"...Europa zrodziła się w pielgrzymce, a chrześcijaństwo jest jej językiem ojczystym". /J.W.Goethe/. Niech w sercach naszych zabrzmi radosna AVE pieśń, Niech nigdy nie ustanie pozdrowień AVE moc, Ty naszym hymnem stań się MODLITWĄ naszą bądź! AVE MARYJA woła cały świat - hymn Biura Pielgrzymkowego AVE. 15 sierpnia 2016  Biuro AVE obchodzi swoje "25"-te urodziny. Polecamy Bogu nasza prace i radości i dziękujemy za nieustanna opiekę - tym razem w sanktuarium Cudownego Medalika w Paryżu
Turystyka wyjadowa
sprzedaż online
Turystyka przyjadowa
sprzedaż online
sprzedaż online
Bilety Online
Bilety lotnicze
Bilety promowe
Znajdź pociągSzlakiem Biblijnym
Poza prezentowanymi programami zachęcamy również do zapoznania się z ofertą katalogową Biura AVE.


W ów dzień zagrają na wielkiej trąbie
I wtedy przyjdą zagubieni w kraju Asyrii i rozproszeni po kraju egipskim, i uwielbią Pana na wielkiej górze , w Jeruzalem"(Iz 27,12-13)


" ... ponieważ nawiedzać te miejsca , choćby tylko w myślach, znaczy niejako odczytywać na nowo Ewangelię, przemierzać ponownie drogi, którymi przeszło samo Objawienie (...)" /Ojciec Święty Jan Paweł II - fragment Listu "O pielgrzymowaniu
do miejsc związanych z historią zbawienia" /


Ziemia Święta - kolebka wielkich religii monoteistycznych: judaizmu, islamu i chrzescijaństwa. Pelegrynacja przez dolinę Jordanu, wzgórza Galilei, wybrzeża Morza Sródziemnego przez dziekie pustynie, a także ruiny miast straozytnych pozwala pogłebic wiedże o spuściźnie wielkich cywilazji, których sladem sa twierdze izraelitów, bizantyjskie koscioły, arabskie meczety, zamki krzyzowców.
Dla nas chrześcijan to przede wszystkim miejsce rodzenia się Ewangelii Jezusa Chrystusa, której dobra nowina głoszona po calym swiecie przemienia ludzkie serca.
Ziemia, która kształtowała życie Jezusa, To nie tylko ziemia: Galilea, Judea, Samaria, Perea, Idumea, pola uprawne i pustynie, równiny i góry, rzeka Jordan i jezioro Galilejskie - to nie tylko ludzie, lecz także ich historia.

Jedyna i niezwykła to ziemia, w której kamienie mówią jako świadkowie historycznych wydarzeń sprzed 2000 lat: " W tej grocie narodził się Jezus..., tymi schodami chodził..., tu zapłakał..., na tej skale modli się w Ogrójcu..., tu stał krzyz..., a w tym grobie złozono Jego ciało..., " - echo mówiacych skał.
Bóg pozwala nam dotykać tych miejsc, jak pozwolił Tomaszowi włożyć palce do zranionego boku, by uwierzył.
Pielgrzymując po biblijnej ziemii przeniknie Cię niepojęta świętość tych bycia, patrzenia i dotykania.
Tu dokonuje się zderzenie przekazu tradycji i wiary z czasem teraźniejszym. Biblijna Ziemia obiecana.

Pielgrzymując śladami Biblii docieramy do dzisiejszego Egiptu, Jordanii, Syrii, Palestyny i Izraela a nawet Etiopii. Jak naród wybrany docieramy na górę Synaj ( Przymierze, czyli dar dziesieciorga przykazań) do Morza Czerwonego, na pustynię, przez rzekę Jordan do Ziemii Obiecanej nie pod wodzą Mojzesza, lecz przewodnika.

Pielgrzymowanie śladami narodu wybranego i Mesjasza Jezusa Chrystusa jest ogromnym bogactwem jakiego możemy doświadczyć dla wzrostu naszego rozwoju duchowego. Staramy się poprowadzic Pielgrzyma do miejsc niezwykłych, których bijące sacrum jest niezgłębionym żródłem Bożych Łask.

