"...Europa zrodziła się w pielgrzymce, a chrześcijaństwo jest jej językiem ojczystym". /J.W.Goethe/. Niech w sercach naszych zabrzmi radosna AVE pieśń, Niech nigdy nie ustanie pozdrowień AVE moc, Ty naszym hymnem stań się MODLITWĄ naszą bądź! AVE MARYJA woła cały świat - hymn Biura Pielgrzymkowego AVE. 15 sierpnia 2016  Biuro AVE obchodzi swoje "25"-te urodziny. Polecamy Bogu nasza prace i radości i dziękujemy za nieustanna opiekę - tym razem w sanktuarium Cudownego Medalika w Paryżu
Turystyka wyjadowa
sprzedaż online
Turystyka przyjadowa
sprzedaż online
sprzedaż online
Bilety Online
Bilety lotnicze
Bilety promowe
Znajdź pociągInfo pielgrzym

 

Procedura sprzedaży
Biuro AVE - czym można służyć?

Biuro czynne od poniedziałku - do piątku 08.30 - 16.30, we wtorki 11.00 - 19.00
  ZAPOZNANIE SIĘ Z OFERTĄ ORGANIZATORA AVE

 • Wizyta w Biurze: ul. Gawronów 23 Katowice - Brynów (w budynku parafialnym)
 • Kontakt z Działem Obsługi Klienta / Pielgrzyma
 • Telefoniczny: (032) 205 38 30
  komórkowy awaryjny po godzinach pracy:
  +48 602 231789
  fax.: (032) 205 38 28
  GG: 7261792
  Skype: avepolonia (Touroperator) lub aveski
 • Zapytanie elektroniczne na adres e-mail: info@ave.turystyka.pl
 • Na stronie www.ave.turystyka.pl
 • W Biurze lub na stronie internetowej można zapisać się do listy chętnych na otrzymywanie NEWSLETTER- ów czyli komunikatów Biura AVE informujących o kierunkach wyjazdów i dostępności miejsc
 • Terminarz imprez z ofertą AVE można otrzymać korespondencyjnie pocztą tradycyjną lub zapoznać się z nim na stronie www.ave.turystyka.pl
  WYBÓR PROGRAMU: TRASY, SZLAKU
  Oferta programowa Biura AVE jest uszeregowana wg następującej typologii:
 • Szlakiem Biblijnym
 • Szlakiem Apostołów i Świętych
 • Szlakiem Sanktuariów Maryjnych
 • Szlakiem Misyjnym Azji, Afryki, Ameryki płn. i płd. oraz Australii
 • Szlakiem Sacrum Chrześcijaństwa
 • Szlakiem Krajoznawczo - Wypoczynkowym
 • Szlakiem Weekendowym
 • Szlakiem Sanktuariów Polski
 • Szlakiem pielgrzymowania aktywnego: rowerem, pieszo, kajakiem, żaglówką
 • Podróże Ślubne i Poślubne
  Każda oferta programowa trasy określa:
 • Termin
 • Miejsce oraz godzinę wyjazdu i powrotu
 • Trasę programu
 • Koszt imprezy (często uzależniony od ilości uczestników)
 • Określone świadczenia w cenie i poza nią
 • Koszty zwiedzania (w cenie lub poza nią)
 • Warunki sprzedaży i uczestnictwa

BIURO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W PROGRAMIE

  WARUNKI PŁATNOŚCI (określa program)
  Zawierając umowę należy dokonać wpłaty w wysokości do 30% ceny, pozostałą część należy wpłacić najpóźniej:
 • przy grupach autokarowych płatna do 30 dni przed realizacją programu
 • przy grupach samolotowych do 50 dni przed realizacją programu
  ZAPIS i SPRZEDAŻ OFERTY
  Zapisy następują od momentu ogłoszenia oferty do dnia zamknięcia listy. By stać się uczestnikiem imprezy turystycznej należy dokonać zapisu poprzez:
 • podpisanie umowy prawnej pomiędzy uczestnikiem a organizatorem
 • wpłatę zaliczki będącej depozytem na poczet kosztów imprezy
 • Wstępna rezerwacja telefoniczna jest możliwa do momentu wysłania formularza zgłoszeniowego przez Biuro, w którym należy podać dane osobowe konieczne do podpisania umowy prawnej


NIE TRZEBA OSOBIŚCIE PRZYBYĆ DO BIURA, ABY DOKONAĆ ZAPISU

  Jeżeli zdecydowałeś uczestniczyć w imprezie zorganizowanej przez Touroperatora AVE należy albo albo:
 • skontaktować się z Biurem w celu wypełnienia formularza zgłoszeniowego (w którym określa się kod imprezy oraz własne preferencje takie jak: wybór pokoju i inne świadczenia dodatkowe) na podstawie, którego Biuro wysyła w 2 egz. umowę prawną pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem
 • w celu podpisania umowy można podać dane osobowe telefonicznie lub skorzystać z formularza on-line na stronie www

