"...Europa zrodziła się w pielgrzymce, a chrześcijaństwo jest jej językiem ojczystym". /J.W.Goethe/. Niech w sercach naszych zabrzmi radosna AVE pieśń, Niech nigdy nie ustanie pozdrowień AVE moc, Ty naszym hymnem stań się MODLITWĄ naszą bądź! AVE MARYJA woła cały świat - hymn Biura Pielgrzymkowego AVE. 15 sierpnia 2016  Biuro AVE obchodzi swoje "25"-te urodziny. Polecamy Bogu nasza prace i radości i dziękujemy za nieustanna opiekę - tym razem w sanktuarium Cudownego Medalika w Paryżu
Turystyka wyjadowa
sprzedaż online
Turystyka przyjadowa
sprzedaż online
sprzedaż online
Bilety Online
Bilety lotnicze
Bilety promowe
Znajdź pociągUbezpieczenia
Wybierz i kup polisę online
Ubezpieczenia turystyczne w TU Signal Iduna
Polisy ubezpieczeniowe AVE dla grup zorganizowanych TU Signal Iduna
TU Signal Iduna wiąże z AVE umowa generalna określająca zakres polis dla grup. Stały numer polisy: 201232
Ubezpieczenia majątkowe

Polisy OC i turystyka kwalifikowana

Jeśli planujesz aktywny wypoczynek podczas zimy to ta oferta jest dla Ciebie! SIGNAL IDUNA OC SKI to ubezpieczenie ryzyk związanych z amatorskim uprawianiem sportów zimowych: narciarstwa, snowboardu.

CELEM WYBRANIA DLA CIEBIE NAJLEPSZEGO WARIANTU UBEZPIECZENIA I JEGO ZAKUPU, PROSIMY O KONTAKT Z BIUREM AVE


ZAKRES UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEGO Z ROZSZERZENIEM NA SKI i OC

1.Ubezpieczenie Kosztów Leczenia i kosztów ratownictwa (KL) w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku obejmuje: - transport ubezpieczonego do ambulatorium lub szpitala oraz transport do kraju, zwrot kosztów poniesionych na badania i zabiegi lekarskie, zakup lekarstw, pobyt w szpitalu, zwrot dodatkowo poniesionych kosztów podróży i pobytu osoby towarzyszącej niezbędnej dla załatwienia - spraw związanych z powrotem ubezpieczonego do kraju, zwrot kosztów zakupu trumny i transportu zwłok do miejsca pochówku w Polsce lub kosztów pochówku za granicą, zwrot kosztów wizyty osoby wskazanej przez ubezpieczonego, zwrot kosztów wyżywienia i zakwaterowania za granicą w celu rekonwalescencji, zwrot dodatkowych kosztów transportu ubezpieczonego po zakończeniu leczenia z miejsca hospitalizacji za granicą do miejsca umożliwiającego kontynuowanie podróży.

2. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) gwarantuje świadczenie, gdy nastąpi trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć osoby ubezpieczonej.

3. Ubezpieczenie od ryzyka następstw chorób przewlekłych i nowotworowych

4. Ubezpieczenie Bagażu Podróżnego obejmuje przedmioty osobistego użytku ubezpieczonego.

5. Ubezpieczenie sprzętu sportowego (tylko jeden rodzaj sprzętu zabrany ze sobą w podróż), za który uważa się: narty biegowe lub zjazdowe, wiązania narciarskie, kijki narciarskie i buty narciarskie, narty wodne, snowboard, wiązania do snowboardu, deskę windsurfingową, surfingową, kitesurfingową.

6. Odpowiedzialność cywilna - za szkody osobiste i rzeczy. Poprzez ochronę w zakresie roszczeń o charakterze cywilno-prawnym, jeżeli w wyniku zdarzenia szkodowego, będącego następstwem uprawiania sportów objętych umową ubezpieczenia, osoba trzecia doznała szkody osobowej lub rzeczowej ( klient może wybrać sobie wariant ubezpieczenia z wyższym lub niższym limitem na ubezpieczenie OC),

SIGNAL IDUNA TU zapewnia świadczenia do powyższych sum ubezpieczeniowych:DODATKOWO PAKIET ROZSZERZONY JEST O NASTĘPUJĄCE WARIANTY (do wyboru):


Każdy z wariantów ma włączoną obligatoryjnie zwyżkę za choroby przewlekłe oraz nowotworowe.

Podlimity:
- na zdarzenia w zakresie szkód rzeczowych wynosi 25% sumy ubezpieczenia;
- na zdarzenia w zakresie szkód osobowych związanych z amatorskim uprawianiem sportów zimowych wynosi 50% sumy ubezpieczenia.


7261792 s aveski13464397 s avepolonia
AVE Touroperator

ul. Gawronów 23
40-527 Katowice

Polska // Poland

tel. /32/ 205 38 30
fax /32/ 205 38 28

Dział Obsługi
Sales Department
info@ave.turystyka.pl

Dział Organizacji Grup
Group Department
ave@ave.turystyka.pl

Godziny pracy biura

poniedziałek-piątek
8.30-16.30

wtorek
11.00-19.00


______________
Signal
Wiara

mus
   
 
strona główna dodaj do ulubionych wersja do druku napisz do nas
 
Ta strona wykorzystuje pliki cookies - korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.
Możesz zarządzać plikami cookies, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.