"...Pielgrzymi często opisują swą pielgrzymkę do Ziemi Świętej jako doznanie, które zmienia ich życie. Nieraz trudno im wyrazić absolutne szczęście ogarniające ich podczas tej szczególnej przygody duchowej.
Stąpając dosłownie śladami Jezusa Chrystusa, niektórzy traktują tę podróż jako drogę zbliżającą ich do Pana lub jako odkrywanie korzeni swej chrześcijańskiej wiary. Inni opisują żarliwe doznanie stawania się żywym pomostem ku pokojowi i pojednaniu lub bycia częścią bogatej tkanki religijnej opowieści, którą przesączony jest każdy zakątek Ziemi Świętej.

Pomimo głęboko osobistej natury przeżywania Ziemi Świętej, już samo odbycie pielgrzymki jednoczy wszystkich wiernych. Jednoczy ich w Chrystusie, w wierze i poprzez ich wkład w zachowanie cennego chrześcijańskiego dziedzictwa na tej wspaniałej ziemi...".*/Biblia Tysiąclecia, wyd. 3, Poznań-Warszawa 1990/

-I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną»…” (Mt 4, 19) /

ZAPRASZAMY DO PIELGRZYMOWANIA z AVE szlakiem bibljnym

UWAGI PRAKTYCZNE:
Pragniemy aby WASZA PIELGRZYMKA byłą prowadzona przez najlepszych fachowców a jednocześnie była najwspanialszymi w życiu rekolekcjami.
Pielgrzymki szlakiem biblijnym sa prowadzone przez Księży specjalizujących się w tematyce biblijnej czesto pracownicy naukowi najlepszych uczelni teologicznych w kraju.
W celu uzyskania wiz i zezwoleń wjazdowych do niektórych krajów należy posiadać: paszport minimum ważny 6-miesięcy


Oferta indywidualna
Kod: S-IZR1501-x.Kusz-735735
ZIEMIA ŚWIĘTA - PO DROGACH PANA JEZUSA

Terminy:

Ilość dni: 8 dni
Państwo: Izrael
Profil wyjazdu: Pielgrzymka
Transport: Autokar, Samolot
Wyżywienie: śniadanie, Obiadokolacja
Zakwaterowanie: Hotel
Cena od: 670 USD /os
Na trasie: Jerozolima, Betlejem, Jeryho, Kafarnaum, Góra Błogosławieństw, Kana, Nazaret, Galilea, Cezarea, Tel Aviv,


Kod: S-LIBAN1509-743743
LIBAN ŚLADAMI ŚW. CHARBELA - UZDROWICIELA

Terminy:

Ilość dni: 7 dni
Państwo: Liban
Profil wyjazdu: Pielgrzymka
Transport: Samolot
Wyżywienie: śniadanie, Kolacja
Zakwaterowanie: Hotel
Cena od: 1129 USD /os
Na trasie: Anjar, Baalbek, Byblos, Jeita, Harissa, Sydon, Bejrut,


Kod: S-Lib7d-747747
PIELGRZYMKA ŚLADAMI UZDROWICIELA - ŚWIĘTEGO CHARBELA DO LIBANU

Terminy:

Ilość dni: 7 dni
Państwo: Wycieczka objazdowa
Region: Inny
Miasto: Inne
Profil wyjazdu: Pielgrzymka
Transport: Samolot
Wyżywienie: śniadanie, Kolacja
Zakwaterowanie: Hotel
Cena od: 1029 USD /os


  
Oferta grupowa - na zamówienie
Kod: S-IZR-8-BNPgr-578
NA ZAMÓWIENIE GRUPOWE578
ZIEMIA ŚWIĘTA: ŚLADAMI JEZUSA CHRYSTUSA

Ilość dni: 8 dni
Państwo: Izrael
Profil wyjazdu: Pielgrzymka
Transport: Autokar, Samolot
Wyżywienie: śniadanie, Obiadokolacja
Zakwaterowanie: Hotel
Na trasie: Jerozolima, Betlejem, Jeryho, Kana, Kafarnaum, Góra Błogosławieństw, Galilea, Cezarea, Tel Aviv,

