji 15dni samolotem ( Kod: S-TUR-15-BNPgr-300 )
PO-11Turcja: Sacrum Azji Mniejszej i regionu Egejskiego 16dni samolotem ( Kod: S-TUR-16-BNPgr-296 )
PO-12Malta,Włochy: Przez Malte i Sycylię do Rzymu 8dni samolotem ( Kod: S-MalSyc-8-BNPgr-615 )
PO-13Malta, Włochy: Śladami św. Pawła przez Maltę i Sycylię 15dni autobusem ( Kod: A-MAL-15-2NPgr-348 )
PO-14Malta, Włochy: Pawłowe fascynacje płd. Włoch 17dni autobusem ( Kod: A-MAL-17-2NPgr-347 )
PO-15Malta, Włochy: Święte Południe 19dni autobusem ( Kod: A-MAL-19-2NPgr-346 )Spotkania popielgrzymkoweREKOLEKCJE (R)Spotkania modlitewneTaize na tydzień
TZ-01Francja: Rekolekcje w Taize 10dni autobusem ( Kod: A-FRrek-10-2NPgr-709 )
TZ-02Francja, Włochy: Rekolekcje w Taize z wizytą we Włoszech 14dni autobusem ( Kod: A-FRrekIT-14-2NPgr-710 )Wspólnota Błogosławieństw
WB-01Francja: Rekolekcje w Lisieux 11dni autobusem ( Kod: A-FRrek-11-1NPgr-708 )Wspólnota EmanuelTridum PaschalneWielkanocŚwiatowe Spotlkania Młodych
R-01Kanada: Szlakiem Kanadyjskich Pereł 17dni samolotem ( Kod: S-KAN-17-BNPgr-290 )Post DanielaInne
R-01Bośnia i Hercegowina: Najpiekniejsze Sanktuaria Bałkańskie ze spotkaniem Wspólnoty w Medjugorie 8dni autokarem ( Kod: A-BiH-8-1NPgr-337 )PIELGRZYMKI WĘDROWNE (PW)Piesze
PW-01Hiszpania: Drogą św. Jakuba 21dni pieszo,autokar ( Kod: W-HISZP-BNPgr-602 )
PW-02Francja, Hiszpania: Śladami św. Jakuba z pieszymi wędrówkami 16 dni autobusem,pieszo ( Kod: AW-FrHisz-1NPgr-648 )RowerowePod żaglamiPODRÓŻE ŚLUBNE I POŚLUBNE (SL)PIELGRZYMKI DLA POLONII (POL)Pielgrzymki dla Polonii
PL-01Polska: Śladami św. Faustyny od Krakowa do Warszawy 6dni samolotem ( Kod: S-PL/INC-6-BNPgr-239 )
PL-02Polska: Szlakiem św. Faustyny od Krakowa do Warszawy 8dni samolotem ( Kod: S-PL/INC-8-BNPgr-238 )
PL-03Polska: Historia Objawień S.M.Faustyny od Wilna do Krakowa 11dni samolotem ( Kod: S-PL/INC-11-BNPgr-241 )Pielgrzymki po Polsce i do krajów ościennych
PL-01Polska: Historia Objawień S.M.Faustyny od Wilna do Krakowa 11dni samolotem ( Kod: S-PL/INC-11-BNPgr-241 )Wyjazdy wakacyjne w Polsce i za granicąObozy i turystyka aktywnaWczasy w PolscePobyty w SanktuariachDomy rekolekcyjne w PolsceRekolekcjeInnePOLAND FOR FOREIGNERS (INC)JP II Path
INC-01Poland: Itineraries of Sacrum side of Poland - Path of St. John Paul II 6days plane ( Kod: INC-PL-6-BNPgr-594 )
INC-02Poland: Path pf Saint John Paul II (with Częstochowa) 8days plane ( Kod: INC-PL-8-BNPgr-596 )Polish sanctuaries
INC-01Poland: Itineraries of Sacrum side of Poland - Cracow,Zakopane 6days plane ( Kod: INC-PL-6-BNPgr-594 )
INC-02Poland: Pilgrimage to Sanctuaries of Poland 8days plane ( Kod: INC-PL-8-BNPgr-596 )Path of St. Faustina Kowalska
INC-01Poland: Saint Sits of S.M. Faustina Warsaw-Cracow 6days plane ( Kod: INC-PL-6-BNPgr-433 )
INC-02Poland: Holiness of S.M.Faistina from Warsaw to Warsaw 7days plane ( Kod: INC-PL-7-BNPgr-432 )
INC-03Poland: Spiritual Heritage of S.Faustina from Warsaw to Cracow 8days plane ( Kod: INC-PL-8-BNPgr-431 )
