"...Europa zrodziła się w pielgrzymce, a chrześcijaństwo jest jej językiem ojczystym". /J.W.Goethe/. Niech w sercach naszych zabrzmi radosna AVE pieśń, Niech nigdy nie ustanie pozdrowień AVE moc, Ty naszym hymnem stań się MODLITWĄ naszą bądź! AVE MARYJA woła cały świat - hymn Biura Pielgrzymkowego AVE. 15 sierpnia 2016  Biuro AVE obchodzi swoje "25"-te urodziny. Polecamy Bogu nasza prace i radości i dziękujemy za nieustanna opiekę - tym razem w sanktuarium Cudownego Medalika w Paryżu
Turystyka wyjadowa
sprzedaż online
Turystyka przyjadowa
sprzedaż online
sprzedaż online
Bilety Online
Bilety lotnicze
Bilety promowe
Znajdź pociągUbezpieczenia turystyczne
Wybierz i kup polisę online
Ubezpieczenia turystyczne w TU Signal Iduna
Polisy ubezpieczeniowe AVE dla grup zorganizowanych TU Signal Iduna
TU Signal Iduna wiąże z AVE umowa generalna określająca zakres polis dla grup. Stały numer polisy: 201232
Ubezpieczenia majątkowe

Rodzaje polis
UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE W OFERCIE BIURA AVE:

• UBEZPIECZENIE BEZPIECZNE PODRÓŻE, W KTÓREGO SKŁAD WCHODZĄ:
- UBEZPIECZENIE BEZPIECZNE PODRÓŻE TRAVEL
- UBEZPIECZENIE BEZPIECZNE PODRÓŻE BUSINESS
• UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE "CUDZOZIEMCY"
• UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE POLSKI
• UBEZPIECZENIA OD KOSZTÓW REZYGNACJI /ANULACJI BILETU I NOCLEGU/
• UBEZPIECZENIE SIGNAL IDUNA PAKIET WAKACYJNY
• UBEZPIECZENIE SIGNAL IDUNA SKI
• KARTY TURYSTYCZNE DLA MŁODZIEŻY (SIC)


KAŻDE Z POWYŻEJ WYMIENIONYCH UBEZPIECZEŃ TURYSTYCZNYCH MOŻECIE PAŃSTWO ZAKUPIĆ BEZPOŚREDNIO W SIEDZIBIE BIURA AVE LUB ONLINE
  • UBEZPIECZENIE BEZPIECZNE PODRÓŻE
Bezpieczne Podróże to kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa dla osób wyjeżdżających za granicę w celach wypoczynkowych, turystycznych, edukacyjnych i biznesowych.

Standard Bezpiecznych Podróży stanowią trzy ubezpieczenia:
- kosztów leczenia i assistance
- następstw nieszczęśliwych wypadków
- pomocy i ochrony prawnej

Standard możesz rozbudować o ubezpieczenia dodatkowe:
- bagażu podróżnego
- odpowiedzialności cywilnej
- rezygnacji z imprezy turystycznej
- przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej
- anulowania biletu lotniczego, autokarowego, promowego

Dzięki ubezpieczeniu bagażu podróżnego ochroną objęty będzie Twój sprzęt komputerowy (np. laptop), fotograficzny oraz audio-video.

Zawsze możesz dostosować ubezpieczenie do swoich potrzeb i poszerzyć je o ryzyka związane z wyczynowym uprawianiem sportu, uprawianiem sportów zimowych, sportami ekstremalnymi, sportami wysokiego ryzyka, pracą fizyczną za granicą czy następstwami chorób przewlekłych i nowotworowych.

UBEZPIECZENIE BEZPIECZNE PODRÓŻE DZIELIMY NA DWA WARIANTY:

- UBEZPIECZENIE BEZPIECZNE PODRÓŻE TRAVEL
Ubezpieczenie turystyczne SIGNAL IDUNA Travel składa się z trzech ubezpieczeń standardowych oraz ubezpieczeń dodatkowych. Standard Bezpiecznych Podróży stanowią trzy ubezpieczenia: - kosztów leczenia i assistance - następstw nieszczęśliwych wypadków - pomocy i ochrony prawnej Ubezpieczenie assistance pokrywa koszty powrotu do kraju, transportu, wyżywienia i zakwaterowania za granicą - w przypadku choroby lub nieszczęśliwego wypadku, a także koszty wizy, podróży i pobytu osoby niezbędnej do sprowadzenia osoby poszkodowanej do kraju. Ważnym elementem assistance jest Centrala Alarmowa czynna 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu i udziela pomocy na miejscu zdarzenia. W standardzie mieści się również ochrona prawna, która pokrywa koszty wynajęcia prawnika, który za granicą będzie dochodził Twoich roszczeń.