Kod: S-IZR-10-BNPgr-582
NA ZAMÓWIENIE GRUPOWE582
IZRAEL,PALESTYNA: DO ŹRÓDEŁ STAREGO TESTAMENTU

Ilość dni: 10 dni
Państwo: Izrael
Profil wyjazdu: Pielgrzymka
Transport: Autokar, Samolot
Wyżywienie: śniadanie, Obiadokolacja
Zakwaterowanie: Hotel
Na trasie: Cezarea, Nazaret, Kafarnaum, Góra Błogosławieństw, Jeryho, Masada, Jerozolima, Betlejem, Tel Aviv,

Kod: S-IZRJO-13-BNPgr-288
NA ZAMÓWIENIE GRUPOWE288
IZRAEL,JORDANIA,PALESTYNA: ZIEMIA ŚW. Z TEL AVIV

Ilość dni: 13 dni
Państwo: Wycieczka objazdowa
Profil wyjazdu: Pielgrzymka
Transport: Autokar, Samolot
Wyżywienie: śniadanie, Obiadokolacja
Zakwaterowanie: Hotel
Na trasie: Jerozolima, Eilat, Jeryho, Kafarnaum, Kana, Nazaret, Cezarea, Jaffa, Betlejem, Tel Aviv,

Kod: S-IZRJO-15-BNPgr-289
NA ZAMÓWIENIE GRUPOWE289
ZIEMIA ŚWIĘTA Z GÓRĄ SYNAJ

Ilość dni: 15 dni
Państwo: Wycieczka objazdowa
Profil wyjazdu: Pielgrzymka
Transport: Autokar, Samolot
Wyżywienie: śniadanie, Obiadokolacja
Zakwaterowanie: Hotel
Na trasie: Eilat, Betania, Betlejem, Jaffa, Cezarea, Kafarnaum, Kana, Nazaret, Tabga,

Kod: S-IZEGJO-15-BNPgr589
NA ZAMÓWIENIE GRUPOWE589
ZIEMIA ŚWIĘTA Z GÓRĄ SYNAJ

Ilość dni: 15 dni
Państwo: Wycieczka objazdowa
Profil wyjazdu: Pielgrzymka
Transport: Autokar, Samolot
Wyżywienie: śniadanie, Obiadokolacja
Zakwaterowanie: Hotel
Na trasie: Gezara, Madaba, Nebo, Petra, Aquaba, Synaj, Taba, Eilat, Betlejem, Jerozolima, Cezarea, Jaffa, Tabga, Kafarnaum, Góra Błogosławieństw, Tyberiada, Kana, Nazaret, Amman,

Kod: S-IZREG-15-BNPgr-302
NA ZAMÓWIENIE GRUPOWE302
IZRAEL, EGIPT: ODKRYWANIE TAJEMNIC BIBLII

Ilość dni: 15 dni
Państwo: Wycieczka objazdowa
Profil wyjazdu: Pielgrzymka
Transport: Autokar, Samolot
Wyżywienie: śniadanie, Obiadokolacja
Zakwaterowanie: Hotel
Na trasie: Taba, Betlejem, Ein Karim, Jerozolima, Jaffa, Tyberiada, Kafarnaum, Kana, Nazaret, Galilea, Jeryho, Eilat, Synaj, Giza, Kair, Sharm El Sheikh,

Kod: S-IZREG-15-BNPgr-593
NA ZAMÓWIENIE GRUPOWE593
ZIEMIA ŚWIĘTA Z WYPOCZYNKIEM W SHARM

Ilość dni: 15 dni
Państwo: Wycieczka objazdowa
Profil wyjazdu: Pielgrzymka
Transport: Autokar, Samolot
Wyżywienie: śniadanie, Obiadokolacja
Zakwaterowanie: Hotel
Na trasie: Jerozolima, Betlejem, Ein Karim, Jaffa, Cezarea, Kafarnaum, Góra Błogosławieństw, Nazaret, Kana, Jeryho, Eilat, Taba, Sharm El Sheikh,

