"...Europa zrodziła się w pielgrzymce, a chrześcijaństwo jest jej językiem ojczystym". /J.W.Goethe/. Niech w sercach naszych zabrzmi radosna AVE pieśń, Niech nigdy nie ustanie pozdrowień AVE moc, Ty naszym hymnem stań się MODLITWĄ naszą bądź! AVE MARYJA woła cały świat - hymn Biura Pielgrzymkowego AVE. 15 sierpnia 2016  Biuro AVE obchodzi swoje "25"-te urodziny. Polecamy Bogu nasza prace i radości i dziękujemy za nieustanna opiekę - tym razem w sanktuarium Cudownego Medalika w Paryżu
Turystyka wyjadowa
sprzedaż online
Turystyka przyjadowa
sprzedaż online
sprzedaż online
Bilety Online
Bilety lotnicze
Bilety promowe
Znajdź pociągUbezpieczenia
Wybierz i kup polisę online
Ubezpieczenia w TU Signal Iduna
-->
Polisy ubezpieczeniowe AVE dla grup zorganizowanych TU Signal Iduna
TU Signal Iduna wiąże z AVE umowa generalna określająca zakres polis dla grup. Stały numer polisy: 201232
Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia dla parafii


OFERTA DLA PARAFII - PAKIET UBEZPIECZENIOWY
Zabezpieczający mienie kościelne i przykościelne.

Składamy w ręce Księży Proboszczów naszą ofertę ubezpieczeniową w celu zatroszczenia się o zabezpieczenie mienia parafialnego na bardzo korzystnych warunkach. Służąc od 23 lat na rynku turystycznym dbaliśmy o zabezpieczenie ubezpieczeniowe naszych Pielgrzymów i Turystów - obecnie rozszerzamy naszą ofertę o zabezpieczenie mienia, gdyż mamy bardzo solidnych partnerów: współpracujemy z grupą wiodących na polskim rynku Towarzystw Ubezpieczeniowych, w tym m.in. PZU, Warta, Ergo Hestia, Inter Polska, HDI Asekuracja, Allianz, Generali, Uniqa, Concordia. Naszym partnerem bezpośrednim jest renomowana Firma BONUS. Ofertę ubezpieczenia Parafii oparta jest o sprawdzone, korzystne warunki ubezpieczeniowe naszych partnerów .

Podstawę pakietu stanowi ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem i rabunku, a także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Dodatkowo pakiet wsparliśmy ubezpieczeniem ryzyk, o których wiemy, iż są najbardziej powszechne na terenie Parafii (myślimy tu o szkodach powstałych w wyniku dewastacji, rozbiciu oszkleń i kradzieży wartości pieniężnych). W Państwa gestii pozostawiamy możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody w mieniu polegające na dewastacji substancjami barwiącymi (graffiti) oraz o tak zwaną kradzież zwykłą.
Mamy nadzieję, że przedstawiona przez nas oferta, stworzona specjalnie dla potrzeb zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej Parafiom spotka się z Waszą akceptacją.

OFERTA DLA PARAFII - PAKIET UBEZPIECZENIOWY
1.Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, może obejmować następujące grupy mienia: budynki i budowle, lokale, wyposażenie, nakłady inwestycyjne. Odpowiedzialność Towarzystwa obejmuje szkody z następujących zdarzeń: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego huragan, powódź, grad, deszcz nawalny, śnieg trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, lawina, zalanie, dym i sadza, uderzenie pojazdu lądowego, huk ponaddźwiękowy. Suma ubezpieczenia przyjętego do ubezpieczenia mienia powinna odpowiadać wartości rzeczywistej lub odtworzeniowej mienia. Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie odpowiada jednak za wartość historyczną lub zabytkową ubezpieczanych obiektów.

2.Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, może obejmować następujące grupy mienia: stałe elementy wykończenia wnętrz, wyposażenie nakłady inwestycyjne. Przez kradzież z włamaniem rozumie się dokonanie albo usiłowanie zaboru mienia po uprzednim usunięciu siłą zabezpieczeń lub otwarciu wejścia przy użyciu kluczy dorabianych bądź oryginalnych - jeśli w ich posiadanie sprawca wszedł na skutek włamania lub rabunku. Przez rabunek rozumie się dokonanie albo usiłowanie zaboru mienia przy użyciu przemocy fizycznej lub groźby jej użycia

3.Ubezpieczenie mienia od dewastacji, obejmuje wszystkie grupy mienia należącego do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego wyszczególnione w umowie ubezpieczenia. Przez dewastację rozumie się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie.