 

  AVE: Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego wysyła umowę w 2 egz., na którą składają się:
 • program
 • warunki uczestnictwa
 • dane osobowe identyfikujące uczestnika, konieczne do jego ubezpieczenia oraz potwierdzenie oferowanych świadczeń zwane UMOWA-ZGŁOSZENIEM

 • UWAGA! Rezerwacja wstępna po wysłaniu umowy jest ważna do 14 dni od daty jej wysłania
  UCZESTNIK: Po otrzymaniu umowy prawnej z Biura AVE winien:
 • podpisać umowę w 2 egz. wypełniając dane osobowe oraz potwierdzając przyjęcie wybranych świadczeń i preferencji oraz zapoznanie się z programem i warunkami uczestnictwa
 • dokonać wpłaty zaliczki lub całości kosztów na wskazane przez BIURO konto
 • dostarczyć do Biura lub odsyłać listownie 1 egz. umowy wraz z dowodem wpłaty

Umowa z Biurem nabiera mocy prawnej po wpłacie zaliczki.
Wraz z podpisaniem umowy Klient staje się pełnoprawnym uczestnikiem imprezy

OBOWIĄZKI STRON WYPŁYWAJĄCE Z UMOWY

  AVE
 • zawiadamia w formie pisemnej uczestników o cenie ostatecznej po zamknięciu listy wg daty określonej w programie (najpóźniej na 21 dni przed realizacją programu)
 • wystawia fakturę imienną
 • wręcza faktury oraz rozlicza ewentualne nadwyżki wynikające z tytuły zmiany liczby uczestników (w dniu wyjazdu przez Przedstawiciela Biura)
 • realizacje imprezy zgodnie z programem
 • w przypadku rezygnacji uczestnika dokonuje zwrotu kosztów zgodnych z udokumentowanymi poniesionymi kosztami rzeczywistymi oraz kosztami manipulacyjnymi do 15 dni po realizacji imprezy
  UCZESTNIK
 • dokonuje 100% płatności do podanego w programie terminu i dostarcza do Biura dowód wpłaty (ksero, fax, lub e-mail) - nie dotrzymanie terminów płatności może być podstawą anulacji umowy uczestnictwa
 • powiadamia Biura o chorobach (zwłaszcza przewlekłych), zgłoszenie osób niepełnosprawnych, ewentualnie przedłożenie zezwolenia lekarskiego w przypadku osób chorych
 • przedkłada zaświadczenia rodziców od osób poniżej 18 - go roku życia
 • zawiadamia pisemnie Biura o ewentualnej rezygnacji z wyjazdu w celu anulacji umowy prawnej
 • przestrzega warunków uczestnictwa
  ORGANIZATOR ZAPEWNIA
  Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych Touroperator AVE posiadający zezwolenie Wojewody Śląskiego nr 812 oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w Towarzystwie Ubezpieczeniowym SIGNAL IDUNA ma obowiązek zapewnić:
 • ubezpieczenie KL i NNW
 • opiekę licencjonowanego Pilota // Przewodnika // Rezydenta
 • w przypadku pielgrzymek:
 • opiekę duchowa Kapłana
 • możliwość uczestnictwa w codziennej mszy św.
  ORGANIZATOR POLECA
 • zapoznać się z obowiązującymi przepisami celno-dewizowymi
 • zapoznanie się z poradnikiem TURYSTY / PIELGRZYMA AVE (w biurze lub na www)
 • zapoznać się z kosztami zwiedzania (nie zawsze są w cenie imprezy)
 • skorzystać z dodatkowych świadczeń ubezpieczeniowych tj. Koszty Rezygnacji z imprezy lub ubezpieczenie bagażu
 • podczas podróżowania posiadać ważny dokument tożsamości najlepiej paszport, ewentualnie na terenie niektórych krajów EU -


7261792 s aveski13464397 s avepolonia
AVE Touroperator

ul. Gawronów 23
40-527 Katowice

Polska // Poland

tel. /32/ 205 38 30
fax /32/ 205 38 28

Dział Obsługi
Sales Department
info@ave.turystyka.pl

Dział Organizacji Grup
Group Department
ave@ave.turystyka.pl

Godziny pracy biura

poniedziałek-piątek
8.30-16.30

wtorek
11.00-19.00


______________
Signal
Wiara

mus
   
 
strona główna dodaj do ulubionych wersja do druku napisz do nas
 
Ta strona wykorzystuje pliki cookies - korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.
Możesz zarządzać plikami cookies, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.