Kod: S-IZREG-15-BNPgr-341
NA ZAMÓWIENIE GRUPOWE341
IZRAEL,EGIPT: BIBLIJNE FASCYNACJE ZIEMI ŚWIĘTEJ

Ilość dni: 15 dni
Państwo: Izrael
Profil wyjazdu: Pielgrzymka
Transport: Samolot
Wyżywienie: śniadanie, Obiadokolacja
Zakwaterowanie: Hotel
Na trasie: Eilat, Jeryho, Betania, Jerozolima, Betlejem, Jaffa, Cezarea, Kafarnaum, Kana, Nazaret, Taba,

Kod: S-IZREG-15-BNPgr-342
MA ZAMÓWIENIE GRUPOWE342
IZRAEL, EGIPT: AŻ PO MORZE CZERWONE Z G.SYNAJ

Ilość dni: 15 dni
Państwo: Wycieczka objazdowa
Profil wyjazdu: Pielgrzymka
Transport: Autokar, Samolot
Wyżywienie: śniadanie, Obiadokolacja
Zakwaterowanie: Hotel
Na trasie: Jerozolima, Betlejem, Hajfa, Jaffa, Cezarea, Kafarnaum, Kana, Nazaret, Betania, Jeryho, Eilat, Synaj, Taba,

Kod: S-JOR-8-BNPgr-297
NA ZAMÓWIENIE GRUPOWE297
JORDANIA,EGIPT: ODKRYWANIE KRAJÓW BIBLIJNYCH

Ilość dni: 8 dni
Państwo: Egipt
Profil wyjazdu: Pielgrzymka
Transport: Samolot
Wyżywienie: śniadanie, Kolacja
Zakwaterowanie: Hotel
Na trasie: Taba, Amman, Madaba, Petra, Aquaba, Synaj, Sharm El Sheikh,

Kod: S-EGP-8-1NPgr-301
NA ZAMÓWIENIE GRUP301
DWA SŁOŃCA EGIPTU: KAIR, LUXOR

Ilość dni: 8 dni
Państwo: Egipt
Profil wyjazdu: Pielgrzymka
Transport: Autokar, Samolot
Wyżywienie: śniadanie, Obiadokolacja
Zakwaterowanie: Hotel
Na trasie: Memphis, Giza, Asuan, Abu Simbel, Kom Ombo, Edfu, Luksor, Hurghada, Kair,

Kod: S-EGP-12-BNPgr-304
NA ZAMÓWIENIE GRUP304
TAJEMNICE EGIPSKIE

Ilość dni: 12 dni
Państwo: Egipt
Profil wyjazdu: Pielgrzymka
Transport: Samolot + prom
Wyżywienie: śniadanie, Obiadokolacja
Zakwaterowanie: Hotel
Na trasie: Synaj, Hurghada, Luksor, Asuan, Aleksandria, Memphis, Giza, Kair,

Kod: S-Liban-7-BNPgr-592
NA ZAMÓWIENIE GRUPOWE592
CEDR LIBANU

Ilość dni: 7 dni
Państwo: Liban
Profil wyjazdu: Pielgrzymka
Transport: Autokar, Samolot
Wyżywienie: śniadanie, Obiadokolacja
Zakwaterowanie: Hotel
Na trasie: Anjar, Byblos, Jeita, Harissa, Bejrut,

Kod: S-LIBAN1509-743743
LIBAN ŚLADAMI ŚW. CHARBELA - UZDROWICIELA

Ilość dni: 7 dni
Państwo: Liban
Profil wyjazdu: Pielgrzymka
Transport: Samolot
Wyżywienie: śniadanie, Kolacja
Zakwaterowanie: Hotel
Na trasie: Anjar, Baalbek, Byblos, Jeita, Harissa, Sydon, Bejrut,

