"...Europa zrodziła się w pielgrzymce, a chrześcijaństwo jest jej językiem ojczystym". /J.W.Goethe/. Niech w sercach naszych zabrzmi radosna AVE pieśń, Niech nigdy nie ustanie pozdrowień AVE moc, Ty naszym hymnem stań się MODLITWĄ naszą bądź! AVE MARYJA woła cały świat - hymn Biura Pielgrzymkowego AVE. 15 sierpnia 2016  Biuro AVE obchodzi swoje "25"-te urodziny. Polecamy Bogu nasza prace i radości i dziękujemy za nieustanna opiekę - tym razem w sanktuarium Cudownego Medalika w Paryżu
Turystyka wyjadowa
sprzedaż online
Turystyka przyjadowa
sprzedaż online
sprzedaż online
Bilety Online
Bilety lotnicze
Bilety promowe
Znajdź pociągUbezpieczenia
Wybierz i kup polisę online
Ubezpieczenia turystyczne w TU Signal Iduna
Polisy ubezpieczeniowe AVE dla grup zorganizowanych TU Signal Iduna
TU Signal Iduna wiąże z AVE umowa generalna określająca zakres polis dla grup. Stały numer polisy: 201232
Ubezpieczenia majątkowe

Zakres polis grupowych

Wyjeżdżając poza granice naszego kraju polecamy zakup ubezpieczenia turystycznego Towarzystwa Ubezpieczeniowego SIGNAL IDUNA. Nie martw się więcej o bezpieczeństwo podczas podróży! Zakupu można dokonać bezpośrednio w siedzibie Biura AVE lub poprzez e-mail info@ave.turystyka.pl

ZAKRES UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEGO

1.Ubezpieczenie Kosztów Leczenia i kosztów ratownictwa (KL) w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku obejmuje: - transport ubezpieczonego do ambulatorium lub szpitala oraz transport do kraju, - zwrot kosztów poniesionych na badania i zabiegi lekarskie, - zakup lekarstw, - pobyt w szpitalu, - zwrot dodatkowo poniesionych kosztów podróży i pobytu osoby towarzyszącej niezbędnej dla załatwienia - spraw związanych z powrotem ubezpieczonego do kraju, - zwrot kosztów zakupu trumny i transportu zwłok do miejsca pochówku w Polsce lub kosztów pochówku za granicą, - zwrot kosztów wizyty osoby wskazanej przez ubezpieczonego, - zwrot kosztów wyżywienia i zakwaterowania za granicą w celu rekonwalescencji, - zwrot dodatkowych kosztów transportu ubezpieczonego po zakończeniu leczenia z miejsca hospitalizacji za granicą do miejsca umożliwiającego kontynuowanie podróży.

2. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków(NNW) gwarantuje świadczenie, gdy nastąpi: - trwały uszczerbek na zdrowiu - śmierć osoby ubezpieczonej.

3. Ubezpieczenie od ryzyka następstw chorób przewlekłych i nowotworowych

4. Ubezpieczenie Bagażu Podróżnego obejmuje przedmioty osobistego użytku ubezpieczonego. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. odpowiada za utratę lub ubytek wartości ubezpieczonych rzeczy z powodu ich zaginięcia, zniszczenia lub uszkodzenia.

SIGNAL IDUNA TU zapewnia świadczenia do powyższych sum ubezpieczeniowych:

• SIGNAL IDUNA TRAVEL:


KL
(Koszty Leczenia)

KR
(Koszty Ratownictwa)

NWI
(trwały uszczerbek na skutek nieszczęśliwego wypadku)

NWS (śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku)

Bagaż

Europa i Basen Morza Śródziemnego

10.000 €

5.000 €
(podlimit KL)

7.000 PLN

7.000 PLN

800 PLN

Pozostałe państwa świata

30.000 €

5.000 €
(podlimit KL)

