"...Europa zrodziła się w pielgrzymce, a chrześcijaństwo jest jej językiem ojczystym". /J.W.Goethe/. Niech w sercach naszych zabrzmi radosna AVE pieśń, Niech nigdy nie ustanie pozdrowień AVE moc, Ty naszym hymnem stań się MODLITWĄ naszą bądź! AVE MARYJA woła cały świat - hymn Biura Pielgrzymkowego AVE. 15 sierpnia 2016  Biuro AVE obchodzi swoje "25"-te urodziny. Polecamy Bogu nasza prace i radości i dziękujemy za nieustanna opiekę - tym razem w sanktuarium Cudownego Medalika w Paryżu
Turystyka wyjadowa
sprzedaż online
Turystyka przyjadowa
sprzedaż online
sprzedaż online
Bilety Online
Bilety lotnicze
Bilety promowe
Znajdź pociągUbezpieczenia
Wybierz i kup polisę online
Ubezpieczenia turystyczne w TU Signal Iduna
Polisy ubezpieczeniowe AVE dla grup zorganizowanych TU Signal Iduna
TU Signal Iduna wiąże z AVE umowa generalna określająca zakres polis dla grup. Stały numer polisy: 201232
Ubezpieczenia majątkowe

Zakres polisy kosztów rezygnacji


UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ
Ubezpieczenie kosztów imprezy turystycznej pomoże uchronić Was przed finansowymi skutkami rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej zakupionej w biurze podróży. Ubezpieczenie rezygnacji z imprezy turystycznej gwarantuje zwrot ewentualnych kosztów związanych z rezygnacją z imprezy zakupionej w biurze podróży. Ubezpieczenie przerwania imprezy turystycznej zapewnia zwrot kosztów niewykorzystanych świadczeń podróżnych oraz koszty transportu powrotnego.

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty rezygnacji lub przerwania przez ubezpieczonego uczestnictwa w imprezie, z powodów niezależnych od niego np. nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego, nagłego zachorowania lub śmierci najbliższego członka jego rodziny lub szkody w mieniu ubezpieczonego.

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być:
• Rezygnacja + niewykorzystane świadczenia -(RGS) - Ubezpieczenie dotyczy okresu od momentu rozpoczęcia imprezy turystycznej do dnia poprzedzającego jej zakończenie. Za koszty przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej uważa się koszty niewykorzystanych świadczeń podróżnych, a także poniesione przez ubezpieczonego dodatkowe koszty transportu powrotnego.
• rezygnacja z imprezy turystycznej (RG)

KOSZT UBEZPIECZENIA OD REZYGNACJI Z WYJAZDU:

• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wyjazdu, którego nie przekracza 3 000 PLN - 2,80% wartości wyjazdu;
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wyjazdu, którego koszt waha się między 3000,01 PLN a 17 000 PLN - 3% wartości wyjazdu;
• ubezpieczenie od kosztów przerwania wyjazdu (w trakcie jego trwania), którego koszt nie przekracza 17 0000 PLN - 2% ceny wyjazdu

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA

Umowa ubezpieczenia może być zawarta w terminie najpóźniej do 5 dni od daty zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej (wpłaty całości lub części zaliczki) lub zakupu biletu lotniczego, autokarowego, promowego.
W przypadku, gdy do rozpoczęcia imprezy turystycznej lub dnia rozpoczęcia podróży jest mniej niż 30 dni, umowę ubezpieczenia można zawrzeć jedynie w dniu zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej.
Dokumentem niezbędnym do zawarcia umowy ubezpieczenia jest oryginał umowy uczestnictwa Ubezpieczonego w imprezie turystycznej lub potwierdzenie dokonanej rezerwacji i opłacenia łącznego kosztu imprezy turystycznej, bądź bilet lotniczy, autokarowy, promowy.

Masz pytania bądź jesteś juz zdecydowany na zakup polisy ubezpieczeniowej od kosztów rezygnacji? Można dokonać bezpośrednio w siedzibie Biura AVE lub poprzez e-mail info@ave.turystyka.pl


7261792 s aveski13464397 s avepolonia
AVE Touroperator

ul. Gawronów 23
40-527 Katowice

Polska // Poland

tel. /32/ 205 38 30
fax /32/ 205 38 28

Dział Obsługi
Sales Department
info@ave.turystyka.pl

Dział Organizacji Grup
Group Department
ave@ave.turystyka.pl

Godziny pracy biura

poniedziałek-piątek
8.30-16.30

wtorek
11.00-19.00


______________
Signal
Wiara

mus
   
 
strona główna dodaj do ulubionych wersja do druku napisz do nas
 
Ta strona wykorzystuje pliki cookies - korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.
Możesz zarządzać plikami cookies, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.