Kod: S-Lib7d-747747
PIELGRZYMKA ŚLADAMI UZDROWICIELA - ŚWIĘTEGO CHARBELA DO LIBANU

Ilość dni: 7 dni
Państwo: Wycieczka objazdowa
Region: Inny
Miasto: Inne
Profil wyjazdu: Pielgrzymka
Transport: Samolot
Wyżywienie: śniadanie, Kolacja
Zakwaterowanie: Hotel

Kod: S-SYRLIB-9-1NPgr-307
NA ZAMÓWIENIE GRUPOWE307
SYRIA, LIBAN: SACRUM BL WSCHODU - OD BEJRUTU PO DAMASZEK

Ilość dni: 9 dni
Państwo: Wycieczka objazdowa
Profil wyjazdu: Pielgrzymka
Transport: Samolot
Wyżywienie: śniadanie, Obiadokolacja
Zakwaterowanie: Hotel
Na trasie: Bosra, Damaszek, Malloula, Palmyra, Hama, Aleppo, Tartus, Byblos, Harissa, Baalbek, Sydon, Bejrut,

Kod: S-Syr-10-BNPgr-591
NA ZAMÓWIENIE GRUPOWE591
PERŁY SYRII

Ilość dni: 10 dni
Państwo: Syria
Profil wyjazdu: Pielgrzymka
Transport: Autokar, Samolot
Wyżywienie: śniadanie, Obiadokolacja
Zakwaterowanie: Hotel
Na trasie: Bosra, Hama, Aleppo, Palmyra, Saydnaya, Malloula, Damaszek,

Kod: S-SyJo-9-BNPgr-586
NA ZAMÓWIENIE GRUPOWE586
SYRIA JORDANIA: ŚLADAMI BIBLII

Ilość dni: 9 dni
Państwo: Wycieczka objazdowa
Profil wyjazdu: Pielgrzymka
Transport: Autokar, Samolot
Wyżywienie: śniadanie, Obiadokolacja
Zakwaterowanie: Hotel
Na trasie: Petra, Nebo, Madaba, Gezara, Amman, Jerash, Bosra, Aleppo, Palmyra, Malloula, Damaszek,

Kod: S-SyJo-10-BNPgr-587
NA ZAMÓWIENIE GRUPOWE587
SYRIA, JORDANIA: SACRUM BIBLIJNE

Ilość dni: 10 dni
Państwo: Wycieczka objazdowa
Profil wyjazdu: Pielgrzymka
Transport: Autokar, Samolot
Wyżywienie: śniadanie, Obiadokolacja
Zakwaterowanie: Hotel
Na trasie: Petra, Nebo, Madaba, Amman, Jerash, Bosra, Aleppo, Palmyra, Malloula, Damaszek,

Kod: S-JoSyLi-16-BNPgr580
NA ZAMÓWIENIE GRUPOWE580
EGIPT, JORDANIA, SYRIA, LIBAN: KRAINA BIBLIJNA

Ilość dni: 16 dni
Państwo: Wycieczka objazdowa
Profil wyjazdu: Pielgrzymka
Transport: Autokar, Samolot
Wyżywienie: śniadanie, Obiadokolacja
Zakwaterowanie: Hotel
Na trasie: Madaba, Saydnaya, Malloula, Palmyra, Hama, Aleppo, Batroun, Byblos, Jeita, Harissa, Sydon, Bejrut, Anjar, Baalbek, Damaszek, Bosra, Gezara, Amman, Petra, Taba,

Kod: S-CyJo-8-BNPgr-588
NA ZAMÓWIENIE GRUPOWE588
CYPR, JORDANIA: DROGA ŚW. PAWŁA

Ilość dni: 8 dni
Państwo: Jordania
Profil wyjazdu: Pielgrzymka
Transport: Autokar, Samolot
Wyżywienie: śniadanie, Obiadokolacja
Zakwaterowanie: Hotel
Na trasie: Paphos, Limassol, Madaba, Nebo, Petra, Gezara, Amman, Nikozja, Larnaca,