INC-04Poland, Lithuana: Apirations Path of S.Faustina: Vilnius-War-Cra 10days plane ( Kod: INC-PL-10-BNPgr-434 )
INC-05Poland, Lithuana: Spiritual Heritage of S.Faustina from Vilnius 11days plane ( Kod: INC-PL-11-BNPgr-435 )
INC-06Poland, Czech: Divine Mercy Path in Poland with Prague 12days plane ( Kod: INC-12d-BNPgr-599 )Path of St. Maximilian KolbePolish fiestsTaste of PolandPoland & neighbouring countries
INC-01Bosnia, Croatia, Hungary, Poland, Czech: From Bosnia to Poland 15days plane ( Kod: INC-BHCRHPLCZ-BNPgr-597 )
INC-02Poland, Lithuana: Apirations Path of S.Faustina: Vilnius-War-Cra 10days plane ( Kod: INC-PL-10-BNPgr-434 )
INC-03Poland, Lithuana: Spiritual Heritage of S.Faustina from Vilnius 11days plane ( Kod: INC-PL-11-BNPgr-435 )PILGRIMAGES FOR FOREIGNERS (ZGR)Italian Route
ZGR-01Italy: Throught Italy from Venice to Rome 14days bus ( Kod: INC-IT-14-GR-701 )
ZGR-02Italy, France, Spain, Portugal: Lourdes and Fatima from Lisboa to Rome 17days bus ( Kod: INC-FAT-17-GR-698 )
ZGR-03Italy, Bosnia, Croatia: Italy with Medjugorje from Rome to Rome 19days bus ( Kod: INC-ITMED-19-GR-702 )France Route
ZGR-01France: French Sanctuaries from Paris to Paris 11days bus ( Kod: INC-FR-11-GR-693 )
ZGR-02France, Italy, Austria, Sweiz: French Sanctuaries from Vienna to Vienna 12days bus ( Kod: INC-ITFR-12-GR-692 )
ZGR-03France, Spain, Portugal: Lourdes and Fatima from Barcelona to Barcelona 16days bus ( Kod: INC-FAT-16-GR-696 )
ZGR-04France, Spain, Portugal: Lourdes and Fatima from Paris to Paris 17days bus ( Kod: INC-FAT-17-GR-697 )
ZGR-05France, Spain, Portugal, Italy: Lourdes and Fatima from Lisboa to Rome 17days bus ( Kod: INC-FAT-17-GR-698 )Portugal & Spain
ZGR-01Spain, Portugal: Fatima Sanctuary from Madrid to Madrid 12days bus ( Kod: INC-FAT-12-GR-694 )
ZGR-02Spain, Portugal: Fatima Sanctuary from Lisbon to Madrit 12days bus ( Kod: INC-FAT-12-GR-700 )
ZGR-03Spain, Portugal, Bosnia, Croatia, Austria: Fatima and Medjugorie from Madrit to Warsaw 12days bus ( Kod: INC-FATMED-12-GR-699 )
ZGR-04Spain, Portugal: Fatima Sanctuary, from Barcelona to Barcelona 15days bus ( Kod: INC-FAT-15-GR-695 )
ZGR-05Spain, Portugal, France: Lourdes and Fatima from Barcelona to Barcelona 16days bus ( Kod: INC-FAT-16-GR-696 )
ZGR-06Spain, Portugal, France: Lourdes and Fatima from Paris to Paris 17days bus ( Kod: INC-FAT-17-GR-697 )
ZGR-07Spain, Portugal, Frane, Italy: Lourdes and fatima from Lisboa to Rome 17days bus ( Kod: INC-FAT-17-GR-698 )Biblical Roots
ZGR-01Israel, Palestina: In the path of Jesus 8days plane ( Kod: S-INC-IZR-8-Gr-579 )
ZGR-02Israel, Palestina: In the Jesus paths, classical program 8days plane ( Kod: S-INC-IZR-8-Gr-581 )
ZGR-03Israel, Palestina: Discovering Jesus Paths 8days plane ( Kod: S-INC-IZR-8-Gr-583 )
ZGR-04Israel, Palestina: Pilgrimage to the source of Old Thestament 10days plane ( Kod: S-INC-IZR-10-Gr-601 )