16.000 PLN

16.000 PLN

1.800 PLN

Każdy z wariantów ma włączoną obligatoryjnie zwyżkę za choroby przewlekłe oraz nowotworowe.
Każdy z wariantów można rozszerzyć o amatorskie sporty zimowe (turystykę kwalifikowaną*) lub sporty wyczynowe**

________________________________________
*uprawianie turystyki kwalifikowanej - wypoczynek połączony z rekreacją i amatorskim uprawianiem sportu, w celu doskonalenia sprawności, wydolności zdrowia oraz wszechstronnym poznaniem atrakcji turystycznych, uprawiany często na oznakowanych szlakach i/lub trasach zjazdowych, wymagający umiejętności posługiwania się sprzętem turystycznym, głównie lokomocyjnym (np. rower, żaglówka, kajak, narty, snowboard, windsurfing, kitesurfing) uprawiany indywidualnie lub zespołowo, w grupach nieformalnych lub zorganizowanych (np. obozy zimowe - narciarskie - snowbordowe, amatorskie zawody), niekiedy połączone z elementami szkolenia i współzawodnictwa, również wszelkiego rodzaju zajęcia teambuldingowe (np. paintball).
** sporty wyczynowe (wysokiego ryzyka) (kod HR) - uprawianie sportów takich jak: jazda konna, myślistwo, nurkowanie z aparatem powietrznym, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, sztuki walki i wszelkie rodzaju sporty obronne.

WARTO WIEDZIEĆ, że:

• ochrona ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA Polska rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia podróży przez ubezpieczonego, nie wcześniej jednak niż od początku dnia określonego jako data rozpoczęcia imprezy w Umowie Uczestnictwa zawartej z BIUREM PODRÓŻY;
• ochrona ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA Polska kończy się z chwilą zakończenia przez ubezpieczonego podróży, nie później jednak niż z upływem dnia określonego jako data zakończenia imprezy w Umowie Uczestnictwa.
• W przypadku imprez organizowanych przez BIURO PODRÓŻY z dojazdem własnym uczestnika: ochrona ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA Polska rozpoczyna się na 24 godziny przed właściwym terminem rozpoczęcia imprezy wskazanym w Umowie Uczestnictwa, nie wcześniej jednak niż z chwilą rozpoczęcia podróży przez ubezpieczonego; ochrona ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA Polska kończy się 24 godziny po właściwym terminie zakończenia imprezy wskazanym w Umowie Uczestnictwa, nie później jednak niż z chwilą zakończenia przez ubezpieczonego podróży.

OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO
W przypadku korzystania z polisy należy natychmiastowo skontaktować się:
Centrala Alarmowa Inter Partner Telefon czynny całą dobę: (4822) 864 55 26, fax.:(4822) 864 55 23
Pracownikowi Centrali Alarmowej należy podać:
• Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz datę urodzenia poszkodowanego,
• Numer polisy, • Imię i nazwisko zgłaszającego sprawę pilota,
• Telefon kontaktowy zgłaszającego sprawę pilota,
• w miarę możliwości odpowiedzieć na pytania zadawane przez pracownika Centrali Alarmowej.

Po powrocie do kraju należy wypełnić następujące formularze, które otrzymasz podczas zakupu polisy:
• formularz zgłoszeniowy KL
• formularz zgłoszeniowy Koszty ratownictwa
• formularz zgłoszeniowy bagaż
• formularz zgłoszeniowy OC


7261792 s aveski13464397 s avepolonia
AVE Touroperator

ul. Gawronów 23
40-527 Katowice

Polska // Poland

tel. /32/ 205 38 30
fax /32/ 205 38 28

Dział Obsługi
Sales Department
info@ave.turystyka.pl

Dział Organizacji Grup
Group Department
ave@ave.turystyka.pl

Godziny pracy biura

poniedziałek-piątek
8.30-16.30

wtorek
11.00-19.00


______________
Signal
Wiara

mus
   
 
strona główna dodaj do ulubionych wersja do druku napisz do nas
 
Ta strona wykorzystuje pliki cookies - korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.
Możesz zarządzać plikami cookies, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.