Kod: AP-CyIZ-19-BNPgr-585
NA ZAMÓWIENIE GRUPOWE585
CYPR,IZRAEL,GRECJA,WŁOCHY - ZIEMIA ŚW. OCZYMA APOSTOŁÓW

Ilość dni: 19 dni
Państwo: Cypr
Profil wyjazdu: Pielgrzymka
Transport: Autokar + prom
Wyżywienie: śniadanie, Kolacja
Zakwaterowanie: Hotel
Na trasie: San Marino, Loreto, Patras, Nikozja, Cezarea, Jaffa, Betlejem, Ein Karim, Masada, Betania, Jerozolima, Jeryho, Góra Błogosławieństw, Tyberiada, Tabga, Tyberiada, Kana, Nazaret, Hajfa, Paphos, Limassol, Rodos, Patmos, Pireus, Ateny, Bari,

Kod: S-ETIO-9-BNPgr-266
NA ZAMÓWIENIE GRUP266
ETIOPIA - NOWE JERUZALEM

Ilość dni: 9 dni
Państwo: Etiopia
Profil wyjazdu: Pielgrzymka
Transport: Samolot
Wyżywienie: śniadanie, Kolacja
Zakwaterowanie: Hotel
Na trasie: Lalibela, Gondar, Axum, Addis Abeba,

Kod: S-TUN-8-BNPgr-286
NA ZAMÓWIENIE GRUP286
CHRZEŚCIJAŃSTWO W TUNEZJI I LIBII

Ilość dni: 8 dni
Państwo: Tunezja
Profil wyjazdu: Pielgrzymka
Transport: Samolot
Wyżywienie: śniadanie, Kolacja
Zakwaterowanie: Hotel
Na trasie: Djerba, Tunis, Monastir,

Kod: S-TUN-8-BNPgr-287
NA ZAMÓWIENIE GRUP287
TUNEZJA: ŚLADAMI ŚW. AUGUSTYNA

Ilość dni: 8 dni
Państwo: Tunezja
Profil wyjazdu: Pielgrzymka
Transport: Samolot
Wyżywienie: śniadanie, Kolacja
Zakwaterowanie: Hotel
Na trasie: Sousse, Tabarka, Tunis, Monastir,

Kod: S-TUN-8-BNPgr-292
NA ZAMÓWIENIE GRUP292
TUNEZJA: KOLEBKA WIELU KULTUR I RELIGII

Ilość dni: 8 dni
Państwo: Tunezja
Profil wyjazdu: Pielgrzymka
Transport: Samolot
Wyżywienie: śniadanie, Kolacja
Zakwaterowanie: Hotel
Na trasie: Sousse, Tunis,

Kod: S-TUNLIB-9-BNPgr-590
NA ZAMÓWIENIE GRUP590
ŚLADAMI CHRZEŚCIJAŃSTWA TUNEZJI I LIBII

Ilość dni: 9 dni
Państwo: Libia
Profil wyjazdu: Pielgrzymka
Transport: Samolot
Wyżywienie: śniadanie, Kolacja
Zakwaterowanie: Hotel
Na trasie: Trypolis, Sabrata, Djerba, Tunis,

Kod: S-TUNLIB-9-BNPgr-308
NA ZAMÓWIENIE GRUP308
TUNEZJA, LIBIA: STAROŻYTNE KOŚCIOŁY W AFRICA VETU

Ilość dni: 9 dni
Państwo: Tunezja
Profil wyjazdu: Pielgrzymka
Transport: Samolot
Wyżywienie: śniadanie, Kolacja
Zakwaterowanie: Hotel
Na trasie: Trypolis, Djerba, Tunis,

 7261792 s aveski13464397 s avepolonia
AVE Touroperator

ul. Gawronów 23
40-527 Katowice

Polska // Poland

tel. /32/ 205 38 30
fax /32/ 205 38 28

Dział Obsługi
Sales Department
info@ave.turystyka.pl

Dział Organizacji Grup
Group Department
ave@ave.turystyka.pl

Godziny pracy biura

poniedziałek-piątek
8.30-16.30

wtorek
11.00-19.00


______________
Signal
Wiara

mus
   
 
strona główna dodaj do ulubionych wersja do druku napisz do nas
 
Ta strona wykorzystuje pliki cookies - korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.
Możesz zarządzać plikami cookies, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.