ZGR-05Israel, Jordan: Discovering the Bible in Israel and Jordan 13days plane ( Kod: S-INC-IZJR-13-GR-604 )
ZGR-06Israel, Jordan: Holy Land: The most beautiful places from Bible 15days plane ( Kod: S-INC-IZJR-15-GR-606 )
ZGR-07Israel, Jordan, Egypt: Holy Land with Synay 15days plane ( Kod: S-INC-IZJR-15-GR-610 )
ZGR-08Israel, Egypt: The most beautiful sacred palces in Holy Land 15days plane ( Kod: S-INC-IZJR-15-GR-612 )
ZGR-09Israel, Egypt: Jesus paths with rest in Sharm 15days plane ( Kod: S-INC-IZJR-15-GR-620 )
ZGR-10Israel, Egypt: Biblical fascinations 15days plane ( Kod: S-INC-IZJR-15-GR-624 )
ZGR-11Israel, Egypt: Up to the Red Sea with Sinai Peninsula 15days plane ( Kod: S-INC-IZJR-15-GR-626 )
ZGR-12Israel, Jordan, Egypt: Holy Land with Yordan and Egypt 8days plane ( Kod: S-INC-JOR-8-GR-584 )
ZGR-13Egypt: Two Suns of Egypt, Cairo and Luxor 8days plane ( Kod: S-INC-EG-8-GR-628 )
ZGR-14Egypt: Egyptian secrets 12days plane ( Kod: INC-EG-12-GR-632 )
ZGR-15Lebanon: Cedar of Lebanon 7days plane ( Kod: INC-LIB-7-GR-633 )
ZGR-16Lebanon, Syria: Sacrum of Middle East 9days plane ( Kod: INC-SYRLIB-9-GR-634 )
ZGR-17Syria: Pearls of Syria 10days plane ( Kod: INC-SYR-10-GR-635 )
ZGR-18Syria, Jordan: Bible Paths from Damascus to Amman 9days plane ( Kod: INC-SRJR-9-GR-636 )
ZGR-19Syria, Jordan: Bible Sacrum from Damascus to Amman 10days plane ( Kod: INC-SRJR-10-GR-637 )
ZGR-20Egypt, Jordan, Syria, Lebanon: Biblical Land 16days plane ( Kod: INC-EGJRSRLE-16-GR-638 )
ZGR-21Cyprus, Jordan: Saint Paul's Path from Damascus to Cyprus 8days plane ( Kod: INC-CYJR-8-GR-639 )
ZGR-22Cyprus, Israel, Greece, Italy: Discovering Holy Land by Apostoles Eyes 19days plane ( Kod: INC-CYIZRGRIT-19-GR-640 )
ZGR-23Ethiopia: Ethiopia - New Jerusalem 9days plane ( Kod: INC-ETHI-9-GR-641 )
ZGR-24Tunisia, Lybia: Christianity in Tunisia and Lybia 8days plane ( Kod: INC-TUNLY-8-GR-642 )
ZGR-25Tunisia: Saint Augustyn Path 8days plane ( Kod: INC-TUN-8-GR-644 )
ZGR-26Tunisia: Tunisia - the cradel of culture and religion 8days plane ( Kod: INC-TUN-8-GR-645 )
ZGR-27Tunisia, Lybia: Christianity trail in Tunisia and Lybia 9days plane ( Kod: INC-TUNLYB-9-GR-646 )
ZGR-28Tunisia, Lybia: Ancient churches in Africa Vetu 9days plane ( Kod: INC-TUNLYB-9-GR-647 )Holy Land
ZGR-01Israel, Palestina: In the path of Jesus 8days plane ( Kod: S-INC-IZR-8-Gr-579 )
ZGR-02Israel, Palestina: In the Jesus paths, classical program 8days plane ( Kod: S-INC-IZR-8-Gr-581 )
ZGR-03Israel, Palestina: Discovering Jesus Paths 8days plane ( Kod: S-INC-IZR-8-Gr-583 )
ZGR-04Israel, Palestina: Pilgrimage to the source of Old Thestament 10days plane ( Kod: S-INC-IZR-10-Gr-601 )
ZGR-05Israel, Jordan: Discovering the Bible in Israel and Jordan 13days plane ( Kod: S-INC-IZJR-13-GR-604 )
ZGR-06Israel, Jordan: Holy Land: The most beautiful places from Bible 15days plane ( Kod: S-INC-IZJR-15-GR-606 )
ZGR-07Israel, Jordan, Egypt: Holy Land with Synay 15days plane ( Kod: S-INC-IZJR-15-GR-610 )