- UBEZPIECZENIE BEZPIECZNE PODRÓŻE BUSINESS
Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób często wyjeżdżających za granicę. Zapewnia szeroką gamę sum ubezpieczenia i możliwość dowolnego wyboru zakresu ryzyk. Obok sugerowanych pakietów istnieje możliwość indywidualnego doboru z zakresu ryzyk przez ubezpieczonego w ramach ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków od, odpowiedzialności cywilnej, bagażu (w tym sprzęt elektroniczny) oraz sprzętu Ubezpieczenie dostępne jest w wersji:
- imiennej,
- bezimiennej (z tak zwanym limitem osobodni).

- UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE "CUDZOZIEMCY"
Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, udzielamy ochrony ubezpieczeniowej cudzoziemcom i obywatelom polskim zamieszkałym na stałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte także koszty leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków związane z dodatkowym ryzykiem, jak np. wykonywanie pracy za granicą ; praca fizyczna; ubezpieczenie choroby przewlekłej; uprawianie sportów, w tym wyczynowe i ekstremalne; branie udziału w zawodach.

- UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE POLSKI
Ubezpieczenie to przeznaczone jest dla osób fizycznych mających miejsce zamieszkania w Polsce. Ubezpieczeniami Następstw Nieszczęśliwych Wypadków mogą zostać także objęci uczestnicy krajowych imprez turystycznych lub grupy dzieci i młodzieży oraz personel szkół na koloniach, obozach i wczasach. Sumy ubezpieczenia wynoszą od 10.000 zł do 20.000 zł na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu i od 10.000 zł do 20.000 zł na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu i na wypadek śmierci.

- UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYGNACJI (ANULACJI BILETU I NOCLEGU)
Przedmiotem ubezpieczenia mogą być:
- koszty anulacji biletu lotniczego, autokarowego lub promowego (RGF FLY)
- koszty anulacji rezerwacji noclegów (RGH)
Ubezpieczenie można zakupić w jednym z dwóch wariantów:
- wariant STANDARD
Możliwość rezygnacji z niżej wymienionych przyczyn: nieszczęśliwy wypadek, przedwczesny poród, nagłe zachorowanie; poważna szkoda w mieniu; kradzież samochodu; udokumentowana kradzież dokumentów niezbędnych w podróży; uczestnictwo w procedurze pobierania krwiotwórczych komórek (szpiku kostnego) do transplantacji.
- wariant SUPER
Możliwość rezygnacji również w przypadku: wypadku komunikacyjnego; wypowiedzenia przez Pracodawcę umowy o pracę; wyznaczenia daty rozpoczęcia pracy; otrzymania w okresie ubezpieczenia wezwania do bezwarunkowego stawiennictwa w sądzie.

Każdy wariant ubezpieczenia dostępny jest w dwóch wersjach:
1) ze zwrotem 80% poniesionych kosztów
2) ze zwrotem 100 % poniesionych kosztów

- UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE PAKIET WAKACYJNY
Pakiety wakacyjne dostosowane są do różnych form wypoczynku na terenie Europy i obszaru basenu morza śródziemnego w tym Turcji, Libanu Izraela, Syrii, Jordanii, Egiptu, Tunezji, Maroka, Libii.

1. Pakiet Sąsiedzkie wakacje obejmuje rekreacyjny wypoczynek dla osób udających się do krajów położonych bliżej granic Rzeczpospolitej Polskiej. Zapewnia pomoc w związaną z kosztami leczenia oraz ratownictwa o następstw nieszczęśliwych wypadków a także następstw nieszczęśliwych wypadków.
2. Pakiet Leniwe wakacje jest przeznaczony dla osób lubiących bardziej leniwe formy wypoczynku w basenie morza śródziemnego, dodatkowo obejmuje bagaż.
3. Pakiet Aktywne wakacje z NURKOWANIEM jest dla osób aktywnie uprawiających sporty takie jak: jazda konna, polo, myślistwo, paintball, nurkowanie z aparatem powietrznym, żeglarstwo, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, sztuki walki i wszelkiego rodzaju sporty obronne.
4. Pakiet Aktywne wakacje ze sprzętem podobnie jak pakiet Aktywne wakacje z nurkowaniem ale dodatkowo obejmujący ubezpieczenie sprzętu sportowego. Dobierz odpowiedni pakiet do swoich potrzeb Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Umowa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje:
a) świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu,
b) świadczenie na wypadek śmierci.
Ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki, które wydarzyły się w czasie trwania okresu ubezpieczenia Ubezpieczenie może być zawarte w wariancie STANDARD.

- UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE SKI
To pakiet ryzyk związanych z amatorskim uprawianiem narciarstwa, narciarstwa wodnego i windsurfingu. Ubezpieczenie może być zawarte w wariancie SKI RP (na terenie Polski) lub SKI WORLD. Każdy z tych wariantów zawiera ubezpieczenie:
1) odpowiedzialności cywilnej w dwóch wariantach do wyboru w zależności od sumy ubezpieczenia,
2) sprzętu sportowego.

Ubezpieczenie SKI

SIGNAL IDUNA SKI to ubezpieczenie ryzyk związanych z amatorskim uprawianiem nie tylko sportów zimowych: narciarstwa i snowboardu, ale także sportów letnich tj. windsurfing, kitesurfing czy narciarstwo wodne.
To specjalny produkt przeznaczony dla osób uprawiających amatorsko narciarstwo lub windsurfing, który uwzględnia takie ryzyka jak:
- OC
- ubezpieczenie sprzętu sportowego

- KARTY SIC
Całoroczne ubezpieczenie turystyczne dla osób w wieku 5-30 lat, które kochają podróże i sport:

- KARTA SIC POLSKA
Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy jedynie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz zdarzeń związanych z odpowiedzialnością cywilną Ubezpieczonego, które miały miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ubezpieczyć mogą się jedynie osoby posiadające ważną Kartę SIC, które w dniu jej nabycia ukończyły 12 lat, a nie ukończyły 30 roku życia. Przedmiotem ubezpieczenia dla posiadaczy Kart SIC w wersji POLSKA są: a) następstwa nieszczęśliwych wypadków, b) odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym, c) odpowiedzialność cywilna związana z amatorskim uprawianiem sportu. Posiadacze Kart SIC w wersji POLSKA ubezpieczeni są od następstw amatorskiego uprawiania sportu ale ubezpieczenie nie obejmuje sportów zimowych, wysokiego ryzyka oraz wyczynowego uprawiania sportów.

- KARTA SIC WORLD
Posiadacze Kart SIC WORLD ubezpieczeni są od kosztów leczenia wraz z assistance, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym oraz odpowiedzialności cywilnej związanej z amatorskim uprawianiem sportu i kosztów ratownictwa w czasie podróży zagranicznej do wszystkich państw świata, z wyłączeniem USA, Kanady i Rzeczypospolitej Polskiej, oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie całego świata (także na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, USA i Kanady) w okresie ważności Karty. Jednakże ubezpieczenie nie obejmuje sportów zimowych, wysokiego ryzyka oraz wyczynowego uprawiania sportów

- KARTA WORLD SPORT
Posiadacze Kart SIC WORLD SPORT ubezpieczeni są od kosztów leczenia wraz z assistance, następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym oraz odpowiedzialności cywilnej związanej z uprawianiem sportu i kosztów ratownictwa w czasie podróży zagranicznej do wszystkich państw świata, z wyłączeniem USA, Kanady i Rzeczypospolitej Polskiej, oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie całego świata (także na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, USA i Kanady) w okresie ważności Karty. Posiadacze Kart SIC WORLD SPORT są objęci ochroną ubezpieczeniową podczas amatorskiego uprawiania sportu oraz uprawiania sportów zimowych i sportów wysokiego ryzyka, Jednakże ubezpieczenie nie obejmuje wyczynowego uprawiania sportów

- KARTA WORLD SPORT PLUS
Posiadacze Kart SIC WORLD SPORT PLUS ubezpieczeni są od kosztów leczenia wraz z assistance, następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym oraz odpowiedzialności cywilnej związanej z uprawianiem sportu i kosztów ratownictwa w czasie podróży zagranicznej do wszystkich państw świata, z wyłączeniem USA, Kanady i Rzeczypospolitej Polskiej, oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie całego świata (także na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, USA i Kanady) w okresie ważności Karty. Posiadacze Kart SIC WORLD SPORT PLUS są objęci ochroną ubezpieczeniową podczas amatorskiego uprawiania sportu, uprawiania sportów zimowych i sportów wysokiego ryzyka oraz sportów wyczynowych.


7261792 s aveski13464397 s avepolonia
AVE Touroperator

ul. Gawronów 23
40-527 Katowice

Polska // Poland

tel. /32/ 205 38 30
fax /32/ 205 38 28

Dział Obsługi
Sales Department
info@ave.turystyka.pl

Dział Organizacji Grup
Group Department
ave@ave.turystyka.pl

Godziny pracy biura

poniedziałek-piątek
8.30-16.30

wtorek
11.00-19.00


______________
Signal
Wiara

mus
   
 
strona główna dodaj do ulubionych wersja do druku napisz do nas
 
Ta strona wykorzystuje pliki cookies - korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.
Możesz zarządzać plikami cookies, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.