4.Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, może obejmować następujące grupy mienia: oszklenia zewnętrzne i wewnętrzne, lustra zamontowane w meblach i ścianach oszklenie reklamowe tablice świetlne. Franszyza redukcyjna w ubezpieczeniu szyb od stłuczenia: 100pln

5.Ubezpieczenie wartości pieniężnych, zakres obejmuje następujące ryzyka: w miejscu ubezpieczenia - pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, powódź, grad, deszcz nawalny, śnieg, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, lawinę i zalanie, dym i sadzę, uderzenie pojazdu lądowego, huk ponaddźwiękowy, kradzież z włamaniem i rabunek; w transporcie - rabunek, wypadek pojazdu, którym przewożono wartości pieniężne oraz kradzież, która nastąpiła bezpośrednio po wypadku. Przez wartości pieniężne rozumie się krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, akcje, obligacje, nie obrobione złoto, srebro, platyna oraz nie oprawione kamienie szlachetne i perły. Franszyza redukcyjna: 200pln

6.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, obejmuje szkody jakie mogą powstać w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem wskutek czynu niedozwolonego, gdy szkoda zostanie wyrządzona osobie trzeciej. Franszyza redukcyjna: 200pln

7.Ubezpieczenie ryzyka przepięcia, obejmuje szkody powstałe wskutek gwałtownej zmiany napięcia w sieci elektrycznej w wyniku wyładowań atmosferycznych . Franszyza redukcyjna: 500pln

8.Ubezpieczenie mienia od pomalowania substancjami barwiącymi, obejmuje szkody tzw. graffiti, gdzie przez graffiti rozumie się rysunki lub napisy wykonane na przedmiocie ubezpieczenia wbrew woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Franszyza redukcyjna: 200pln

9.Ubezpieczenie na wypadek kradzieży zwykłej, obejmuje szkody polegające na zaborze mienia w celu przywłaszczenia tj. bez próby włamania i rabunku. Franszyza redukcyjna: 200pln


- PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE zabezpieczenie mienia parafialnego.
Pakiet ubezpieczeniowy dla Parafii

ZAKRES PODSTAWOWY:

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

1.     Budynki (kościół, plebania i obiekty architektury sakralnej)   - su:   1 500 000 - składka  551zł

2.     Wyposażenie i urządzenia                                                   - su:     500 000  - składka  184zł

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

1. Wyposażenie i urządzenia                                                          - su:     10 000 - składka   65zł

Ubezpieczenie mienia od dewastacji:                                              - su:     10 000 - składka   39zł

Ubezpieczenie szyb od stłuczenia (w tym witraży):                        - su:       5 000 - składka 101zł

Ubezpieczenie wartości pieniężne:                                                  - su:       5 000 - składka   42zł

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Parafii:                         - su:   100 000 - składka   71zł

                                                                                                         

Ryzyko przepięcia (odpowiedzialność do 20% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 100 000pln)

                                                                                                      - bezskładkowo w zakresie

                                                                                                      SKŁADKA ŁĄCZNA : 1053zł

 

OPCJE DODATKOWE:

Ubezpieczenie mienia od dewastacji substancjami barwiącymi      -  su:       5 000 - składka  250zł

(tzw. graffiti)

Ubezpieczenie tzw. kradzieży zwykłej                                                       -  su:        1 000 - składka 100zł


Nasz Przedstawiciel jest do Waszej dyspozycji w każdym momencie
32 205 38 30 (08.30 - 16.30)
W celu prawidłowej ochrony ubezpieczeniowej oraz jak najbardziej korzystnej oferty, polecamy umówić się na spotkanie w z naszym Przedstawicielem. Dokonujemy bezpłatnego audytu zamierzonego do ubezpieczenia mienia - jakim mogą być:
 obiekty sakralne w tym kościoły
 Domy Parafialne
 Garaże
 Cmentarze
 I wszelkie inne pomieszczenie czy budynki przy parafialne


7261792 s aveski13464397 s avepolonia
AVE Touroperator

ul. Gawronów 23
40-527 Katowice

Polska // Poland

tel. /32/ 205 38 30
fax /32/ 205 38 28

Dział Obsługi
Sales Department
info@ave.turystyka.pl

Dział Organizacji Grup
Group Department
ave@ave.turystyka.pl

Godziny pracy biura

poniedziałek-piątek
8.30-16.30

wtorek
11.00-19.00


______________
Signal
Wiara

mus
   
 
strona główna dodaj do ulubionych wersja do druku napisz do nas
 
Ta strona wykorzystuje pliki cookies - korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.
Możesz zarządzać plikami cookies, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.