ZGR-08Israel, Egypt: The most beautiful sacred palces in Holy Land 15days plane ( Kod: S-INC-IZJR-15-GR-612 )
ZGR-09Israel, Egypt: Jesus paths with rest in Sharm 15days plane ( Kod: S-INC-IZJR-15-GR-620 )
ZGR-10Israel, Egypt: Biblical fascinations 15days plane ( Kod: S-INC-IZJR-15-GR-624 )
ZGR-11Israel, Egypt: Up to the Red Sea with Sinai Peninsula 15days plane ( Kod: S-INC-IZJR-15-GR-626 )
ZGR-12Israel, Jordan, Egypt: Holy Land with Yordan and Egypt 8days plane ( Kod: S-INC-JOR-8-GR-584 )
ZGR-13Lebanon: Cedar of Lebanon 7days plane ( Kod: INC-LIB-7-GR-633 )
ZGR-14Lebanon, Syria: Sacrum of Middle East 9days plane ( Kod: INC-SYRLIB-9-GR-634 )
ZGR-15Syria: Pearls of Syria 10days plane ( Kod: INC-SYR-10-GR-635 )
ZGR-16Syria, Jordan: Bible Paths from Damascus to Amman 9days plane ( Kod: INC-SRJR-9-GR-636 )
ZGR-17Syria, Jordan: Bible Sacrum from Damascus to Amman 10days plane ( Kod: INC-SRJR-10-GR-637 )
ZGR-18Egypt, Jordan, Syria, Lebanon: Biblical Land 16days plane ( Kod: INC-EGJRSRLE-16-GR-638 )
ZGR-19Cyprus, Jordan: Saint Paul's Path from Damascus to Cyprus 8days plane ( Kod: INC-CYJR-8-GR-639 )
ZGR-20Cyprus, Israel, Greece, Italy: Discovering Holy Land by Apostoles Eyes 19days plane ( Kod: INC-CYIZRGRIT-19-GR-640 )Apostoles Paths
ZGR-01Spain, Portugal: Fatima Sanctuary from Lisbon to Madrit 12days bus ( Kod: INC-FAT-12-GR-700 )
ZGR-02Spain, Portugal, France: Lourdes and Fatima from Barcelona to Barcelona 16days bus ( Kod: INC-FAT-16-GR-696 )
ZGR-03Spain, Portugal, Frane, Italy: Lourdes and fatima from Lisboa to Rome 17days bus ( Kod: INC-FAT-17-GR-698 )
ZGR-04Italy: Throught Italy from Venice to Rome 14days bus ( Kod: INC-IT-14-GR-701 )
ZGR-05Italy, Bosnia, Croatia: Italy with Medjugorje from Rome to Rome 19days bus ( Kod: INC-ITMED-19-GR-702 )St. Paul Itinerary
ZGR-01Italy: Throught Italy from Venice to Rome 14days bus ( Kod: INC-IT-14-GR-701 )
ZGR-02Italy, Bosnia, Croatia: Italy with Medjugorje from Rome to Rome 19days bus ( Kod: INC-ITMED-19-GR-702 )European Saints
ZGR-01France: French Sanctuaries from Paris to Paris 11days bus ( Kod: INC-FR-11-GR-693 )
ZGR-02Spain, Portugal: Fatima Sanctuary from Lisbon to Madrit 12days bus ( Kod: INC-FAT-12-GR-700 )
ZGR-03Spain, Portugal: Fatima Sanctuary, from Barcelona to Barcelona 15days bus ( Kod: INC-FAT-15-GR-695 )
ZGR-04Spain, Portugal, France: Lourdes and Fatima from Barcelona to Barcelona 16days bus ( Kod: INC-FAT-16-GR-696 )
ZGR-05Spain, Portugal, France: Lourdes and Fatima from Paris to Paris 17days bus ( Kod: INC-FAT-17-GR-697 )
ZGR-06Spain, Portugal, Frane, Italy: Lourdes and Fatima from Lisboa to Rome 17days bus ( Kod: INC-FAT-17-GR-698 )
ZGR-07Italy: Throught Italy from Venice to Rome 14days bus ( Kod: INC-IT-14-GR-701 )
ZGR-08Italy, Bosnia, Croatia: Italy with Medjugorje from Rome to Rome 19days bus ( Kod: INC-ITMED-19-GR-702 )Marian Trails
ZGR-01Bosnia, Croatia, Hungary, Poland, Czech: From Bosnia to Poland 15days plane ( Kod: INC-BHCRHPLCZ-15d-BNPgr-597 )
ZGR-02Lithuania: Sanctuaries of Lithuania 7days plane ( Kod: INC-LIT-7d-BNPgr-598 )
ZGR-03France: French Sanctuaries from Paris to Paris 11days bus ( Kod: INC-FR-11-GR-693 )
ZGR-02Spain, Portugal, Bosnia, Croatia, Austria: Fatima and Medjugorie from Madrit to Warsaw 12days bus ( Kod: INC-FATMED-12-GR-699 )
ZGR-04France, Italy, Austria, Sweiz: French Sanctuaries from Vienna to Vienna 12days bus ( Kod: INC-ITFR-12-GR-692 )
ZGR-05Spain, Portugal: Fatima Sanctuary from Madrid to Madrid 12days bus ( Kod: INC-FAT-12-694 )
ZGR-06Spain, Portugal: Fatima Sanctuary from Lisbon to Madrit 12days bus ( Kod: INC-FAT-12-GR-700 )
ZGR-07Spain, Portugal: Fatima Sanctuary, from Barcelona to Barcelona 15days bus ( Kod: INC-FAT-15-GR-695 )
ZGR-08Spain, Portugal, France: Lourdes and Fatima from Barcelona to Barcelona 16days bus ( Kod: INC-FAT-16-GR-696 )
ZGR-09Spain, Portugal, France: Lourdes and Fatima from Paris to Paris 17days bus ( Kod: INC-FAT-17-GR-697 )
ZGR-10Spain, Portugal, Frane, Italy: Lourdes and fatima from Lisboa to Rome 17days bus ( Kod: INC-FAT-17-GR-698 )
ZGR-11Italy, Bosnia, Croatia: Italy with Medjugorje from Rome to Rome 19days bus ( Kod: INC-ITMED-19-GR-702 )Alpine Sanctuaries
ZGR-01France, Italy, Austria, Sweiz: French Sanctuaries from Vienna to Vienna 12days bus ( Kod: INC-ITFR-12-GR-692 )Sacrum of ChristianityMediterranean IslandsMissionary Routs of America
ZGR-01Mexico: Patron of America- Our Lady from Guadelupe 14days airplane ( Kod: S-MEX-14-BNPgr-343 )
ZGR-02Mexico: Patron of America- Our Lady from Guadelupe 15days airplane ( Kod: S-MEX-15-BNPgr-344 )Missionary Routs of Africa
ZGR-01Ethiopia: Ethiopia - New Jerusalem 9days plane ( Kod: INC-ETHI-9-GR-641 )
ZGR-02Tunisia, Lybia: Christianity in Tunisia and Lybia 8days plane ( Kod: INC-TUNLY-8-GR-642 )
ZGR-03Tunisia: Saint Augustyn Path 8days plane ( Kod: INC-TUN-8-GR-644 )
ZGR-04Tunisia: Tunisia - the cradel of culture and religion 8days plane ( Kod: INC-TUN-8-GR-645 )
ZGR-05Tunisia, Lybia: Christianity trail in Tunisia and Lybia 9days plane ( Kod: INC-TUNLYB-9-GR-646 )
ZGR-06Tunisia, Lybia: Ancient churches in Africa Vetu 9days plane ( Kod: INC-TUNLYB-9-GR-647 )Missionary Routs of AsiaSpiritual RetreatsChristian eventsHoliday & Itinerary


7261792 s aveski13464397 s avepolonia
AVE Touroperator

ul. Gawronów 23
40-527 Katowice

Polska // Poland

tel. /32/ 205 38 30
fax /32/ 205 38 28

Dział Obsługi
Sales Department
info@ave.turystyka.pl

Dział Organizacji Grup
Group Department
ave@ave.turystyka.pl

Godziny pracy biura

poniedziałek-piątek
8.30-16.30

wtorek
11.00-19.00


______________
Signal
Wiara

mus
   
 
strona główna dodaj do ulubionych wersja do druku napisz do nas
 
Ta strona wykorzystuje pliki cookies - korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.
Możesz zarządzać plikami cookies, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.